Mẫu đơn xin miễn giảm tiền phạt xử phạt hành chính mới nhất

Từ trước đến nay, khi pháp luật ra đời, mọi hoạt động trong đời sống xã hội của con người đều chịu sự điều chỉnh khách quan, công bằng và đúng đắn của pháp luật. Một trong những phương pháp quản lý nhà nước mà Nhà nước đưa ra là xử phạt hành chính. Còn nhiều vướng mắc liên quan đến xử phạt hành chính. Một trong số đó là việc xin miễn nộp phạt.

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền phạt hành chính khi bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính:

1. Mẫu đơn đề nghị miễn giảm xử phạt vi phạm hành chính mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày tháng năm…

ĐƠN XIN GIẢM PHÍ GIAO THÔNG

Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008,

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012,

Căn cứ Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hãng hàng không nội địa.

Kính gửi: Công an xã/huyện/tỉnh……..

Họ và tên: ……………… Sinh ngày: …………..

Chứng minh nhân dân số:……. Ngày và nơi cấp: …….

Hộ khẩu thường trú: ………………

Nơi ở hiện nay:…………………….

Tôi xin tường trình sự việc như sau: ……………….

Vì vậy, tôi nhận thấy hành vi của mình là……………………. có đủ điều kiện để được giảm mức phạt tiền theo quy định của pháp luật. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét giảm mức tiền phạt xuống…………………….

Tôi xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Một số vấn đề liên quan đến xử phạt hành chính:

Xử phạt hành chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật không thuộc phạm vi cấu thành tội phạm do Bộ Tài chính quy định. pháp luật hình sự và do cá nhân, cơ quan, tổ chức cố ý hoặc vô ý.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết chịu trách nhiệm mới nhất

– Pháp luật được coi là một trong những cơ chế quản lý Nhà nước của cơ quan Nhà nước. Nó thể hiện quyền lực của Nhà nước. Vì vậy, mọi hoạt động của con người trong thực tiễn xã hội đều được pháp luật điều chỉnh. Hiện nay, hệ thống pháp luật của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện. Nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật cụ thể để điều chỉnh hành vi của con người; hướng người dân đi đúng hướng mà Nhà nước đưa ra.

Thuận theo sự phát triển của tự nhiên, trong quá trình phát triển của xã hội, con người sống và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh thực tiễn phức tạp hiện nay, các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn xã hội ngày càng nhiều. Như đã nói, mọi hoạt động của con người đều được pháp luật điều chỉnh. Pháp luật sẽ can thiệp vào mọi hoạt động của con người, buộc con người phải tuân theo những chuẩn mực, những quy định chặt chẽ và nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động của các cá nhân xoay quanh nhiều yếu tố. Không phải mọi hành vi vi phạm của người dân đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo tính chất của từng hành vi và từng trường hợp cụ thể mà Nhà nước sẽ đưa ra các biện pháp xử phạt khác nhau. Cá nhân vi phạm các chế tài mà pháp luật quy định, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc bị xử phạt hành chính.

Xử phạt hành chính là một trong những phương thức xử lý vi phạm mà Nhà nước đưa ra nhằm điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm sao cho phù hợp với khuôn khổ của đạo đức và vi phạm pháp luật. Phạt hành chính là mức phạt tiền do cơ quan nhà nước áp dụng buộc đối tượng vi phạm phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Xử phạt hành chính có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân nói riêng và sự phát triển của Nhà nước nói chung. Như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị xin giấy phép lưu hành thuốc nhập khẩu mới nhất

+ Xử phạt hành chính là một trong những hình thức xử phạt mà Nhà nước áp dụng đối với người vi phạm. Khi bị xử phạt hành chính, cá nhân, tổ chức sẽ nhận thức và điều chỉnh hành vi của mình, tránh vi phạm nguyên tắc, quy định của Nhà nước.

+ Xử phạt hành chính giúp Nhà nước răn đe người vi phạm. Qua đó, giúp công tác quản lý, bảo vệ Tổ quốc ổn định, khách quan và hiệu quả hơn.

Như vậy, có thể thấy xử phạt hành chính là một trong những phương thức quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước. Thông qua xử phạt hành chính, Nhà nước sẽ duy trì và quản lý trật tự xã hội một cách tốt nhất. Hơn hết là góp phần đảm bảo an toàn xã hội, bảo vệ quyền được sống tự do, an toàn của mỗi người dân.

3. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta hiện nay:

– Hiện nay, xử phạt vi phạm hành chính vẫn được coi là một trong những phương thức quản lý trật tự xã hội hiệu quả của các cơ quan có thẩm quyền trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Trong sinh hoạt của người dân, nếu cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm, tính chất đến mức phải xử phạt hành chính thì cơ quan Nhà nước sẽ lập biên bản. xử phạt hành chính.

– Khi bị xử phạt hành chính, cá nhân, tổ chức phải tuân thủ nguyên tắc nộp phạt. Cụ thể, cán bộ chức năng sẽ lập biên bản xử phạt hành chính đối với công dân vi phạm. Biên bản sẽ ghi rõ lỗi vi phạm, và hình thức nộp phạt. Ai vi phạm sẽ phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi đang lưu thông trên đường, anh A bị cảnh sát giao thông xử phạt. Sau khi kiểm tra các giấy tờ: Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, CSGT kết luận anh A phạm tội không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Anh A bị lập biên bản. Trong biên bản ghi rõ hành vi vi phạm, quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi của ông A. Lúc này anh A sẽ phải nộp phạt tại cơ quan có thẩm quyền.

3. Ý nghĩa của việc làm đơn đề nghị miễn xử phạt hành chính:

– Cá nhân, tổ chức được đề nghị miễn, giảm tiền phạt hành chính trong các trường hợp sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam kết bảo lãnh nhân sự mới và chuẩn nhất 2022

+ Trường hợp 1: Khi chủ thể bị phạt tiền không có đủ điều kiện để nộp toàn bộ số tiền phạt do lỗi của mình.

+ Trường hợp 2: Khi đối tượng bị xử phạt cho rằng mức xử phạt là không đúng, không tương ứng với lỗi cụ thể mà mình vi phạm.

– Việc làm đơn xin miễn xử phạt hành chính có ý nghĩa rất lớn. Như sau:

+ Giúp cá nhân giảm bớt gánh nặng nộp phạt (nếu cơ quan có thẩm quyền xét thấy lý do xin miễn là hợp lý).

+ Thể hiện tính nhân đạo, nhân văn trong việc thực thi pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi cơ quan Nhà nước xem xét đơn đề nghị miễn, giảm tiền phạt thấy hợp lý thì điều chỉnh mức xử phạt đối với cá nhân, tổ chức.

+ Việc làm đơn này thể hiện quyền công dân cao mà cá nhân, tổ chức được hưởng.

Như vậy, có thể thấy, song song với việc quy định chi tiết, rõ ràng về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của các cá nhân trong đời sống xã hội, Nhà nước cũng linh hoạt trong định hướng xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Đơn đề nghị miễn, giảm tiền phạt hành chính là một trong những hình thức để người dân thể hiện quyền công dân của mình trong việc góp ý với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, giúp Nhà nước xem xét, đưa ra hướng xử lý khách quan, linh hoạt, thấu tình đạt lý, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân. Ý kiến, nguyện vọng của người dân được phản ánh, tiếp nhận góp phần rất lớn vào việc cơ quan Nhà nước quản lý, giữ gìn trật tự xã hội và sự phát triển của đất nước có hiệu quả.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin miễn giảm tiền phạt xử phạt hành chính mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn