Mẫu đơn xin hoãn luân chuyển công tác và các lưu ý khi soạn thảo

Đơn xin hoãn luân chuyển công tác là gì? Mẫu đơn xin hoãn luân chuyển công tác? Hướng dẫn mẫu đơn xin hoãn luân chuyển công tác? Vấn đề với việc hoãn luân chuyển công việc?

Luân chuyển công việc là hoạt động không chỉ diễn ra đối với cán bộ, công chức, viên chức mà còn diễn ra đối với cả người lao động trong các cơ sở sử dụng lao động tư nhân. Luân chuyển công việc là để đáp ứng nhu cầu của công việc, góp phần làm tốt hơn công việc cần bổ sung nguồn nhân lực hoặc nguồn nhân lực chất lượng caotuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, một cá nhân có thể hoãn luân chuyển công việc vì lý do chính đáng.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua điện thoại:

1. Đơn xin hoãn luân chuyển công tác là gì?

Đơn xin hoãn luân chuyển công tác là văn bản của cá nhân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin hoãn luân chuyển công tác trong một số trường hợp nhất định.

Đơn xin hoãn luân chuyển công tác là nơi thể hiện nguyện vọng của cá nhân, là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép hoãn luân chuyển công tác hay không, đồng thời là căn cứ để quản lý, bố trí lao động hợp pháp. vật lý.

2. Mẫu đơn đề nghị hoãn luân chuyển công tác:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., ngày tháng năm…….

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG VIỆC

Thân mến: Ban Giám đốc Công ty……………..

– Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

xem thêm: Quy định luân chuyển cán bộ, công chức mới nhất 2022

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…………;

– Căn cứ vào tình hình thực tế của bạn.

Tên tôi là:…….. Ngày sinh:……

Số ID:……. Ngày và nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:……..

Nơi ở hiện tại:……..

Điện thoại liên hệ:………

Tôi muốn trình bày với bạn những sự thật sau đây:

xem thêm: Quy trình, thủ tục chuyển nơi công tác của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2022

Tôi hiện đang làm việc tại Phòng/Ban…………..của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số…………..ký ngày…/…/…….

Vị trí hiện tại:………..

(Nêu rõ hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc xin hoãn luân chuyển công tác, có thể nêu lý do sức khỏe không đảm bảo nếu thay đổi địa điểm công tác, gia đình có việc đột xuất không thể thực hiện được.) vòng quay…)

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý công ty xem xét và đồng ý cho tôi được hoãn luân chuyển công tác theo …………

(vòng quay cơ sở)

Nếu được chấp nhận, tôi xin hứa…………..

(đưa ra cam kết của bạn)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

xem thêm: Quy định về chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển công tác đối với công chức

Tôi rât cảm kich!

Tài liệu đính kèm:

–……………………

–……………………

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu đơn xin hoãn luân chuyển công tác:

– Người làm đơn ghi họ tên, ngày, tháng, năm gửi đơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình mới nhất

– Kính gửi: Người sử dụng lao động của người lao động, cụ thể hơn là chủ thể giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

xem thêm: Quy định về điều kiện và thời hạn luân chuyển công tác giáo viên

– Người làm đơn phải ghi rõ các thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú theo chứng minh thư nhân dân; Nơi đương sự đang sinh sống, không phân biệt hộ khẩu, có thể giống hoặc không; số điện thoại liên lạc thường xuyên.

– Các nội dung khác như phòng ban, hợp đồng lao động số, ngày ký, chức vụ đều được ghi theo hợp đồng lao động.

– Người làm đơn phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Vấn đề hoãn luân chuyển công tác:

Trong phần này, tác giả tập trung vào đối tượng viên chức, theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Xoay đối tượng:

– Công chức lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch của cơ quan, tổ chức;

– Công chức lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở một địa phương, cơ quan;

– Công chức lãnh đạo, quản lý mà theo quy định không được bố trí người địa phương.

xem thêm: Chuyển việc cho nhân viên nuôi con nhỏ

Tiêu chuẩn và điều kiện luân chuyển

Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt.

– Trong quy hoạch có năng lực và triển vọng phát triển; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Đáp ứng cơ bản các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí công tác điều động.

Yêu cầu về độ tuổi:

+ Còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm) kể từ thời điểm được luân chuyển;

+ Riêng công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục tại một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị. bạn phải có đủ thời gian làm việc cho ít nhất một nhiệm kỳ.

– Đủ sức khỏe để làm việc.

xem thêm: Chuyển công tác đối với viên chức

Thẩm quyền quyết định luân chuyển thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý của Đảng và pháp luật.

– Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

+ Cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển: Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển; thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét, bố trí, phân công công tác đối với công chức sau luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý;

+ Cơ quan, tổ chức, địa phương nơi đến: Nhận xét, đánh giá, đề xuất công chức luân chuyển; phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, giám sát và giữ mối liên hệ thường xuyên với công chức luân chuyển; có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí hoặc đề xuất bố trí công việc đối với công chức sau luân chuyển;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị mới nhất năm 2022

+ Cơ quan, tổ chức, địa phương nơi đến: Chấp hành nghiêm túc quyết định luân chuyển của cấp có thẩm quyền; chịu trách nhiệm bố trí công việc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để công chức được luân chuyển phát huy năng lực, sở trường; quản lý, đánh giá công chức luân chuyển; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương hướng bố trí, sử dụng công chức sau luân chuyển;

+ Công chức được luân chuyển: Thực hiện đúng quy chế, quy định, sự phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, địa phương nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, cố gắng, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chịu sự kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý; giữ mối liên hệ với cơ quan, tổ chức, địa phương nơi đến;

+ Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch luân chuyển; nhận xét, đánh giá, đề xuất việc bố trí, sắp xếp công chức trước và sau khi luân chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển;

+ Các cơ quan có liên quan: Tham gia thẩm định nhân sự luân chuyển theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và có ý kiến ​​đối với việc bố trí, sắp xếp công chức sau luân chuyển.

xem thêm: So sánh giữa điều động, biệt phái và luân chuyển cán bộ, công chức?

Kế hoạch luân chuyển

– Căn cứ vào quy hoạch, nhu cầu công việc và năng lực của công chức, cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý của mình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch luân chuyển bao gồm các nội dung sau:

+ Nhu cầu, vị trí luân chuyển;

+ Hình thức luân chuyển;

+ Diện tích quay vòng;

+ Thời gian luân chuyển;

+ Các chính sách cần thiết để đảm bảo thực hiện;

+ Dự kiến ​​phương án bố trí sau luân chuyển;

xem thêm: Cán bộ vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 10 tháng lương

+ Thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch luân chuyển.

– Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lập danh sách công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển, nêu biện pháp thực hiện cụ thể đối với từng trường hợp, đối tượng thực hiện luân chuyển.

quá trình luân chuyển

Bước 1: Chính sách đề xuất:

Căn cứ nhu cầu luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ rà soát, đánh giá đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức. ; xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC mới nhất

Bước 2: Đề xuất luân chuyển nhân sự:

Căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thông báo cho địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị luân chuyển cán bộ.

Bước 3: Chuẩn bị nhân sự thuyên chuyển:

xem thêm: Điều kiện chuyển công tác gần nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

+ Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ tổng hợp đề xuất của các địa phương, cơ quan, tổ chức; tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến ​​vị trí, chức danh, luân chuyển cán bộ; lấy ý kiến ​​nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến ​​luân chuyển;

+ Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức luân chuyển có trách nhiệm nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực làm việc và uy tín; quá trình công tác và những ưu, khuyết điểm của người được đề nghị luân chuyển; kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luân chuyển cán bộ.

Bước 4: Trao đổi với các cơ quan liên quan, công chức dự kiến ​​luân chuyển:

+ Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ có văn bản lấy ý kiến ​​thẩm định của các cơ quan có liên quan và trao đổi với nơi đi, nơi đến về dự kiến ​​địa điểm, chức danh và luân chuyển cán bộ; tổng hợp kết quả thẩm định của các cơ quan liên quan;

+ Tổ chức gặp mặt công chức được luân chuyển để nắm bắt mục đích, yêu cầu của việc luân chuyển; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với công chức luân chuyển.

Bước 5: Tổ chức luân chuyển:

+ Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luân chuyển;

+ Cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết định luân chuyển;

xem thêm: Bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo khi luân chuyển công tác

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nhận xét, đánh giá quá trình luân chuyển công chức luân chuyển;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan phân công, bố trí, thực hiện chính sách đối với công chức sau luân chuyển.

Trên thực tế, không có quy định nào về việc hoãn luân chuyển công việc, bởi đây là vấn đề liên quan đến cá nhân, việc thực hiện luân chuyển công việc có thể linh hoạt trong quyết định góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động. chuyển việc làm.

Thông thường, luân chuyển công việc là từ để chỉ cán bộ, công chức quản lý; đối với người lao động trong cơ sở tư nhân thường được dùng là “Điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin hoãn luân chuyển công tác và các lưu ý khi soạn thảo của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận