Mẫu đơn xin phép nghỉ ốm (xin phép nghỉ dạy) của giáo viên

Một số mẫu đơn xin nghỉ ốm cho giáo viên thường được sử dụng là gì? Giáo viên được nghỉ bao nhiêu ngày mỗi năm? Giáo viên có được nghỉ 12 ngày phép năm không?

Đơn xin nghỉ ốm, nghỉ dạy của giáo viên là mẫu đơn do giáo viên lập và gửi đến ban giám hiệu nhà trường nơi giáo viên công tác để xin nghỉ dạy có thời hạn. Vậy một năm giáo viên được nghỉ bao nhiêu ngày? Cách viết đơn xin nghỉ việc? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động năm 2019;

– Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

1. Một số mẫu đơn xin nghỉ ốm dành cho giáo viên được sử dụng nhiều:

1.1. Mẫu số 01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–OOo—–

ĐƠN XIN Nghỉ ốm

Thân mến: Ban giám hiệu nhà trường …………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………. Ngày sinh: …………………………

CMND / CCCD số: ……………… Ngày cấp:… ../… ../… .. Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………… ..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………. Chức vụ: Giáo viên

Tôi làm đơn này để trình bày các sự kiện sau:

Tôi đã tới bệnh viện……………………. [Tên bệnh viện] để khám bệnh. Các bác sĩ tại bệnh viện …………………… chẩn đoán tôi bị …………………… [Ghi rõ tình trạng bệnh phải xin nghỉ ốm] và phải nhập viện điều trị từ ngày…. /… /….

Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép Ban giám hiệu trường …………………… cho tôi được

nghỉ ốm ……………………[Ghi rõ chế độ xin nghỉ ốm] từ ngày này qua ngày khác …../…../…..

Tôi bàn giao công việc trong thời gian nghỉ cho Trưởng phòng ………… .. / Trưởng phòng

….. Mình xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công việc trong thời gian nghỉ.

Kính mong Ban giám hiệu xem xét cho phép tôi được nghỉ để chữa bệnh. Tôi xin chân thành cảm ơn. /.

NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG ……………….., ngày tháng năm ……

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN LÃNH ĐẠO

Tên của tôi: ……………………………………………………………………………………………….

Được: ……………………………………………………………………………………………………………

Thuộc tổ: ………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng trường …………………… cho phép tôi được nghỉ việc… .. ngày (từ…. /…. /…. Đến…. /… /….)

Lý do: ……………………………………………………………………………………………….

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): …………………………………………………….

Được: ……………………………………………………………………………………………………………

Kính mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường ……………………

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng!

Xác nhận của Tổ trưởng: …………
(Ký và ghi rõ họ tên) Người nộp đơn Ý kiến ​​của hiệu trưởng
……………………………………………………
Ngày tháng năm….
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Hải Dương [Ly hôn tại Hải Dương]

1.3. Mẫu số 03:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÉP VIẾT

Thân mến: – Ban giám hiệu trường …………………… ..

– Tổ trưởng chuyên môn

Tên của tôi: ………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………

Giáo viên bộ môn: ……………………………………………………

Xin nghỉ phép ngày: ……………………………………………………

Lý do: …………………………………………………….

Sau giờ nghỉ, tôi xin chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

Kính đề nghị Trưởng đoàn sắp xếp theo lịch chuyên môn như sau:

TKB ngày lễ

Ngày …. ngày …… tháng … năm 20

T1: Lớp …… ..Lớp ……………

T2: Lớp …… .. Lớp ……………

T3: Lớp …… ..Lớp ……………

T4: Lớp ………… ..Lớp ……………

T5: Lớp …… ..Lớp ……………

Ngày …. ngày …… tháng … năm 20

T1: Lớp …… ..Lớp ……………

T2: Lớp …… .. Lớp ……………

T3: Lớp …… ..Lớp ……………

T4: Lớp ………… ..Lớp ……………

T5: Lớp …… ..Lớp ……………

Ngày …. ngày …… tháng … năm 20

T1: Lớp …… ..Lớp ……………

T2: Lớp …… .. Lớp ……………

T3: Lớp …… ..Lớp ……………

T4: Lớp ………… ..Lớp ……………

T5: Lớp …… ..Lớp ……………

Ngày …. ngày …… tháng … năm 20

T1: Lớp …… ..Lớp ……………

T2: Lớp …… .. Lớp ……………

T3: Lớp …… ..Lớp ……………

T4: Lớp ………… ..Lớp ……………

T5: Lớp …… ..Lớp ……………

Giáo viên dạy thế

Thứ hạng …….

Đầu tiên……………………………………

2. ………………………………… ..

3 ……………………………………………………

4……………………………………………………

5 …………………….

Thứ hạng …….

Đầu tiên……………………………………

2. ………………………………… ..

3 ……………………………………………………

4……………………………………………………

5 …………………….

Thứ hạng …….

Đầu tiên……………………………………

2. ………………………………… ..

3 ……………………………………………………

4……………………………………………………

5 ………………………

Thứ hạng …….

Đầu tiên……………………………………

2. ………………………………… ..

3 ……………………………………………………

4……………………………………………………

5 ………………………

Xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng: …………
(Ký và ghi rõ họ tên) Người nộp đơn Ý kiến ​​của hiệu trưởng
……………………………………………………
Ngày tháng năm….

1.4. Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ ốm của giáo viên:

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên là mẫu đơn do đích thân giáo viên lập và gửi đến ban giám hiệu nhà trường để xin nghỉ học. Đơn đăng ký phải có các thông tin sau:

– Quốc hiệu và khẩu hiệu theo tiêu chuẩn văn bản hành chính

– Tiêu đề “Đơn xin nghỉ ốm” viết hoa, căn giữa văn bản

– Phần thân: ghi rõ BGH nhà trường, nơi giáo viên đang giảng dạy.

– Thông tin của người làm đơn: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân và ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc, tên đơn vị công tác (bộ môn giảng dạy, tổ công tác). …)

Về nội dung:

+ Giải trình lý do xin nghỉ (nghỉ ốm, nghỉ chữa bệnh dài ngày,…). Đây là phần quan trọng nhất nên trình bày riêng và phải trình bày rõ lý do xin nghỉ để BGH căn cứ vào đó quyết định cho GV nghỉ việc hay không.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thẩm tra tài liệu, chứng cứ hết giá trị mới nhất

– Xin nghỉ bao lâu (ghi rõ từ ngày nào đến ngày nào)

Thông tin bàn giao công việc (cho ai, giai đoạn nào, chủ đề gì …)

– Đề nghị xem xét giải quyết, cùng với lời cảm ơn

– Phần cuối là phần nhận xét của BGH nhà trường và chữ ký của người làm đơn.

2. Một năm giáo viên được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tại Điều 5 Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT quy định về thời giờ làm việc và thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên như sau:

“thứ nhất. Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

a) 35 tuần dành cho dạy học và các hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch thời gian năm học.

b) 05 tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

c) 01 tuần chuẩn bị năm học mới.

d) 01 tuần tổng kết năm học.

2. Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó:

a) 28 tuần thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của kế hoạch thời gian năm học.

b) 12 tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học.

c) 01 tuần chuẩn bị năm học mới.

d) 01 tuần tổng kết năm học ”.

3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên bao gồm: nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có) ”.

b) Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

d) Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý, đúng quy định. ”

Theo đó, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên là 02 tháng / năm cùng với các thời gian nghỉ khác theo quy định của pháp luật về Bộ luật lao động, cụ thể:

– Kết hôn: nghỉ 3 ngày;

– Con đã lập gia đình: nghỉ 01 ngày;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, vợ chồng, chồng con đẻ chết; vợ chết, chồng chết; con chết: nghỉ 3 ngày.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng liên doanh, mẫu hợp đồng hợp tác liên doanh

– Người lao động được nghỉ 1 ngày không lương và phải báo trước nhà tuyển dụng khi ông, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha / mẹ đã kết hôn; anh, chị, em kết hôn.

Ngoài ra, người lao động có thể thương lượng với người sử dụng lao động để được nghỉ không lương.

3. Giáo viên có được nghỉ 12 ngày phép năm không?

Tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, thời gian nghỉ hàng năm đối với người lao động bao gồm:

– Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, người lao động là người tàn tật, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Người lao động làm việc dưới 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm tỷ lệ thuận với số tháng làm việc.

– Trường hợp thôi việc, mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì người sử dụng lao động trả lương cho những ngày chưa nghỉ.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến ​​của người lao động và phải báo trước cho người lao động. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm theo từng đợt hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

– Khi nghỉ hàng năm không hưởng lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 Bộ luật Lao động năm 2019.

– Khi nghỉ phép năm, nếu người lao động đi đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường bộ trên 2 ngày thì kể từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi lại. nghỉ hàng năm và chỉ được tính 1 lần nghỉ trong năm.

Như vậy, căn cứ vào các tiêu chí trên và căn cứ Điều 5 Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ của giáo viên là 02 tháng nghỉ hè bao gồm cả nghỉ hằng năm là đúng quy định. Theo quy định của Bộ luật Lao động, giáo viên sẽ không được nghỉ thêm 12 ngày phép hàng năm.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin phép nghỉ ốm (xin phép nghỉ dạy) của giáo viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận