Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với lao động nam

Chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con là quyền quan trọng để nam giới có thời gian chăm sóc vợ con trong thời gian sinh nở. Khi lao động nam muốn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì lao động nam phải làm đơn gửi người sử dụng lao động xem xét.

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con gồm những gì?

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con là mẫu đơn do chồng của lao động nữ lập khi lao động nữ sinh con và gửi đến người sử dụng lao động.

Đơn xin nghỉ thai sản cho chồng khi vợ sinh con là văn bản ghi lại thông tin của người lao động nam có vợ vừa sinh con và đề nghị với người sử dụng lao động về việc nghỉ việc hưởng chế độ. Chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con. Đồng thời, đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con vẫn là căn cứ để người sử dụng lao động chấp thuận, xem xét cho NLĐ nam có vợ mới sinh con được nghỉ việc. nghỉ việc và quyết định cho Lao động nam được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu đơn xin nghỉ việc của lao động nam hưởng chế độ thai sản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN QUYỀN LỢI BỆNH NHÂN

Kính thưa: – Ban lãnh đạo Công ty……(1)

– Nguồn nhân lực

– Trưởng phòng…… (2)

Tên tôi là:…Sinh nhật…

Chức vụ:….. Vị trí công tác:…

Chứng minh nhân dân số:…. Ngày và nơi cấp…..

Địa chỉ hiện tại:…..

Hiện vợ tôi mới sinh con ngày…….

Để có thời gian chăm sóc vợ và con mới sinh, tôi đã xin Ban Giám đốc Công ty cho phép tôi được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./…..đến ngày……/…../….. (3)

Khi tôi nghỉ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho…………(4) hiện đang công tác tại…..(5)

Nếu có vấn đề quan trọng trong công việc, tôi hứa sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh nhất có thể.

Sau thời gian nghỉ thai sản, tôi sẽ trở lại làm việc và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của công ty.

Kính mong BGĐ xem xét tạo điều kiện giúp đỡ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến ​​của Giám đốc

…….., ngày tháng năm……

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ thai sản cho chồng khi vợ sinh con:

(1) Công ty nơi người lao động đang làm việc.

(2) Bộ phận người lao động đang trực tiếp làm việc.

(3) Thời gian được phép nghỉ.

(4) Người trực tiếp nhận bàn giao công việc.

(5) Căn phòng nơi người nhận nhiệm vụ đang làm việc.

Đơn xin nghỉ thai sản cho chồng thông thường sẽ được viết và gửi ngay sau khi vợ của lao động nam sinh con. Nếu có nhu cầu xin nghỉ muộn hơn, nam nhân viên cũng lưu ý nộp hồ sơ trước 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh.

4. Chế độ thai sản của lao động nữ:

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH 2014, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đủ các điều kiện: đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước đó. sinh. . Đối với lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đáp ứng các điều kiện về Thanh toán phí bảo hiểm. từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Lao động nữ sinh con được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh con tối đa không quá 02 tháng.

– Trường hợp sau khi sinh con mà con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ 4 tháng, kể từ ngày sinh con; nếu con từ đủ 2 tháng tuổi trở lên chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng kể từ ngày con chết nhưng thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản không quá 6 tháng. Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật lao động.

Thời gian nghỉ thai sản quy định trong các trường hợp trên được tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản với mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn. Trường hợp lao động nữ làm việc đến thời điểm sinh con và tháng sinh con hoặc nhận con nuôi được tính vào 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, kể cả tháng sinh con hoặc nhận con nuôi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng vay tài sản (dùng chung cho các loại tài sản)

5. Chế độ thai sản đối với lao động nam:

Tại Điều 31 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản của Luật BHXH năm 2014, lao động nam đang đóng BHXH mà vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Đây là chế độ đặc biệt để lao động nam có điều kiện chăm sóc vợ con khi sinh nở. Mặt khác, theo Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì để hưởng chế độ trợ cấp một lần, cha còn cần thêm điều kiện. để có thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Mức hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con được tính theo công thức sau: MH = TL(BQ6T)/24 x Số ngày nghỉ.

– MH là tiền trợ cấp thai sản của chồng.

– TL (BQ6T) là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trợ cấp một lần đối với nam: Lao động nam có vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia BHXH thì được trợ cấp một lần. Mức hưởng bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Trường hợp nghỉ đủ thời hạn thì mức hưởng 1 tháng được tính như sau: Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. nghỉ phép hoặc 100% lương bình quân. tiền lương tháng của những tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng mà vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ.

Theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH 2014 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê san gạt, san lấp mặt bằng mới nhất 2022

“Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con thì phải có bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con và xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp nghỉ việc. con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuổi. tuần tuổi.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

– Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy khai sinh của con;

– Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật;

– Chứng minh nhân dân, bản sao có chứng thực của vợ.

Theo quy định tại Điều 102 Luật BHXH 2014, việc nộp hồ sơ được thực hiện theo quy trình như sau:

– Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động;

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm phải tổ chức chi trả cho người lao động;

– Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của người lao động nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. cử động.

– Trường hợp cơ quan bảo hiểm không giải quyết hoặc không bố trí trả cho người lao động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Có thể thấy, Nhà nước luôn dành những chế độ tốt nhất cho lao động nữ khi mang thai cũng như khi sinh con và đặc biệt là gần đây Nhà nước ta đã có thể đưa ra quy định cho phép lao động nam đã lấy vợ sinh con. hưởng chế độ thai sản. Và những quy định đó được thể hiện rất cụ thể, rõ ràng trong Luật BHXH 2014 về chế độ thai sản.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với lao động nam của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận