Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần cho sinh viên

Do một số lý do cá nhân cả chủ quan và khách quan, sinh viên cần xin phép nghỉ học tạm thời. Dưới đây là bài viết cụ thể về Đơn xin nghỉ học tạm thời của một số môn học dành cho sinh viên mời bạn đọc theo dõi.

1. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số môn dành cho sinh viên?

Đơn xin nghỉ học tạm thời là văn bản cần thiết cho các bạn sinh viên khi có việc riêng cần giải quyết và cần tạm dừng học một số môn học.

Học sinh thường phải nộp đơn xin nghỉ học tạm thời một số khóa học bằng văn bản vì điều quan trọng là phải duy trì tính liêm chính trong học tập và đảm bảo rằng tiến độ học tập của học sinh không bị ảnh hưởng tiêu cực. Dưới đây là một số lý do tại sao ứng dụng là cần thiết:

Duy trì tiến độ học tập: Khi một học sinh nghỉ học, điều đó có thể làm gián đoạn tiến độ học tập của các em. Các mẫu viết giúp đảm bảo rằng học sinh có một kế hoạch rõ ràng về cách các em sẽ duy trì tiến độ học tập và bắt kịp mọi bài tập còn thiếu khi trở lại.

Tài liệu: Một mẫu đơn đóng vai trò là hồ sơ chính thức về yêu cầu của học sinh và có thể được sử dụng để ghi lại sự vắng mặt của họ ở trường. Tài liệu này có thể được yêu cầu cho các mục đích hành chính, chẳng hạn như duy trì ghi danh, hỗ trợ tài chính hoặc đủ điều kiện nhận học bổng.

Trách nhiệm giải trình: Bằng cách nộp đơn, học sinh chịu trách nhiệm về quyết định nghỉ học của mình và vạch ra một kế hoạch về cách quản lý thời gian không đến lớp. Trách nhiệm giải trình này có thể giúp đảm bảo rằng học sinh đi đúng hướng và có động lực để quay lại học tập.

Thông tin liên lạc: Mẫu này tạo cơ hội cho học sinh nêu rõ lý do vắng mặt tạm thời và yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ hoặc điều chỉnh cần thiết nào. Thông tin liên lạc này có thể giúp nhà trường hiểu rõ hơn về tình hình của học sinh và cung cấp hỗ trợ thích hợp.

2. Đơn xin nghỉ học tạm thời một số môn học của sinh viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN TẠM DỰ
MỘT SỐ KHÓA HỌC

Họ và tên: ……………………. Thẻ học sinh: ……………………………………………………. Lớp học: ……………………………………………………. Khóa học: ………………………………………………. Phòng: ……………………………………………………..

Xem thêm bài viết hay:  Ngũ Vị Tôn Quan gồm những ai? Ngũ Vị Tôn Ông thờ ở đâu?

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Đại học ABC

Tôi là sinh viên trường Đại học ABC, hiện đang học khóa ………….. tại khoa……………… Kính đề nghị Ban giám hiệu cho phép tôi được nghỉ học. tạm thời các khóa học sau:

  1. ……………………………………………………
  2. ……………………………………………………
  3. ……………………………………………………

Lý do xin nghỉ phép tạm thời của tôi là……………………. Tình hình sức khỏe và cuộc sống hiện tại của tôi đang gặp khó khăn, cần phải có thời gian để giải quyết và điều trị nên tôi xin tạm nghỉ các khóa học trên để tập trung giải quyết các vấn đề của mình. vấn đề này.

Em xin hứa khi được phép tạm nghỉ học, em sẽ sắp xếp thời gian học tập sao cho đạt kết quả cao nhất trong các khóa học còn lại.

Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc đã đồng ý xem xét đơn xin nghỉ việc của tôi.

Ngày tháng năm ………..

ứng viên

Họ và tên: …………………………………………………… Chữ ký: …………………………………………………….

3. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số môn học chuẩn nhất dành cho sinh viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN TẠM DỰ
MỘT SỐ KHÓA HỌC

Họ và tên học sinh:……………………………………………………… Mã số học sinh:…………..

Ngày sinh Nơi sinh:…………………………………………………….

Lớp học:……………………. Khoa:……………………………………………………….

Tôi viết đơn này xin phép được tạm thời nghỉ học một số môn tổ chức trong học kỳ………….,năm học…………. -…………. , Như sau:

1/ Tên học phần:……………………..,………….. Số tiết/tín chỉ:…………..

2/ Tên môn học:………………………..Số đơn vị học trình/tín chỉ:…………..

3/ Tên môn học:………………………..Số đơn vị học trình/tín chỉ:…………..

4/ Tên học phần:………………………..Số tiết/tín chỉ:…………………….

5/ Tên học phần:…………………….. Số tiết/tín chỉ:…………………….

6/ Tên môn học:………………………..Số đơn vị học trình/tín chỉ:…………………….

Lý do thôi học:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Sau thời gian được phép tạm dừng học, tôi cam kết đăng ký học đúng thời gian quy định, đồng thời đăng ký và nộp học phí lại những học phần chưa hoàn thành trong thời gian tạm dừng để đảm bảo kế hoạch, chương trình. học toàn khóa theo quy định chung của nhà trường. Hết thời hạn tạm dừng học tập, nếu không nhập học đúng thời gian quy định, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận các hình thức xử lý của Nhà trường và không nhận lại số tiền học phí, lệ phí đã nộp với Nhà trường. bất kỳ lý do gì.

Tôi và gia đình cam kết thực hiện đúng quy định của nhà trường.

…………., ngày tháng năm… Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
(Có ý kiến ​​thì ký, ghi rõ họ tên) HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xem thêm bài viết hay:  Tam quan là gì? Nhân sinh quan là gì? Thế giới quan là gì?
1. XÁC NHẬN CỦA KHOA 5. XÁC NHẬN CỦA THƯ VIỆN 2. XÁC NHẬN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC 6. XÁC NHẬN ĐÀO TẠO VÀ CTSV 3. XÁC NHẬN CỦA CỤC QUẢN LÝ THIẾT BỊ 7. XÁC NHẬN TT & CPM 4. XÁC NHẬN P. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 8. XÁC NHẬN CỦA P. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH NHỎ

4. Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin nghỉ học tạm thời một số môn cho sinh viên:

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách viết đơn xin nghỉ học tạm thời:

– Bắt đầu với tiêu đề: Viết “Đơn Xin Nghỉ Phép Tạm Thời” ở đầu mẫu đơn. Tiêu đề này nên được in đậm và căn giữa.

– Viết ngày: Bên dưới tiêu đề, hãy viết ngày bạn nộp đơn. Điều này nên được căn chỉnh sang trái.

– Viết chi tiết của bạn: Tiếp theo, viết tên đầy đủ của bạn, tên lớp hoặc khóa học, số điểm danh và bất kỳ chi tiết nào khác có liên quan đến đơn đăng ký. Những chi tiết này nên được căn trái.

– Viết chi tiết người nhận: Bên dưới thông tin chi tiết của bạn, hãy viết tên của người sẽ nhận đơn đăng ký, chẳng hạn như giáo viên hướng dẫn khóa học hoặc cố vấn học tập. Bao gồm tên đầy đủ, chỉ định, bộ phận và địa chỉ email của người nhận. Những chi tiết này nên được căn trái.

– Viết dòng chủ đề: Bên dưới thông tin chi tiết của người nhận, hãy viết dòng chủ đề của ứng dụng. Điều này nên tóm tắt ngắn gọn lý do rời đi. Ví dụ: “Đơn xin nghỉ việc tạm thời để chữa bệnh”.

– Viết phần thân đơn: Trong phần thân đơn, bạn nêu lý do xin nghỉ việc tạm thời. Hãy rõ ràng và ngắn gọn. Đề cập đến những ngày bạn cần nghỉ phép và khi bạn dự định tiếp tục khóa học. Ngoài ra, hãy đề cập nếu có bất kỳ bài tập hoặc bài kiểm tra nào đang chờ xử lý mà bạn cần hoàn thành. Bạn nên giải thích ngắn gọn cách bạn dự định bắt kịp công việc bị bỏ lỡ.

Kết thúc ứng dụng: Kết thúc ứng dụng bằng cách cảm ơn người nhận đã dành thời gian và sự quan tâm của họ. Kết thúc ứng dụng bằng một kết thúc lịch sự, chẳng hạn như “Trân trọng” hoặc “Cảm ơn”.

– Chữ ký và thông tin liên hệ: Phía dưới phần cuối, chừa khoảng trống để ký và ghi họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email.

Xem thêm bài viết hay:  Sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động thế nào đến cuộc sống cư dân Trung Quốc cổ đại?

Đính kèm bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào: Nếu bạn có bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào, chẳng hạn như ghi chú của bác sĩ hoặc tài liệu khẩn cấp của gia đình, hãy đính kèm chúng vào đơn đăng ký.

– Đọc lại đơn xin nghỉ phép: Trước khi gửi đơn xin nghỉ việc, hãy đọc lại cẩn thận các lỗi chính tả và ngữ pháp. Đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đều chính xác và ứng dụng được định dạng chính xác.

Khi bạn đã hoàn thành các bước trên, mẫu đơn xin nghỉ phép tạm thời của bạn đã sẵn sàng để được gửi đến những người nhận có liên quan.

5. Một số lý do khi viết đơn xin nghỉ học tạm thời một số môn học cho sinh viên:

Có thể có một số lý do để sinh viên muốn tạm thời rời khỏi một số khóa học và điền vào mẫu đơn. Một số lý do phổ biến nhất là:

Lý do cá nhân: Học sinh có thể có các vấn đề cá nhân hoặc gia đình cần chú ý và có thể cần nghỉ học để giải quyết.

– Các vấn đề về sức khỏe: Học sinh có thể gặp các vấn đề về sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng tham gia các lớp học hoặc hoàn thành các khóa học. Có thể cần nghỉ phép tạm thời để có thời gian hồi phục.

Khó khăn tài chính: Khó khăn tài chính có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục học tập của sinh viên, dẫn đến việc đình chỉ một số khóa học.

Các lý do liên quan đến chuyên môn hoặc nghề nghiệp: Sinh viên có thể muốn tạm dừng việc học để theo đuổi cơ hội thực tập, hợp tác hoặc cơ hội liên quan đến công việc khác yêu cầu họ phải ở xa trường.

Lý do học: Học sinh có thể phải tạm thời rời khỏi một số khóa học nếu họ gặp khó khăn trong học tập và cần thời gian để bắt kịp hoặc nếu họ cần học lại một khóa học.

Trong bất kỳ tình huống nào trong số này, một mẫu đơn xin tạm thời rời khỏi một số khóa học nhất định có thể hữu ích để đảm bảo rằng tiến độ học tập của học sinh không bị ảnh hưởng tiêu cực và họ có thể tiếp tục việc học của mình. khi sẵn sàng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần cho sinh viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận