Mẫu đơn xin đóng mã số thuế cá nhân và hướng dẫn viết đơn

Trường hợp nào dừng đóng mã số thuế cá nhân? Mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế cá nhân và hướng dẫn soạn thảo? Quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật về thuế, cá nhân đủ điều kiện có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, cá nhân sẽ phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế. Để thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, cá nhân phải có Đơn đề nghị đóng mã số thuế cá nhân.

1. Trường hợp chấm dứt nộp mã số thuế cá nhân:

Tại Luật Quản lý thuế 2019, các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:

“….2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế bị chấm dứt mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanhkhông còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức sự nghiệp;

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép có giá trị tương đương;

c) Chia, sáp nhập, hợp nhất;

d) Cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

đ) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

e) Nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng;

g) Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.”

xem thêm: Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2022

Như vậy, việc chấm dứt mã số thuế cá nhân trong trường hợp cá nhân chết, mất năng lực hành vi dân sự, thực hiện thao tác đóng mã số thuế cá nhân sẽ do nhân thân của cá nhân đó chết, mất tích, hoặc mất khả năng lao động. hành vi dân sự.

Đơn đề nghị đóng mã số thuế cá nhân là văn bản của cá nhân gửi cơ quan thuế có thẩm quyền để đề nghị cơ quan có thẩm quyền đóng mã số thuế.

Đơn đề nghị đóng mã số thuế cá nhân được cá nhân sử dụng để nộp cho cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

2. Mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế cá nhân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———-o0o————

……, ngày tháng năm…..

HỒ SƠ NỘP MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

xem thêm: Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có giống mã số thuế không?

Kính gửi: Cục Thuế…. (Chi cục Thuế huyện…)

Căn cứ Thông tư số…/…/TT-BTC hướng dẫn về Đăng ký thuế;

Tôi tên là:…….Sinh ngày:../…/…. (đầu tiên)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư mới nhất năm 2023

CMND/CCCD số:….. Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…… (2)

Hộ khẩu thường trú:…… (3)

Chỗ ở hiện tại:……(4)

Điện thoại liên hệ: ……

Là vợ của anh……(5) bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự (chết ngày….; hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích) theo Quyết định số……. ngày …/…../….. của TAND quận/huyện……

xem thêm: Hồ sơ và thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

Tôi làm đơn này xin trình bày đến quý vị những nội dung sau:

…….(6)

Tôi gửi kèm theo đơn một bản sao Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của chồng tôi và xác nhận tất cả những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật.

Xin hãy xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đóng mã số thuế cá nhân:

(1) Ghi theo Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân

xem thêm: Sửa thông tin sai khi đăng ký mã số thuế cá nhân

(2) Ghi theo Chứng minh nhân dân

(3) Ghi nơi thường trú, trong đó ghi rõ thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/tỉnh, tỉnh/thành phố.

(4) Ghi địa chỉ hiện tại của đương sự, ghi rõ thôn/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/tỉnh/thành phố, tỉnh/thành phố

(5) Nhập tên cá nhân

(6) Nêu rõ lý do bạn viết đơn.

Có thể trình bày các ví dụ như sau:

Trước đây chồng tôi là giám đốc công ty……. được cấp mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính và kê khai theo công ty. Tuy nhiên, từ ngày …………./…………, sau một vụ tai nạn giao thông, chồng tôi bị tai nạn thương tích dẫn đến bất tỉnh. Gia đình đã đưa đi điều trị nhưng vẫn không cải thiện. Đến tháng ……/…… tôi có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân quận/huyện ……………… tuyên bố chồng tôi mất năng lực hành vi để giảm thiểu trách nhiệm khi chồng tôi mất kiểm soát và cũng là có căn cứ. để tôi có thể giám hộ cho chồng tôi. Đến nay mặc dù tôi đã bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự nhưng mã số thuế cá nhân của chồng tôi vẫn còn và công ty của chồng tôi do tôi điều hành vẫn phải kê khai nghĩa vụ tài chính. . Vì vậy, tôi có nguyện vọng đề nghị quý cơ quan đóng mã số thuế cá nhân của chồng tôi.

Căn cứ quy định……, bằng đơn này, tôi xin trình bày với quý cơ quan về trường hợp của chồng tôi và kính đề nghị quý cơ quan xem xét đóng mã số thuế cá nhân cho chồng tôi.)

xem thêm: Đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động và chuyên gia nước ngoài

4. Quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

4.1. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Các giấy tờ liên quan của cơ quan có thẩm quyền xác nhận cá nhân đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự (Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là người chết, mất tích hoặc mất khả năng lao động) (điểm d khoản 4 Điều 14)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô mới nhất

4.2. Nghĩa vụ khi đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân:

Tại khoản 4 Điều 15 quy định về nghĩa vụ người nộp thuế phải thực hiện trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:

“Đối với cá nhân quy định tại điểm k và l khoản 2 Điều 4 Thông tư này:

Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại các Điều 60, 67, 69, 70, 71 của Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế.”

Bao gồm các nghĩa vụ sau:

– Xử lý tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt

– Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

– Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, cụ thể như sau:

xem thêm: Pháp luật về mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh

+ Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết do người thừa kế thực hiện đối với phần di sản của người chết hoặc người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, hoặc một phần tài sản của người thừa kế được chia tại thời điểm đó. của thừa kế. Trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người chết hoặc người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được thực hiện theo quy định của pháp luật. luật dân sự.

+ Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người bị tòa án tuyên bố mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự của người quản lý tài sản của người mất tích, người mất năng lực hành vi dân sự. của người đàn ông đó.

+ Trường hợp Tòa án ra quyết định hủy quyết định tuyên bố một người là chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt được xóa theo quy định tại Điều 85 của Luật này được khôi phục nhưng không bị tính tiền chậm nộp trong thời gian bị tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất khả năng lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng mới nhất năm 2022

4.3. Thủ tục chấm dứt mã số thuế cá nhân:

Pháp luật quy định về việc giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả như sau:

Đối với giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố người đó là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật về hộ tịch hoặc quyết định của Tòa án. quy định tại điểm d khoản 4 Điều 14 Thông tư này

Cơ quan thuế căn cứ giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận cá nhân đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự để cập nhật thông tin, thay đổi trạng thái mã số thuế của cá nhân người nộp thuế. chuyển thành “NNT ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực lọc mã số thuế” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Trường hợp cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và Khoản 4 Điều 15 Thông tư này, cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế theo quy định.

Khi mã số thuế của người nộp thuế bị chấm dứt thì Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với cá nhân, Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số người phụ thuộc hết hiệu lực.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp cập nhật thông tin và chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ra Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này. và trạng thái “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt MSP” trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ngày ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực của NNT. mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này.

xem thêm: Đóng mã số thuế cá nhân? Chấm dứt mã số thuế cá nhân?

Cơ sở pháp lý: Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đóng mã số thuế cá nhân và hướng dẫn viết đơn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận