Mẫu đơn xin miễn giảm quỹ phụ huynh học sinh, sinh viên mới nhất

Hồ sơ miễn giảm quỹ cha mẹ học sinh gồm những gì? Mẫu đơn đề nghị miễn giảm các loại quỹ của cha mẹ học sinh, sinh viên? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin miễn giảm quỹ phụ huynh học sinh, sinh viên? Quy định của pháp luật về quỹ cha mẹ học sinh ?

Trong mùa dịch, kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến nhiều gia đình, mỗi chi phí tiết kiệm được sẽ hỗ trợ một phần, giảm bớt gánh nặng khó khăn cho mọi người. Và chi phí học tập luôn là vấn đề nan giải của mọi phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. Miễn, giảm các loại quỹ cho phụ huynh, học sinh, sinh viên là hoạt động nhỏ góp phần giảm bớt gánh nặng cho nhiều phụ huynh, học sinh. Vậy hồ sơ miễn giảm quỹ phụ huynh học sinh, sinh viên được trình bày như thế nào? Bài viết này Luật Dương Gia sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Hồ sơ miễn giảm quỹ cha mẹ học sinh gồm những gì?

Đơn đề nghị miễn, giảm quỹ phụ huynh học sinh là văn bản do cha mẹ học sinh làm và gửi đến hội trưởng hội phụ huynh quản lý quỹ phụ huynh xem xét miễn giảm quỹ phụ huynh nhằm tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh. cha mẹ khi gặp một số vấn đề về tài chính dẫn đến không có khả năng đóng quỹ.

Đơn đề nghị miễn giảm quỹ phụ huynh học sinh dùng để bày tỏ nguyện vọng của cá nhân phụ huynh học sinh, sinh viên đến cơ quan có thẩm quyền, cá nhân đưa ra lý do và nguyện vọng của mình. muốn xin miễn, giảm quỹ cha mẹ học sinh.

2. Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm quỹ cha mẹ học sinh:

Mẫu 1:

CHXHCNVN

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN TẮT/GIẢM QUỸ PHỤ HUYNH

xem thêm: Điều kiện để sinh viên được xét kết nạp Đảng và điều kiện để được kết nạp Đảng

(V/v: Tờ trình miễn/giảm Quỹ CMHS của lớp……Trường……………)

Thân mến: – Ông/Bà……(1)…

– Căn cứ Biên bản họp phụ huynh số …………. ngày…./…./…… của…;

– Căn cứ vào tình hình thực tế của bạn.

Tên tôi là: …

Sinh ngày ….tháng…năm

Số CMND/Thẻ CCCD…… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, thành phố)……

Địa chỉ thường trú:…

xem thêm: Quy định về xử lý kỷ luật đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Nơi ở hiện tại …

Điện thoại liên hệ: …

Tôi muốn trình bày với bạn những sự thật sau đây:

Tôi là…(2).

Vì các trường hợp và lý do sau:

…(3)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng bạn chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi rât cảm kich!

xem thêm: Đánh giá thực trạng tệ nạn xã hội của sinh viên

Để chứng minh những thông tin tôi khai trên đây là đúng sự thật, tôi xin gửi kèm theo đơn này các giấy tờ sau, nếu có:…(4)……

Xem thêm bài viết hay:  Những bài thuyết trình về môi trường ngắn gọn và hay nhất

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày tháng năm…

xem thêm: Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

ĐƠN XIN GIẢM QUỸ CHA MẸ CỦA CÁC EM HỌC SINH NHỎ

-Cơ sở Bộ Luật Dân Sự 2015;

-Căn cứ Biên bản họp phụ huynh số…./BBHPH.

Thân mến:

– Hội trưởng hội phụ huynh học sinh nhà trường…

– Hội trưởng hội phụ huynh học sinh lớp ….trường….

– Cô giáo chủ nhiệm lớp …trường….

Tên tôi là: …

xem thêm: Các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến việc học của bản thân

Ngày sinh:…

Số CMND:………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:…

Hộ khẩu thường trú:…

Nơi ở hiện nay: ………….

Điện thoại liên hệ:………..

Hôm nay, tôi làm đơn này xin miễn đóng quỹ phụ huynh học sinh vì lý do sau:

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu đính kèm

xem thêm: Quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên

1. Giấy chứng nhận hộ nghèo

2. ….

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị miễn, giảm quỹ cha mẹ học sinh, sinh viên:

Đơn đề nghị miễn giảm quỹ cha mẹ học sinh, sinh viên là biểu mẫu hành chính nên khi viết, các cá nhân phải trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung tiêu ngữ, phương châm.

(1) Thường là người quản lý quỹ mẹ

Điền các thông tin cá nhân của người làm đơn như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, CMND/thẻ CCCD, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, điện thoại liên hệ

(2) Ghi rõ tình trạng của mình trong đơn, ví dụ: cha/mẹ của con… Sinh năm:………….. Hiện đang là học sinh trường…. Trường học…. năm học…

xem thêm: Các trường hợp được miễn án phí dân sự? Thủ tục xin miễn, giảm án phí dân sự?

(3) Lý do bạn đăng ký:

Ví dụ: Bạn trình bày hoàn cảnh và lý do khiến bạn cho rằng mình nên được miễn/giảm đóng quỹ phụ huynh, chẳng hạn như gia đình có hoàn cảnh khó khăn, v.v.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Ông/Bà/… xem xét, chấp nhận việc miễn/giảm quỹ phụ huynh cho tôi, cụ thể:…………xin được miễn/giảm, thời gian miễn/giảm, nếu bất kỳ, v.v.)

Được biết, các bậc phụ huynh đã thống nhất đóng góp mỗi người 4 triệu vào quỹ để phục vụ cho công tác chuẩn bị cho trại hè được tổ chức tại trường cấp 3… vào ngày….tháng……. Tuy nhiên, hôm đó do có việc đột xuất nên tôi không tham gia họp được nên không tham gia bàn bạc về việc thanh toán số tiền trên. Số tiền 1 triệu đồng đóng góp quỹ phụ huynh tổ chức trại hè với gia đình em là quá lớn. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo ngày…tháng…năm…nên tôi không có điều kiện đóng số tiền này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản luận cứ bảo vệ trong vụ án hình sự chi tiết nhất 2023

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị các bác trong hội phụ huynh xem xét giảm trừ số tiền phải đóng quỹ phụ huynh 1 triệu đồng.

(4) Người nộp đơn đính kèm các tài liệu và ký đầy đủ vào cuối đơn. Bạn cần liệt kê tình trạng hồ sơ, hồ sơ bạn gửi, số lượng hồ sơ, là bản chính hay bản sao,…, đây có thể là giấy xác nhận gia đình bạn là gia đình có hoàn cảnh khó khăn,…

4. Quy định của pháp luật về quỹ cha mẹ học sinh:

Tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS. Mẹ của học sinh như sau:

“2. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

xem thêm: Trách nhiệm của nhà trường trong phòng, chống ma tuý cho học sinh

a) Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm dự kiến ​​kế hoạch chi ủng hộ, tài trợ và chỉ được sử dụng sau khi đã được toàn thể thông qua. thành viên của ủy ban. ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp đồng ý;

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng quyết định phương án sử dụng các khoản kinh phí được hỗ trợ, tài trợ và chỉ được sử dụng sau khi toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất. . ý kiến ​​thống nhất.

3. Việc thu, chi của Ban đại diện Cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh của lớp và các cuộc họp toàn thể của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Không quy định mức hỗ trợ bình quân của cha mẹ học sinh.

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của học sinh hoặc gia đình học sinh:

a) Đóng góp không tự nguyện.

b) Các khoản tài trợ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh trật tự nhà trường; trông giữ phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường lớp; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình trường học.”

Vai trò của quỹ hội cha mẹ học sinh

Quỹ Hội cha mẹ học sinh là khoản tiền cha mẹ ủng hộ cho việc học tập và sinh hoạt của con cái.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in mới nhất theo quy định

xem thêm: Mẫu đơn tham gia câu lạc bộ năng khiếu dành cho học sinh

Số tiền thu của từng lớp tùy thuộc vào quy định của từng trường. Có trường cho các lớp giữ lại khoảng 70%, 30% còn lại nộp vào quỹ hội phụ huynh của trường.

Có trường thu 70% số tiền phụ huynh ủng hộ mỗi lớp, 30% còn lại để tại lớp.

Có thể kể đến việc giáo viên sẽ chi từ số tiền hội giữ lại như phô tô tài liệu ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh trong đội tuyển, tập cho học sinh giao lưu, tập văn nghệ, phần thưởng cho học sinh. học sinh, hỗ trợ kịp thời học sinh khó khăn…

Chi tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường bao gồm chi phí trang trí cho cuộc họp đầu năm, nước uống trong các cuộc họp, chi phí thuê chỗ ngồi, âm thanh…; Văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Ban đại diện như giấy, bút, sổ theo dõi thu chi.

Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, gia đình tang quyến; Hỗ trợ và tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ của các lớp vào dịp khai giảng, tết ​​trung thu, 20/11, tết ​​nguyên đán, 8/3….

Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, các hội thi thiếu nhi do nhà trường và PGD tổ chức, các hoạt động hè, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu…

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ lớp.

– Có trách nhiệm trao đổi, thống nhất với giáo viên chủ nhiệm của lớp về các vấn đề giáo dục, động viên, đề xuất khen thưởng giáo viên và các em có thành tích học tập, nhắc nhở giáo dục học sinh. Con cá biệt của lớp có khiếm khuyết, làm chủ được việc giao tiếp hai chiều giữa gia đình và thầy cô trong trường. Báo cáo kịp thời diễn biến hoạt động của Ban phụ huynh với Thường trực.

xem thêm: Hộ nghèo có được miễn giảm tiền thuế đất?

– Mỗi năm HĐQT họp ít nhất 3 lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

* hội trưởng hội phụ huynh lớp.

+ Được tham gia các cuộc họp Ban thường vụ mở rộng để thảo luận và thống nhất các nội dung của Ban đại diện PH nhà trường.

+ Mỗi học kỳ ít nhất một lần dự giờ cùng lớp để nắm tình hình, ghi nhận ý kiến ​​của các em và động viên các em trong học tập.

+ Trực tiếp duy trì các cuộc họp của Ban, tổng hợp các ý kiến ​​đề xuất của cha mẹ học sinh, kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng.

– Phó trưởng ban là người thay Trưởng ban giải quyết một số công việc khi được phân công hoặc khi Trưởng ban vắng mặt.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin miễn giảm quỹ phụ huynh học sinh, sinh viên mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn