Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu và hướng dẫn soạn thảo mới nhất 2023

Sổ hộ khẩu được cấp và ghi tên những người đăng ký thường trú cùng một nơi. Trường hợp bạn muốn nhập hộ khẩu thì cần có đơn đề nghị nhập khẩu và lập Phiếu đề nghị nhập khẩu để xem xét giải quyết.

1. Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu gồm những gì?

– Hộ khẩu là phương thức quản lý dân cư chủ yếu dựa vào hộ gia đình. Đây là công cụ, thủ tục hành chính giúp nhà nước quản lý việc đi lại của công dân Việt Nam. Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam được hình thành nhằm mục đích kiểm soát trật tự xã hội và quản lý kinh tế đất nước.

– Đơn đề nghị nhập khẩu là tờ đơn do cá nhân lập ra để xin được nhập khẩu tại một địa phương nhất định thuận tiện cho việc nhập khẩu rõ ràng và không vướng mắc về mặt pháp lý.

Đơn xin nhập hộ khẩu là mẫu đơn do cá nhân lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin nhập hộ khẩu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin nhập hộ khẩu, thành viên xin nhập….

2. Mẫu đơn đăng ký hộ khẩu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

ĐƠN XIN NHẬP KHẨU HỘ GIA ĐÌNH

Kính thưa

Phòng CA phụ trách công tác đăng ký kinh doanh của CA cấp huyện

– Kính thưa ông trưởng công an xã…

Tên tôi là: …….

Ngày sinh: ………

Nghề nghiệp: ………

Hiện đang làm việc tại……..

Nơi thường trú:…….

Hôm nay tôi viết đơn này có nội dung chuyển tới anh/chị một việc như sau: Tôi chuẩn bị nhận công tác tại một trường cấp 3…. từ năm …….

Hiện tôi đã có vợ và 2 con nhỏ sinh sống tại quê. Nay tôi có nguyện vọng nhập hộ khẩu vào xã để an tâm công tác lâu dài. Vì vậy, tôi viết đơn này gửi đến quý cơ quan, mong được cơ quan xem xét giải quyết.

Trong khi chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày tháng năm.

Ý kiến ​​của trưởng công an xã

Người xin việc

3. Hướng dẫn làm tờ khai nhập hộ khẩu:

Việc xuất trình các thông tin cá nhân, địa chỉ thường trú, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân, nội dung, lý do và yêu cầu xác nhận không được nhập khẩu,

– Phần xác nhận của cơ quan công an, chữ ký và họ tên của thủ trưởng cơ quan xác nhận.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu phụ tùng trang thiết bị mới nhất hiện nay

Người dân khi điền vào phiếu này không cần điền đầy đủ nội dung vào phần xác nhận của cơ quan công an mà chỉ cần ghi chi tiết, rõ ràng các thông tin ở phần đầu. Ngoài ra:

+ Đến: ghi tên Công an phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh) nơi thí sinh có nhu cầu xin nhập hộ khẩu.

+ Họ và tên, giới tính: ghi họ và tên, giới tính của người làm đơn.

+ Sinh ngày…tại…: theo Giấy khai sinh.

+ Mục CMND/CCCD: ghi rõ số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Số hộ chiếu của người đề nghị cấp, ngày cấp, nơi cấp khớp với thông tin trên giấy tờ đó.

+ Phần có hộ khẩu thường trú tại: ghi rõ địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của cá nhân.

+ Mục đích xin xác nhận chưa nhập hộ khẩu: ghi chính xác mục đích xin xác nhận chưa nhập hộ khẩu của người đề nghị xác nhận.

+ Người làm đơn ghi địa chỉ, ngày, tháng, năm của đơn, ký và ghi rõ họ tên.

– Sau đó nộp cho Công an phường (xã) xác nhận.

– Mặc dù không có quy định nào bắt buộc người xin nhập hộ khẩu phải tuân thủ các quy định về văn phong, chữ viết… Tuy nhiên cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Viết cùng một loại mực, không viết tắt, nội dung viết rõ ràng, mạch lạc;

+ Không tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong đơn xác nhận chưa nhập hộ khẩu. Nếu điền sai, bạn nên in lại mẫu mới để điền.

4. Trình tự, thủ tục nhập hộ khẩu:

4.1. Điều kiện nhập khẩu:

Về điều kiện nhập khẩu

TH1: Nếu xin thường trú tại tỉnh

Điều 19 Luật Cư trú 2006 (sửa đổi 2013) quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh như sau:

“Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, cho ở nhờ của cá nhân thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.”

Như vậy, bạn đăng ký thường trú tại tỉnh nào thì chỉ cần đáp ứng điều kiện là có nơi cư trú hợp pháp tại tỉnh đó.

– TH2: Nếu bạn đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Điều 20 Luật cư trú sửa đổi 2013 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc và hướng dẫn thủ tục hủy di chúc

“Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có nơi cư trú hợp pháp. Trường hợp đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó ít nhất là một năm. quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó ít nhất hai năm;

2. Được người cùng sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con cái về ở với cha mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

Trường hợp bạn nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 20 nêu trên thì phải đáp ứng điều kiện là bạn có nơi ở hợp pháp và có đủ thời gian tạm trú tại thành phố đó theo quy định. quy định.

4.2. Chỗ ở hợp pháp:

Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật cư trú quy định về chỗ ở hợp pháp như sau:

“1. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các loại giấy tờ, tài liệu sau đây:

a) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các loại giấy tờ, tài liệu sau đây:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp theo thời gian;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (có nhà ở trên đất);

– Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải xin giấy phép);

– Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

– Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh đã nhận bàn giao, nhận nhà ở từ doanh nghiệp có chức năng kinh doanh đầu tư xây dựng nhà ở để bán;

– Giấy tờ mua bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã);

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm không thuộc bài, tự nhận lỗi của học sinh

– Giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo diện của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;

– Giấy tờ của tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết về quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

– Giấy tờ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về nhà ở, đất ở không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các loại giấy tờ nêu trên;

Giấy tờ chứng minh đăng ký tàu, thuyền và các loại phương tiện sở hữu và địa chỉ bến gốc dùng để sinh hoạt. trường hợp không có giấy đăng ký thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có tàu, thuyền hoặc phương tiện sinh hoạt khác thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận về việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế. . tên phương tiện, thuyền hoặc phương tiện khác và địa chỉ xuất xứ của phương tiện đó.

Với trường hợp của bạn, bạn mua nhà chung cư nhưng chưa làm sổ hồng thì vẫn có căn cứ để làm thủ tục nhập khẩu. Trường hợp này bạn chỉ cần có hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh đã nhận bàn giao, nhận nhà ở từ doanh nghiệp có chức năng kinh doanh đầu tư xây dựng nhà ở để bán.

4.3 Thủ tục nhập khẩu:

+ Bạn mang giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu đến cơ quan công an nơi bạn đang đăng ký hộ khẩu thường trú để yêu cầu cấp giấy chuyển khẩu.

+ Sau khi có giấy chuyển khẩu, bạn liên hệ với cơ quan công an có thẩm quyền nơi bạn muốn nhập khẩu và xuất trình giấy chuyển khẩu đã được cấp, giấy tờ chứng minh tạm trú (nếu thuộc diện phải đăng ký tạm trú) và giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp . Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm thủ tục nhập khẩu trong vòng 15 ngày.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu và hướng dẫn soạn thảo mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận