Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, hết học phần, hết môn mới nhất

Đối với học sinh, kỳ thi học kỳ, kỳ thi cuối kỳ rất quan trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có một số việc đột xuất khiến bạn không thể tham dự kỳ thi. Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, cuối môn, thi kết thúc môn học mới nhất trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ gồm những gì?

Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, thi kết thúc học kỳ là mẫu đơn xin hoãn thi nhiều môn học trước khi học sinh, sinh viên bước vào kỳ thi học kỳ vì một số trường hợp cụ thể đột xuất khiến học sinh, sinh viên. không được đi thi.

Đơn xin hoãn thi học kỳ được gửi về Phòng Đào tạo hoặc phòng Hiệu trưởng nhà trường để đề nghị hoãn thi học kỳ và thi kết thúc học kỳ của sinh viên.

2. Điều kiện và hồ sơ hoãn thi:

a, Điều kiện xin hoãn thi

– Các trường hợp cụ thể đột xuất và có lý do chính đáng như: tai nạn, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn đột xuất… dẫn đến không thể dự thi hết học phần.

– Sinh viên phải hoàn thành học phí của học kỳ, bao gồm cả học phí môn hoãn thi.

b, Đơn xin hoãn thi

Hồ sơ xin hoãn thi bao gồm:

– Đơn xin hoãn thi (theo mẫu của trường).

– Các giấy tờ chứng nhận có liên quan để chứng minh lý do xin hoãn thi là chính đáng.

3. Thủ tục xin hoãn thi như thế nào?

– Thí sinh phải làm đơn xin hoãn thi có xác nhận và ý kiến ​​của gia đình, kèm theo các tài liệu, giấy tờ chứng minh lý do xin hoãn thi như: nếu bị ốm phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế…. Trường hợp người thân của học sinh hoặc học sinh đến xin hoãn thi phải xuất trình căn cước công dân và thẻ học sinh.

– Cán bộ phòng Quản lý học sinh, sinh viên tiếp nhận đơn xin hoãn thi kèm theo các giấy tờ chứng minh có liên quan trình lãnh đạo khoa xem xét, xác nhận đơn xin hoãn thi.

– Khi đơn xin hoãn thi đã được lãnh đạo khoa xác nhận, phòng Quản lý sinh viên chuyển cho cán bộ phòng Đào tạo để tiếp nhận đơn xin hoãn thi.

– Cán bộ chức năng phòng Đào tạo tiếp nhận đơn xin hoãn thi và chuẩn bị hồ sơ liên quan trình lãnh đạo phòng xem xét, quyết định.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận khổ 2 bài thơ Nói với con của Y Phương hay nhất

– Cán bộ chức năng phòng Đào tạo trả kết quả hồ sơ xin hoãn thi cho phòng Quản lý sinh viên và các bộ phận liên quan.

– Cán bộ phòng Quản lý học sinh, sinh viên trả kết quả giải quyết đơn xin hoãn thi cho sinh viên theo quy định.

– Hiệu trưởng nhà trường sẽ quyết định đơn xin hoãn thi khi có trường hợp đặc biệt.

– Có một số đơn vị, học sinh không cần đến trường nhận kết quả của đơn xin hoãn thi mà học sinh có thể nhận kết quả bằng cách truy cập ngay vào website của trường.

4. Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN THI KẾT THÚC

Kính thưa: – Phòng Đào tạo trường……………………………………………………….

– Trưởng Khoa:……………………………………………………….

– Giảng viên bộ môn: ………….……………………..

Tôi tên là:……………………..Sinh ngày:……………………

Lớp chuyên:…………………….. Mã số học sinh:……………………………………………………….

Hôm nay em làm đơn này xin nhà trường cho phép em được hoãn thi học kỳ:……………………. học kỳ ……………….. năm học 20 … – 20….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………..

……………………………………………………………………………………………… ……………………..

Tài liệu đính kèm (nNếu có):

– ………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………..

(Có bằng chứng kèm theo)

Cụ thể các môn học bị hoãn như sau:

TÊN KHÓA HỌC

SỐ TÍN DỤNG

NHÓM

THUẬT NGỮ

ĐIỂM giữa kỳ

GIỜ/

NGÀY KIỂM TRA

Tôi cam kết chấp hành mọi quy định chung của Nhà trường về việc xin hoãn thi và xin hoãn thi khi có điều kiện.

Xin chân thành cảm ơn./.

…………, ngày …….. tháng ……. năm 20…

ý kiến ​​của GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của giáo viên bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của hội đồng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Sinh viên theo dõi lịch thi các môn xin hoãn thi và đăng ký thi bổ sung kịp thời khi có điều kiện. Đơn xin thi bổ sung nộp tại Phòng Đào tạo trước ngày thi ít nhất 07 ngày.

Sinh viên phải giữ phiếu này cùng với các bằng chứng liên quan về lý do hoãn thi khi đăng ký thi bổ sung.

5. Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ chuẩn nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm bài viết hay:  Chầu Đệ Tứ là ai? Sự tích về Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai?

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỦY BÀI THI

Kính gửi: – Trưởng Khoa: …………………………………………………….

– Ban quản lý đào tạo khoa:……………………

Tôi tên là:……………………Sinh ngày:…………………….. Tại:……………………. …………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Lớp:……………………..Số học sinh:…………….khóa:…………………………….

Phòng: ………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Trưởng khoa, Ban Quản lý Đào tạo Khoa…………………….cho phép tôi được hoãn kỳ thi……………………. ……………………học kỳ:……………năm học 20… – 20….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………..

……………………………………………………………………………………………… ……………………..

Tôi cam kết chấp hành mọi quy định chung của Nhà trường về việc xin hoãn thi và xin hoãn thi khi có điều kiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

…………, ngày… tháng… năm 20……

Ý kiến ​​của hội đồng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Một số điều cần lưu ý:

– Sinh viên làm 02 đơn xin hoãn thi nộp tại Phòng Quản lý đào tạo trước khi diễn ra kỳ thi.

– Sau khi môn thi được hoãn, sinh viên đăng ký môn thi tiếp theo tại Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày thi môn đó để lập danh sách thí sinh.

– Nếu các điều kiện dự thi của sinh viên không đáp ứng, bài thi sẽ không hợp lệ.

7. Đánh giá kết quả học tập và đánh giá cuối khóa học:

a, Đánh giá kết quả học tập

Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên:

+ Căn cứ vào số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đã tích lũy được trong học kỳ đó.

+ Căn cứ vào điểm trung bình của học kỳ hay nói cách khác là trung bình cộng có trọng số của điểm quy đổi theo thang điểm 4 của các môn đã học trong học kỳ đó với trọng số là số tín chỉ của từng môn học.

+ Căn cứ vào số tín chỉ mà sinh viên đã tích lũy, tức là số tín chỉ của các môn học được điểm A, B, C, D tính từ đầu khóa học (kể cả các môn đã được miễn và công nhận). . tín dụng).

+ Căn cứ vào điểm trung bình tích lũy là trung bình cộng có trọng số của các điểm quy đổi theo thang điểm 4 của các học phần từ đầu khóa học đến cuối mỗi học kỳ, năm học, cấp số tín chỉ. chỉ cho mỗi khóa học.

+ Sinh viên đã học chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy có cùng thời lượng và nội dung học. Kết quả bảo lưu khóa học mà người học đã tích lũy được sẽ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm

b, Đánh giá cuối khóa

– Đối với khóa học chỉ có phần lý thuyết hoặc khóa học có cả lý thuyết và thực hành, thí nghiệm (nếu có): Tùy theo tính chất của khóa học, điểm học phần sẽ được căn cứ vào mức độ thành công của khóa học. đánh giá cuối năm học và đánh giá tiến độ học tập.

+ Đánh giá cuối khóa dựa vào kết quả điểm tiểu luận hoặc điểm thi kết thúc học phần. Quy trình lựa chọn phương pháp đánh giá bộ môn, trọng số điểm đánh giá bộ môn, đồng thời việc giảng viên đề xuất cách tính điểm tổng hợp để đánh giá môn học và đã được thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt. được phê duyệt và trong đề cương chi tiết của khóa học đó phải được quy định cụ thể.

+ Đánh giá quá trình học tập bao gồm các điểm sau: đánh giá quá trình nhận thức và thái độ trong học tập; điểm kiểm tra thường xuyên; đánh giá kết quả thực hành, thí nghiệm (nếu có); điểm chuyên cần và điểm đánh giá điều kiện giữa các khóa học.

– Đối với các khóa học theo hình thức thực hành, thí nghiệm: Người học phải tham gia đầy đủ các buổi học thực hành, thí nghiệm trên lớp; Cách tính điểm đánh giá học phần thực hành, thí nghiệm được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo.

– Giảng viên giảng dạy môn học sẽ là người trực tiếp cho điểm đánh giá học phần (trừ phần thi kết thúc học phần), đề kiểm tra và đề thi.

* Tổ chức thi kết thúc học phần:

– Sau khi khóa học kết thúc không quá 2 tuần, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra cuối khóa chính thức, Nhà trường có thể tổ chức kiểm tra bổ sung nếu điều kiện cho phép. Bài kiểm tra phụ này sẽ dành cho những học sinh không thể tham gia bài kiểm tra cuối kỳ chính.

– Mỗi học phần sẽ có thời gian ôn tập để thi ứng với số tín chỉ của học phần đó. Thời gian ôn thi và thời gian thi do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, hết học phần, hết môn mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận