Mẫu đơn xin đi trại giáo dưỡng? Thủ tục đi trại giáo dưỡng?

Đơn xin đưa vào trường giáo dưỡng? Đối tượng và trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng? Hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng?

Đưa vào trường giáo dưỡng là một trong những biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật nhằm giáo dục, răn đe người chưa thành niên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Dưới đây là mẫu đơn xin vào trường giáo dưỡng cũng như thủ tục, hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng:

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu đơn đưa vào trường giáo dưỡng?

(Đầu tiên)…………………………………

(2) ………………… .. …………….

Số: ….. / DN- (3) …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm……

ĐỀ XUẤT

Ứng dụng Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Kính gửi: Tòa án nhân dân (4) ……………………. ………… ..

Căn cứ Điều 100 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ (5) ……………………. ………… .. …………………………………….

Kiến nghị với Tòa án nhân dân (4) …………. ………………. áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với những người có lý lịch sau đây:

Họ và tên:…………………….; giới tính: ……… .; tên khác:………………………………

Sinh ngày: ………… tháng ………… năm …………, tại: ……………………

Số CMND: …………., Ngày cấp: ……………………., Nơi cấp: ………… ..

Quê hương:……………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………….; tôn giáo:………………………….; trình độ học thuật:……………………

Nghề nghiệp:………………..; Nơi làm việc: …………………………………………………………………….

Tên đầy đủ của cha:…………………………….……; tên của mẹ: ……………………..…………..

Lý do đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: ………… .. ……………….

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nơi chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: …………. …………………….…

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng ………… ..tháng.

Người nhận:

– Như trên;

– Tiết kiệm:……..…

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ GỬI VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn:

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan yêu cầu;

(3) Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu;

(4) Tòa án nhân dân cấp huyện nơi lập hồ sơ;

(5) Các căn cứ khác (nếu có).

2. Đối tượng và trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:

Đưa vào trường giáo dưỡng là một trong những biện pháp xử lý hành chính. Khoản 3 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau: “Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. ”

Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 với mục đích giúp họ học văn hóa. học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Nghệ An [Ly hôn nhanh tại Nghệ An]

Căn cứ Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, các đối tượng sau đây bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, bao gồm:

Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định trong BLHS.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định trong Bộ luật hình sự, trừ các tội quy định tại khoản 2 Điều này. 12 của Bộ luật Hình sự.

– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 90 của Luật xử lý vi phạm hành chính mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường. , thị trấn.

– Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật xử lý vi phạm hành chính mà không phải là tội phạm và đã từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại trường. xã, phường, thị trấn.

Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong các trường hợp sau đây:

Người không có năng lực hành chính.

+ Người mang thai hộ có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên.

+ Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Thời gian ứng dụng: thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng.

3. Hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:

Việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được lập như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:

– Việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các đối tượng quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được thực hiện như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên năm 2022

+ Đối với người chưa thành niên phạm tội có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:

Đề xuất bao gồm:

* Sơ yếu lý lịch

* Tài liệu về hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm

* Các biện pháp giáo dục đã được áp dụng; bản tường trình của người vi phạm, ý kiến ​​của cha mẹ học sinh hoặc người đại diện hợp pháp của họ, ý kiến ​​của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang học tập, làm việc (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan.

+ Đối với người chưa thành niên phạm tội không có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Đề xuất bao gồm:

* Hồ sơ vi phạm

* Sơ yếu lý lịch

* Tài liệu về các hành vi bất hợp pháp của người đó

* Trích lục tiền án, tiền sự; các biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi phạm, ý kiến ​​của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người đó.

+ Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 99 của Luật xử lý vi phạm hành chính. 2012.

– Trường hợp vi phạm nhẹ do Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. nếu đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì cơ quan Công an đang xử lý vụ án có trách nhiệm xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người đó:

Đề xuất bao gồm:

* Sơ yếu lý lịch

* Tài liệu về các hành vi bất hợp pháp của người đó

* Các biện pháp giáo dục đã áp dụng

* Bản tường trình của người vi phạm, ý kiến ​​của phụ huynh hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

– Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ nêu trên, cơ quan đã lập hồ sơ phải thông báo cho người làm đơn, cha mẹ hoặc người đại diện của họ biết về việc chuẩn bị hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chú những nội dung cần thiết trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi người bị hại, cha mẹ hoặc người đại diện của họ đọc xong hồ sơ, hồ sơ được gửi đến Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật, rút kinh nghiệm

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ và gửi Trưởng Công an cùng cấp.

Bước 2: Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng:

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đến Trưởng Công an cấp huyện.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng Công an cấp huyện quyết định việc chuyển hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Trưởng Công an cấp huyện trả lại cơ quan đã lập hồ sơ để bổ sung hồ sơ. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Trưởng Công an cấp huyện quyết định chuyển hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ nêu trên, Trưởng Công an cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật xử phạt vi phạm hành chính quyết định chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị đề nghị có hành vi vi phạm để quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng gồm:

+ Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (hồ sơ ở Bước 1)

+ Văn bản của Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp tỉnh đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đi trại giáo dưỡng? Thủ tục đi trại giáo dưỡng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận