Mẫu đơn xin đo đạc diện tích đất, đo đạc lại diện tích nhà ở

Đơn xin đo đạc đất đai là gì? Mẫu đơn xin đo đạc diện tích đất, đo đạc diện tích nhà ở mới nhất? Hướng dẫn cách viết đơn xin đo đạc lại diện tích đất, đo đạc lại diện tích nhà ở? Thủ tục đo đạc diện tích đất?

Việc đo đạc lại diện tích đất, đo đạc lại diện tích đất ở là công việc của cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thực hiện các dịch vụ trên địa bàn được quy định tại Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết luật đất đai 2013. Khi chủ đất, chủ nhà nếu có nhu cầu sẽ viết đơn đề nghị đo đạc lại diện tích đất, đo đạc lại thổ cư gửi cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ. giải quyết vấn đề. Vậy đơn xin đo đạc lại diện tích đất, đo đạc lại thổ cư là gì? Khi viết đơn xin đo đạc diện tích đất, đo đạc lại diện tích nhà cần lưu ý những vấn đề gì?

Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai 2013;

– Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết luật đất đai 2013.

1. Đơn xin đo đạc lại diện tích đất, nhà ở là gì?

Đơn đề nghị đo đạc lại thổ cư là văn bản thể hiện nhu cầu của chủ sử dụng đất muốn đo đạc lại diện tích đất thổ cư. Hình thức này chỉ được lập khi chủ sở hữu nhà đất thực sự có nhu cầu và được sự bảo đảm thực hiện của cơ quan nhà nước.

Đơn xin đo đạc lại diện tích đất ở được lập ra nhằm ghi nhận sự cần thiết phải đo đạc lại diện tích đất ở. Đồng thời, mẫu đơn đề nghị đo đạc lại diện tích đất, đo đạc lại diện tích đất ở là văn bản để chủ sở hữu đất nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký Đất đai hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để giúp giải quyết nhu cầu của bạn.

Đơn xin đo đạc diện tích đất, đo đạc lại thổ cư có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ thể có liên quan đến việc đo đạc xác định chính xác diện tích đất thực tế, từ đó xác định phạm vi quyền, ranh giới đất đai giữa các chủ sở hữu đất đai. liền kề.

2. Đơn đề nghị đo đạc lại diện tích đất, đo đạc lại nhà ở:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…ooooo…

…, ngày tháng năm …

ỨNG DỤNG ĐO ĐẠC ĐẤT

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn và cách viết chuẩn nhất năm 2022

(V/v: Đo đạc số đất……)

– Căn cứ Luật đất đai 2013.

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công dân.

Thân mến:

– UBND xã (phường, thị trấn)…

– Địa chính xã (phường, thị trấn)…….

Thông tin người yêu cầu

Tên tôi là: ……

Sinh tại: ……

Chứng minh nhân dân số …..

Do CA ….. cấp ngày……./……/…

Địa chỉ thường trú:……

Hiện trú tại:……

Số điện thoại liên hệ: ……

Là ……. (Ví dụ: Là chủ sở hữu thửa đất số …. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……do Uỷ ban nhân dân…….. cấp ngày….)

Nội dung yêu cầu

Tôi xin trình bày vụ việc như sau:

(Dưới đây là lý do tại sao phải đo đạc lại diện tích đất, ví dụ do đang có tranh chấp hoặc do có sự thay đổi về mục đích sử dụng…)

Nhắm đến……. (nêu rõ mục đích yêu cầu đo đạc, ví dụ để giải quyết tranh chấp), cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích của chính tôi và……. (ghi tên các thành viên gia đình đang sinh sống trên mảnh đất đó hoặc những người bị ảnh hưởng. Ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, chứng minh nhân dân…)

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, tổ chức đo đạc lại diện tích đất nêu trên, để tôi làm căn cứ bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu mọi chi phí trong quá trình đo đạc theo quy định của pháp luật.

Tôi rât cảm kich!

Kèm theo đơn này là:…

(Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu mảnh đất như bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, biên bản tranh chấp…)

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị đo đạc lại diện tích đất, đo đạc lại thổ cư:

– Viết đúng thông tin về bản thân: Họ và tên; Năm sinh; Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (Số, ngày cấp, nơi cấp); Nơi thường trú hiện nay. Khi viết đơn xin sở hữu nhà đất, chủ nhà cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết, giống như hồ sơ gốc. Đồng thời, cần tránh mắc lỗi chính tả để không gây ức chế cho người nhận đơn cũng như hiểu sai tâm tư, nguyện vọng của họ. Ngoài ra, chủ đất, chủ nhà cần cam kết thông tin cung cấp phải hoàn toàn chính xác, nếu sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận công tác mới và chi tiết nhất năm 2023

– Trình bày nội dung rõ ràng, mạch lạc:

– Liệt kê rõ lý do không xác định được ranh giới, diện tích đất mà phải viết đơn xin đo đạc lại: Lý do xin đo đạc lại diện tích đất (thường có 2 lý do phổ biến là xin giấy phép xác nhận hoặc để giải quyết tranh chấp). Nếu lý do làm đơn là giải quyết tranh chấp thì cần bổ sung thêm thông tin về thửa đất: Vị trí ở đâu? Bưu kiện nào? Bản đồ nào?

– Căn cứ chính xác mà bạn phải chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và ước tính diện tích đất của bạn;

– Hiện trạng đất như thế nào?

Đơn đề nghị đo đạc lại diện tích đất và đo đạc lại diện tích đất phải nộp kèm theo Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu mảnh đất như bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, biên bản tranh chấp.

– Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp việc đo đạc địa chính có thể bị sai sót nên để đảm bảo quá trình không xảy ra sai sót thì người sử dụng đất phải có mặt tại thời điểm đo đạc để theo dõi quá trình. không tí nào. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chịu chi phí cho việc đo đạc địa chính này và tùy vào từng địa phương khác nhau sẽ xác định sao cho phù hợp nhất.

4. Thủ tục đo đạc diện tích đất:

– Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết luật đất đai 2013, việc trích đo diện tích được thực hiện như sau:

+ Người sử dụng đất mang hồ sơ theo quy định đến nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét trường hợp của bạn và đo đạc lại vì văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật và chỉnh sửa hồ sơ và cơ sở dữ liệu đất đai. đất đai, thống kê kiểm kê đất đai quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2013/NĐ-CP. Hồ sơ quy định gồm đơn xin đo đạc diện tích đất và bản sao các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường làm hợp đồng đo đạc, lập hồ sơ địa chính theo quy định. Sau đó thông báo cho người sử dụng đất về thời gian xuống kiểm tra, đo đạc thực tế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kế hoạch học tập của sinh viên và cách lập kế hoạch

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu người sử dụng đất bổ sung hoặc trả lại hồ sơ và giải thích rõ lý do.

+ Sau khi ký hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bố trí cán bộ xuống đo đạc, kiểm tra thực tế theo lịch và lập một (01) bộ hồ sơ địa chính theo quy định.

+ Người sử dụng đất đến thanh lý hợp đồng và nhận hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đất đai:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy quản lý đất đai ở địa phương; Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí công chức địa chính xã, phường, thị trấn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương và nhiệm vụ của cán bộ địa chính cấp xã. , phường, thị trấn.

Cơ quan thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai:

+ Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiện có thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Như vậy, chủ sở hữu đất có thể làm đơn xin đo đạc lại diện tích đất, đo đạc lại diện tích nhà ở tại các cơ quan trên để giải quyết nhu cầu của mình.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đo đạc diện tích đất, đo đạc lại diện tích nhà ở của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận