Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Do nhiều định hướng khác nhau phải tạm dừng hoặc tạm thời bảo lưu kết quả học tập nên hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập. thực hành, mời bạn tham khảo.

1. Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập:

1.1. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN NGHỈ HỌC VÀ LƯU KẾT QUẢ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học…………………….

Tôi tên:…………………….Mã số:…………………….

Ngày sinh Nơi sinh:…………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………..……………………………………

Hiện đang học lớp:………………………..…….Khóa:…………………….…………..

Thuộc Khoa:…………………………………………………………………………………………..

Hệ đào tạo…………………….…………tại Trường Đại học……………………..

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Hiệu trưởng Trường Đại học …………. cho phép tôi được nghỉ học từ ngày …/……/….. đến ngày …/…/….. và bảo lưu kết quả học kỳ:…………năm học: 20…..-20…..

Bao gồm các khóa học sau:

STT Khóa học- Mã số Số tín chỉ/đơn vị Điểm dự trữ Đầu tiên 2 3 4 5

Lý do thôi học:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng.

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH …………., ngày…tháng…năm 20….
Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

1.2. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM DỰ VÀ LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính thưa:
  • Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
  • bộ phận đào tạo
  • Cố vấn lớp học …………

Tôi tên là:…………………… Giới tính:…………………….

Ngày sinh:……………………………………………..………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………..

Được ……………………. Năm: ……. Lớp học:………. Mã HSSV:……………………

Hệ đào tạo:…………………… Loại hình đào tạo:……………………. Khóa học: …………………….

Tôi làm đơn này đề nghị nhà trường cho tôi được tạm thời nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập.

Lý do tôi xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập là: …………………………..

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Thời gian tôi được tạm nghỉ học là từ……………………..đến……………………..

Tôi xin chấp hành các quy định của Nhà trường và pháp luật của Nhà nước.

Cảm ơn rất nhiều!

xác nhận của

chính quyền địa phương

(Đã ký và đóng dấu)

Ý kiến

cha mẹ học sinh

……, ngày tháng năm ..…

Người xin việc

1.3. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu học bạ số 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm bài viết hay:  Giám đốc Công an tỉnh, thành phố là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn?

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LÃNH KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính thưa: – Ban giám đốc của A . Trường đại học

– Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

– Trưởng Khoa Luật

Tôi tên: Hoàng Minh Tôn

Sinh: 14 tháng 11 năm 2002

HKTT: BT 03, Đường S, TP Y.

Hiện đang là sinh viên lớp: A01LKD Chuyên ngành: Luật Kinh Doanh.

Mã khóa: K99 MSSV: 126031399

Hệ đào tạo: Chính quy.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Bộ môn và Khoa cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập của học kỳ …. kể từ tháng …. năm 20…. đến tháng…. năm 20…..

Lý do: Do ​​phải tham gia khóa đào tạo liên kết với nhà trường và tổ chức Q uốc tế để rèn luyện và phát triển nhằm nâng cao trình độ, năng lực nên tôi không thể tiếp tục theo học chương trình. giảng dạy tại trường trong thời hạn … tháng kể từ tháng … năm 20…. đến tháng…. năm 20…. Bởi vì địa điểm huấn luyện là ở nước ngoài, hơn nữa trong thời gian huấn luyện, không được tùy ý di chuyển ra ngoài căn cứ.

Tôi xin cam kết sẽ hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

Cảm ơn rất nhiều!

Xác nhận của khoa:

Chứng nhận của Phòng Đào tạo:

Thành phố Y, ngày … tháng …. năm 20…

Người xin việc

Hoàng Minh Tôn

2. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập là gì?

– Bảo lưu kết quả học tập là việc nhà trường thừa nhận giá trị chuyển hóa của kết quả học tập, kiến ​​thức đã tích lũy của học sinh để học sinh tạm dừng chương trình một thời gian.

– Việc bảo lưu kết quả học tập sẽ giúp học sinh tránh bị điểm liệt do không đi học đầy đủ hoặc trốn thi.

– Thời hạn bảo lưu kết quả học tập của các trường sẽ khác nhau, nhưng trên thực tế, thời gian bảo lưu kết quả học tập tối thiểu là 01 năm.

Hiện nay, theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT – BGDĐT không có quy định về việc bảo lưu kết quả học tập cho học sinh. học sinh. Vì vậy, trường hợp sinh viên muốn nghỉ vì lý do cá nhân có thể làm đơn xin nghỉ học. Tại Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau đây không được xét tuyển.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài phát biểu chia tay chuyển công tác mới hay, ý nghĩa

– Nghỉ học trên 45 ngày trong một năm học (nghỉ phép hoặc không nghỉ, liên tục hoặc nhiều lần cộng lại);

– Học lực cả 5 loại là Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả 5 loại đều yếu.

Như vậy, đối với một học sinh chỉ được phép nghỉ học vì lý do cá nhân trong thời hạn không quá 45 ngày, nếu quá thời hạn trên sẽ bị đình chỉ học và tiếp tục học lớp đó trong năm sau.

3. Điều kiện bảo lưu kết quả:

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Quy chế giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, sinh viên được nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp sau:

– Giao cho lực lượng vũ trang;

– Được cơ quan có thẩm quyền điều động đại diện cho quốc gia tham gia các cuộc thi, giải đấu quốc tế;

– Đang ốm đau, mang thai hoặc bị tai nạn phải điều trị dài ngày có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

– Vì lý do cá nhân khác đưa ít nhất 1 học viên vào cơ sở đào tạo và không bị xem xét buộc thôi học, xem xét kỷ luật.

Cần lưu ý: Thời gian nghỉ học tạm thời vì việc riêng phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này. Điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét cho nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập do cơ sở đào tạo tự quyết định.

4. Thủ tục bảo lưu kết quả học tập:

Sinh viên đến phòng quản lý đào tạo xin ý kiến ​​trước, sau đó lập biên bản lưu kết quả học tập theo hướng dẫn và nộp cho trưởng phòng.

– Đến phòng đào tạo của trường xin cấp bảng điểm;

– Hoàn thành đơn xin nghỉ phép. Nếu có vướng mắc các bạn có thể liên hệ với cố vấn của từng khoa hoặc giáo viên phụ trách.

– Gửi đơn xin nghỉ về Văn phòng Khoa xin ý kiến ​​của Trưởng khoa.

– Gửi đơn xin nghỉ học (do Trưởng khoa ký) về Phòng Công tác sinh viên (hệ chính quy) hoặc Phòng Đào tạo (hệ chính quy) để Nhà trường xem xét, quyết định cho thôi học.

Xem thêm bài viết hay:  Viết 4-5 câu kể về công việc của một người mà em biết (Mẫu)

– Biên lai đóng học phí hoặc giấy xác nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian học tập tại trường;

– Các giấy tờ chứng minh lý do xuất ngũ như: giấy xuất ngũ, giấy gọi nhập ngũ.

– Chỉ khi có quyết định của Nhà trường (sinh viên giữ 01 bản, mỗi đơn vị liên quan trong trường nhận 01 bản), người học mới được ra về.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên và có quyết định của nhà trường, sinh viên mới được nghỉ theo quy định. Và trước khi kết thúc thời gian nghỉ phép (thường đến 1 năm), sinh viên cần quay lại trường trình bày, viết đơn xin nhập học sau khi bảo lưu và nộp cho khoa, phòng liên quan để được nhà trường tiếp nhận. , quyết định cho học sinh nhập học trở lại và bố trí phòng học phù hợp.

Trong thời gian bảo lưu kết quả học tập, người học sẽ phải tự chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian bảo lưu kết quả học tập. Vì vậy, sinh viên chỉ nên bảo lưu kết quả học tập trong trường hợp thật cần thiết.

5. Nội dung yêu cầu trong đơn xin bảo lưu kết quả học tập:

Hiện nay các trường chưa có mẫu thống nhất về mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập, khi viết đơn cần có những nội dung sau:

– Quốc hiệu, khẩu hiệu; ngày nộp đơn;

– Tên đơn: ĐƠN CAM KẾT KẾT QUẢ HỌC TẬP

– Kính gửi: Tại mục này sẽ ghi rõ bộ phận có thẩm quyền giải quyết hồ sơ. Ví dụ: Ban giám hiệu trường….; Phòng đào tạo; phòng…

– Thông tin cá nhân sinh viên: họ và tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, lớp đang học: …., mã số sinh viên: …., chuyên ngành: …., khóa học: ….., hệ đào tạo: …..

– Thời điểm nộp hồ sơ bảo lưu: Ghi rõ thời gian từ ngày tháng năm.

– Lý do đề nghị bảo lưu kết quả học tập: Ghi rõ lý do đề nghị bảo lưu kết quả học tập.

– Cam kết, ví dụ: Em hứa sẽ hoàn thành hồ sơ theo quy định của nhà trường và cố gắng theo kịp chương trình học.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận