Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y mới nhất

Các vấn đề pháp lý về nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc? Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu là gì? Mẫu đơn xin nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y? Hướng dẫn mẫu đơn xin nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y?

Sức khỏe động vật được quan tâm nhiều hơn khi có loài trở thành thực phẩm thiết yếu, có loài trở thành “bạn” của con người. Việc tiêu thụ, sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y và nguyên liệu được pháp luật quy định cụ thể, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhập khẩu phải viết đơn và gửi cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Các vấn đề pháp lý về nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc cổ truyền?

– Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y chưa có giấy chứng nhận lưu hành phục vụ khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh động vật, khắc phục hậu quả thiên tai, bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Cũng gửi qua email (bản word), xuất sắc);

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng kýý kiến kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có ngành, nghề phù hợp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc thú y;

+ Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc các giấy chứng nhận tương đương khác đối với một số hóa chất thông dụng;

+ Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm (CFS, CPP, MA) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

+ Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Nhãn sản phẩm.

Hồ sơ nhập khẩu mẫu thuốc thú y để kiểm nghiệm, khảo nghiệm và đăng ký lưu hành bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc thú y dùng cho động vật;Hở?tôi tổ chức lần nhập đầu tiên;

+Giấyứ đọngđược cấp giấy chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc các giấy chứng nhận tương đương khác đối với một số hóa chất thông dụng;

+ Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm (CFS, CPP, MA) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất 2023? Giá trị pháp lý?

+ Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Tóm tắt tính năng sản phẩm.

– Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y tham gia triển lãm, hội chợ, nghiên cứu khoa học bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép;Hởp nhập khẩu thuốc thú y đối với tổ chức lần đầu nhập khẩu;

+ Bản sao tài liệu chứng minh mục đích nhập khẩu thuốc thú y;

+ Chứng từmộtbảng phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Tóm tắt đặc tính sản phẩm;

+ Nhãn sản phẩm.

– Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y để chữa bệnh cho động vật tạm nhập tái xuất, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; tạm nhập tái xuấtôthương nhân xuất khẩu theo hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài, bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi qua email (word, excel);

+ Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Bản sao tài liệu chứng minh mục đích nhập khẩu thuốc thú y;

+ Nhãn sản phẩm.

– Hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y, vi sinh vật để nghiên cứu, sản xuất thuốc thú y, chẩn đoán, kiểm nghiệm, thử nghiệm thuốc thú y

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc thú y đối với tổ chức nhập khẩu lần đầu;

+ Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Tóm tắt tính năng sản phẩm;

+ Nhãn sản phẩm.

– Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y viện trợ của các tổ chức quốc tế và các hình thức nhập khẩu phi mậu dịch khác.

+ Phiếu đăng ký nhập khẩubạn thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có ngành, nghề phù hợp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc thú y;

+ Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc các giấy chứng nhận tương đương khác đối với một số hóa chất thông dụng;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định kháng nghị quyết định khởi tố vụ án hình sự

+ Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm (CFS, CPP, MA) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

+ Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Nhãn sản phẩm.

– Hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII của Nghị định nàyAhn kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi qua email (word, excel);

+ Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc giấy chứng nhận tương đương khác đối vớiHở?i một số hóa chất thông dụng;

+ Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm (CFS,CPP…), MA) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

+ Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y của cơ sở đề nghị cấp phép nhập khẩu do Cục Thú y cấp đối với cơ sở lần đầu nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y;

+ Báo cáo về số lượng, mục đích sử dụng nguyên liệu kháng sinh, địa chỉ cơ sở mua nguyên liệu kháng sinh của đợt nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh trước khi nộp hồ sơ đăng ký nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh của đợt tiếp theo. của Cục Thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư này.

– Hồ sơ nhập khẩu vắc xin, vi sinh vật có tên trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam bao gồm:

+ Đơn đề nghị nhập khẩu vắc xin, vi sinh vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIII ban hành kèm theo Thông tư này và gửi qua thư điện tử (word, excel);

+ Bản chụp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y của cơ sở đề nghị cấp phép nhập khẩu do Cục Thú y cấp đối với tổ chức nhập khẩu lần đầu.

– Giấy chứng nhận GMP, ISO, CFS, CPP, MA, CoA trong hồ sơ đăng ký có thể nộp bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp đăng ký.

– Giấy phép nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y có thời hạn tối đa là 01 năm kể từ ngày cấp.

Như vậy, trong mọi trường hợp doanh nghiệp phải làm đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.

2. Hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y là gì?

Đơn xin nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y là văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền để xin phép nhập khẩu khi đáp ứng đủ các điều kiện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập chưa có doanh thu

Đơn đề nghị nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép, không cho phép nhập khẩu, đồng thời là căn cứ để quản lý việc nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y. dược phẩm.

3. Đơn đăng ký nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

(Địa lý tên), ngày ….. tháng ….. năm ..

HỒ SƠ NHẬP KHẨU THUỐC THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ nhu cầu nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y ngoài Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, Mục đích:

Sử dụng □ Quà biếu, tặng phẩm

Việc kinh doanh □ Tham dự hội chợ triển lãm

Bài kiểm tra □ Mẫu

Bài kiểm tra □ Dùng cho thú cưng nhập khẩu

Khác

Chúng tôi đề xuất nhập khẩu các loại thuốc thú y và nguyên liệu sau:

TT

Tên sản phẩm

Số lô sản xuất cho nguyên liệu

nhà sản xuất

nước sản xuất

Đơn vị

SOh khối lượng nhập khẩu

thành tiền

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

Tổng giá trị đơn hàng (Chữ): …….

Cửa khẩu nhập khẩu: ………….

Thời gian nhập khẩu ước tính: ………….

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y:

– Thông tin của tổ chức, doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải ghi rõ tên (ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Sơn); địa chỉ trụ sở chính (số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố,..); số điện thoại thường xuyên liên lạc hoặc đường dây nóng của doanh nghiệp; địa chỉ email hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

– Người viết đơn phải ghi rõ nơi viết đơn, ngày tháng năm viết đơn.

– Mục đích: Người nộp đơn đánh dấu mục đích cụ thể, nếu mục đích khác thì phải ghi rõ mục đích khác là gì.

– Người khởi kiện ghi rõ sản phẩm theo số thứ tự, số lô sản xuất đối với nguyên vật liệu, nước sản xuất, nhà sản xuất, số lượng nhập khẩu, thành tiền (bằng số).

– Cửa khẩu nhập: Ghi rõ tên cửa khẩu và địa chỉ của cửa khẩu đó.

– Đại diện tổ chức, doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo dấu riêng của doanh nghiệp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn