Mẫu đơn xin học tập trở lại sau khi bảo lưu và hướng dẫn cách viết

Hồ sơ xin học lại sau bảo lưu gồm những gì? Mẫu đơn xin quay lại học sau bảo lưu mới nhất? Hướng dẫn soạn đơn xin học lại sau bảo lưu? Một số quy định về việc xin học lại sau khi bảo lưu?

Nếu bạn muốn quay lại trường để tiếp tục học sau một thời gian đã xin bảo lưu thì mẫu Đơn xin quay lại học sau khi bảo lưu là không thể thiếu. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia cung cấp thông tin chi tiết về mẫu đơn và hướng dẫn soạn đơn xin đi học lại sau bảo lưu.

1. Đơn xin quay lại học sau bảo lưu gồm những mẫu đơn gì?

Bảo lưu kết quả học tập là việc công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến ​​thức đã học, theo đó sinh viên sẽ được miễn học khi tiếp tục tham gia học kỳ.

Mẫu đơn xin quay lại học sau khi bảo lưu là văn bản do một cá nhân lập để gửi về phòng đào tạo chờ hiệu trưởng trường bạn đang theo học phê duyệt.

Đơn xin học lại sau khi bảo lưu kết quả là mẫu đơn thể hiện nguyện vọng của cá nhân gửi đến phòng đào tạo của trường đang theo học để xin học lại sau khi bảo lưu kết quả học tập tại trường.

2. Mẫu đơn xin trở lại học sau khi bảo lưu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHIÊN CỨU LẠI SAU KHI BẢO LÃNH KẾT QUẢ

Kính gửi: Phòng Đào tạo – Nhà trường

Tên tôi là: … MSSV: …

Ngày sinh: … Nơi sinh: … Điện thoại: …

xem thêm: Bảo lưu điều ước quốc tế là gì? Trình tự bảo lưu của điều ước quốc tế?

Hộ khẩu thường trú: …

Là học sinh lớp: … Khóa: … Hệ: …

Ngành: … Chuyên môn (nếu có): …

Tôi được tạm nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập trong thời gian: Theo Quyết định số: … /QĐ … ngày … tháng … năm…

Theo quy định của Nhà trường, tôi xin trở lại học từ học kỳ I của năm học.

Xin chân thành cảm ơn!

…, ngày… tháng… năm 20…

Người nộp đơn

xem thêm: Xét nâng lương trước thời hạn và bảo lưu danh hiệu chiến sĩ thi đua

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn đơn xin học lại sau bảo lưu:

Đơn vị bạn gửi đơn xin trở lại trường sau bảo lưu: gửi về BGH nhà trường, phòng tổ chức hành chính, phòng công tác học sinh, sinh viên, khoa, địa chỉ trường bạn đang theo học. hiện tại: số hiệu, tên đường, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố.

-Thông tin người muốn đi học lại sau khi bảo lưu kết quả học tập: họ và tên, ngày sinh, mã số sinh viên, sinh viên đang học, sinh viên học lớp nào, khoa nào, thầy cô nào phụ trách.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12 cho cán bộ lãnh đạo?

– Lý do không muốn đi học lại sau khi bảo lưu kết quả học tập: cần trình bày trung thực lý do cá nhân khiến bạn không sắp xếp được thời gian học tập tại trường: ốm đau, việc gia đình, đi nước ngoài, công tác…

4. Một số quy định về hồ sơ học lại sau bảo lưu:

Tại Khoản 1 Điều 15 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT có quy định về trường cho học sinh được bảo lưu kết quả học tập như sau:

a) Được biên chế vào lực lượng vũ trang;

b) Bị ốm đau, tai nạn phải chữa trị dài ngày mà phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

c) Vì nhu cầu cá nhân. Trong trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ tại trường, không thuộc các trường hợp bị đuổi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên. Thời gian tạm vắng vì việc riêng phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy định này.

xem thêm: Bằng thạc sĩ có được bảo lưu hay không?

Trường hợp sinh viên được quyền bảo lưu kết quả học tập

Theo Khoản 1 Điều 15 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy học theo tín chỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sinh viên được viết đơn bảo lưu kết quả học tập gửi hiệu trưởng trong các trường hợp sau:

+ Học sinh thuộc đối tượng được điều động vào lực lượng vũ trang phải có quyết định điều động của Ban chỉ huy quân sự.

+ Bị tai nạn, ốm đau dài ngày có xác nhận của cơ quan y tế, bệnh viện tỉnh, thành phố

+ Trường hợp vì lý do cá nhân, thí sinh cần đáp ứng các điều kiện như: Đã học ít nhất một học kỳ kèm theo bảng điểm tính đến thời điểm viết đơn xin nghỉ học và có xác nhận của Khoa. Sinh viên không thuộc các trường hợp buộc thôi học quy định tại Điều 16 của quy định này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 điểm trở lên. Hiệu trưởng quy định thời lượng tối đa cho mỗi chương trình không được vượt quá 2 lần thời lượng thiết kế cho chương trình đó. Sinh viên xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập muốn trở lại học tập tại trường phải làm đơn gửi Hiệu trưởng trước khi bắt đầu học kỳ mới ít nhất 01 tuần.

Như vậy, sinh viên sau khi học xong 1 học kỳ có thể xin nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân và hoàn toàn có thể bảo lưu kết quả học tập.

Điều kiện thực hiện bảo lưu kết quả:

Đầu tiên, sinh viên cần thực hiện – Điều kiện bảo lưu kết quả học tập như chúng tôi đã gợi ý ở trên hoặc theo mẫu của trường mà bạn đang theo học.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch, trích lục sổ hộ khẩu

xem thêm: Xử lý thế nào khi không cho người nước ngoài ở?

Rồi lên phòng quản lý chất lượng sinh viên hỏi kết quả học tập, bảng điểm tính đến thời điểm đang học tại trường. Thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ chứng minh cơ bản như:

Đối với những học sinh muốn bảo lưu kết quả học tập vì điều kiện sức khỏe không cho phép cần có bệnh án có xác nhận của cấp huyện trở lên. Còn đối với sinh viên xin bảo lưu vì nhu cầu cá nhân khác cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như: phải học ít nhất 1 học kỳ tại trường, bảng điểm về thời gian nghỉ có xác nhận của khoa hoặc phòng. quản lý chất lượng học sinh, đơn bảo lưu kèm theo đủ điều kiện đăng ký bảo lưu.

Trường hợp sinh viên xin bảo lưu kết quả học tập để thực hiện nghĩa vụ quân sự thì phải có quyết định điều động của ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết như trên sẽ nộp cho phòng công tác sinh viên. Tiếp theo, nhân viên tại văn phòng sẽ có nhiệm vụ sắp xếp, tổng hợp danh sách sau đó chuyển hồ sơ cho phòng kế hoạch tài chính để tính tiền giữ chỗ cho sinh viên. Học viên sẽ đóng tiền bảo lưu và chi phí đào tạo tại đây.

Thời gian giải quyết thông thường chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày sinh viên gửi giấy bảo lưu học vụ cho cán bộ phòng quản lý sinh viên. Phòng công tác sinh viên có trách nhiệm gửi đầy đủ hồ sơ trình Hiệu trưởng phê duyệt trong thời hạn 3 ngày làm việc. Sau đó sẽ trả kết quả cho học sinh theo quy định.

Sinh viên nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập có chữ ký của trưởng khoa và xác nhận đồng ý về phòng công tác sinh viên để được hướng dẫn.

Phòng Công tác sinh viên sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách và chuyển hồ sơ cho phòng kế hoạch tài chính, lập tờ trình, quyết định trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho bảo lưu. Nhà trường giữ 1 bản, sinh viên giữ một bản, sau đó sinh viên đủ điều kiện được bảo lưu kết quả học tập và được nghỉ học tạm thời.

Thời gian giải quyết thủ tục bảo lưu kết quả học tập chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ Phòng Công tác sinh viên sẽ trả kết quả cho sinh viên. Mức đãi ngộ sẽ do phòng kế hoạch tài chính làm việc với phòng công tác sinh viên cung cấp và trả lời cho thí sinh. Thông thường, thời gian bảo lưu kết quả học tập tối đa đối với sinh viên hệ đại học chính quy là 2 năm và hệ liên thông đại học chính quy hoặc văn bằng 2 sẽ là 1 năm. Tuy nhiên, mỗi trường có thể có những quy định khác nhau nên sinh viên cần tìm hiểu kỹ hoặc tham khảo trực tiếp từ phòng đào tạo của trường để có thông tin chính xác nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

xem thêm: Một số vấn đề cần lưu ý về bảo lưu trật tự công cộng

Thủ tục bảo lưu kết quả và đăng ký học lại như thế nào?

Trong quá trình học tập, vì một số lý do về sức khỏe, kinh tế, gia đình, người học có thể làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập trong thời hạn cho phép. Việc bảo lưu sẽ giúp người học tránh bị 0 điểm do nghỉ học không phép và tránh bị quyết định buộc thôi học do kết quả học tập cá nhân kém (do không được dự thi).

Để bảo toàn kết quả học tập, người học cần:

– Xin bảng điểm tại Phòng Đào tạo của Trường

Hoàn thành đơn xin nghỉ học. Nếu cần tư vấn, sinh viên có thể liên hệ với cố vấn của từng khoa, giáo viên chủ nhiệm của mình.

– Gửi đơn xin nghỉ phép tạm thờic lên Văn phòng Khoa để xin ý kiến ​​của Trưởng khoa

– Gửi đơn xin nghỉ học (do Trưởng Khoa ký) về Phòng Công tác chính trị và HSSV (hệ chính quy) hoặc Phòng Đào tạo (hệ không chính quy) để Nhà trường xem xét. xem xét và quyết định thôi học.

– Chỉ khi có quyết định của Nhà trường (sinh viên giữ 01 bản, mỗi đơn vị liên quan trong trường nhận 01 bản), người học mới được phép ra về.

xem thêm: Kinh doanh nhà nghỉ không thông báo lưu trú

– Trước khi kết thúc thời gian nghỉ phép (thường tối đa 01 năm), sinh viên cần quay lại Nhà trường trình diện, viết đơn nhập học sau khi bảo lưu và nộp cho Khoa, Bộ môn liên quan để Nhà trường ra quyết định để cho học sinh vào trường. trở lại trường và bố trí phòng học phù hợp.

– Hệ chính quy tuyển sinh hàng năm nên thường ít vướng mắc hơn. Tuy nhiên, có thể cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với giai đoạn mới hoặc chuyển đổi đào tạo giữa hai đợt tuyển sinh. Vì vậy, sau khi bảo lưu, sinh viên sẽ phải “hòa nhập” với khóa học mới và tích cực “trả nợ” các khóa học còn thiếu so với chương trình đào tạo mới.

– Hệ không chính quy không đảm bảo nguồn tuyển dụng cố định hàng năm. Vì vậy, có thể sau khi bảo lưu, ngoài việc điều chỉnh chương trình đào tạo, sinh viên sẽ phải học ghép lớp ở địa phương khác, thậm chí phải học ở tỉnh…

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin học tập trở lại sau khi bảo lưu và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận