Mẫu đơn xin đi học Trung cấp chính trị mới nhất và chuẩn nhất

Về kiến ​​thức chính trị quốc gia, người Việt Nam nhất là cán bộ, đảng viên cần phải hiểu đầy đủ, nên để giúp người dân thêm kiến ​​thức lịch sử, hiện nay đã có các lớp trung cấp lý luận. bình luận chính trị để giúp mọi người thêm nền tảng cho lịch sử. Theo đó, để tham gia lớp học này, người học cần đăng ký hồ sơ học lớp trung cấp chính trị theo mẫu yêu cầu. Đây là tôiMẫu đơn xin học trung cấp chính trị chuẩn và mới nhất.

1. Mẫu đơn xin học trung cấp chính trị chuẩn và mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỨNG DỤNG CHO HỌC VIỆN

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị – hành chính

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường Chính trị……

– Phòng đào tạo

Tên tôi là: ……

Ngày sinh: ……

Ngày vào Đảng :…… ; Ngày chính thức:…

Chức vụ, đơn vị công tác:……

Căn cứ Thông báo số…/TB-TCT ngày …/…/… của Trường Chính trị Thành phố… thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính (Chuyên viên, Chuyên viên chính…) khóa…

Căn cứ các tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi được đơn vị công tác cử tham dự khóa học này.

Nay tôi đăng ký học lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính (Chuyên viên, Hiệu trưởng…)

Nếu được chấp thuận cho nhập học, tôi xin hứa sẽ đảm bảo thời gian học tập và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

…, ngày …. Có thể …

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn cách viết đơn xin học trung cấp chính trị:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường trung cấp chính trị là văn bản hành chính, có thể đánh máy hoặc viết tay, trong hồ sơ thí sinh cần lưu ý các thông tin sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ xin học;

– Đến: ghi tên hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lớp trung cấp chính trị tại địa phương dự kiến ​​học;

– Full name: tên người làm đơn;

– Ngày tháng năm sinh: điền đầy đủ theo thứ tự, đối với các ngày từ 01 đến 09 thì thêm số “0” trước, đối với tháng 01 và tháng 02 thì thêm số “0” vào trước số tháng;

– Ngày vào Đảng: phải ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp Đảng;

– Ngày chính thức: là ngày nhận giấy chứng nhận đảng viên;

– Chức vụ, đơn vị công tác: ghi rõ nơi đang công tác và chức vụ hiện tại;

– Căn cứ công văn tuyển sinh: ghi rõ số, ngày tháng năm công văn thông báo thông báo tuyển sinh lớp trung cấp chính trị;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu xác nhận thông tin cư trú (Mẫu CT07) mới và chuẩn nhất

– Theo tiêu chuẩn quy định, bản thân được đơn vị công tác (nơi cử đi học lớp trung cấp chính trị);

– Bản cam kết của người làm đơn;

– Cuối cùng ghi rõ tháng, năm làm đơn, có chữ ký và họ tên để xác nhận.

3. Mục đích học Trung cấp chính trị:

Để đảm bảo tính thống nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng, cần xác định trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Qua đó làm cơ sở xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kiến ​​thức về lý luận chính trị và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên đó.

Việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên nhằm bảo đảm sự thống nhất về tiêu chuẩn lý luận chính trị trong Đảng; làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến ​​thức về lý luận chính trị và thực hiện chính sách cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, làm cho những người đang phụng sự đất nước có niềm tin vững chắc hơn khi công việc tạo tiền đề cho các thế hệ sau nỗ lực hết mình vì đất nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua các lớp trung cấp chính trị, cán bộ, đảng viên được trang bị kiến ​​thức lý luận chính trị để giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố và nâng cao niềm tin vào tương lai của dân tộc vào cách mạng. và vào Đảng kể cả lý tưởng Cộng sản. Phần lớn kiến ​​thức chính trị được giảng dạy chủ yếu ở bậc đại học chứ chưa đi sâu, phần lớn là kiến ​​thức xã hội. Lớp học chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong việc nắm bắt thông tin một cách toàn diện, hiểu sâu sắc hơn các giai đoạn cách mạng sau khi đã được khẳng định.

Đào tạo trung cấp chính trị góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn nhiệm vụ được giao, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, khả năng làm việc và đủ bản lĩnh trong môi trường quốc tế. Yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị. đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trách nhiệm trong công tác đào tạo lý luận chính trị, các cơ sở đào tạo thực hiện đúng thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Bảo đảm công tác đào tạo lý luận chính trị đồng bộ với quy định của Đảng về quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thiết kế, thi công lắp đặt nội thất mới nhất 2023

4. Đối tượng, tiêu chuẩn học các lớp trung cấp chính trị:

4.1. Sự vật

– Cán bộ, công chức

+ Cấp uỷ viên cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân; các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã, Phó và Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

+ Phó trưởng phòng, phó trưởng các đơn vị tương đương cấp huyện, cấp tỉnh; Phó ban (đơn vị tương đương cấp ủy) trực thuộc tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước.

+ Quy hoạch cấp phó vụ trưởng (đơn vị tương đương cấp vụ) ở trung ương.

– Sĩ quan quân đội; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn; phó chỉ huy trưởng, phó tham mưu trưởng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự huyện; Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, Chỉ huy trưởng cấp tiểu đoàn; lãnh đạo phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương). Quy hoạch cán bộ cho các vị trí trên.

– Công an nhân dân: Đội trưởng, Trưởng Công an cấp xã, Tiểu đoàn trưởng, Phó Đội trưởng, Phó Tiểu đoàn trưởng và tương đương, Phó Trưởng Công an cấp xã; phó trưởng phòng, phó trung đoàn trưởng và tương đương, phó trưởng công an cấp huyện. Quy hoạch cán bộ cho các vị trí trên.

– Cán bộ đảm nhận chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ lý luận chính trị trung cấp, có 6 năm giữ ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; ngạch trung cấp (tương đương).

Giảng viên lý luận chính trị ở các trung tâm, trường có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

4.2. Tiêu chuẩn

Đảng viên tham gia hoặc đăng ký chính thức đăng ký học trung cấp chính trị.

Cán bộ, đảng viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác ở xã miền núi, hải đảo, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình mới nhất năm 2023

Yêu cầu về độ tuổi: Chỉ cần nam 30 tuổi, nữ 25 tuổi.

Yêu cầu về sức khoẻ khi tham gia học tập đối với người muốn tham gia phải được các tổ chức chính quyền, đoàn thể hoặc Đảng cử đi học và tự nguyện đi học.

6. Đối tượng miễn học trung cấp chính trị:

Cán bộ, công chức, đảng viên có đủ điều kiện theo quy định về trung cấp lý luận chính trị theo quy định của Bộ Nội vụ thì được miễn học trung cấp chính trị mà không phải làm hồ sơ. Đăng ký học lớp trung cấp chính trị. Các đối tượng sau đây đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể sau:

Những người đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học hoặc những người đang theo học các trường cao đẳng, đại học mà trường có các nhóm chuyên ngành như Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc Khoa học xã hội và nhân văn ở nước ta.

Đối tượng tại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ được cấp phép hoặc tại các trường chính trị trong toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình trung cấp chính trị cũng do trung ương chịu trách nhiệm đào tạo. trình độ lý luận chính trị.

Đối tượng tại các cơ sở đào tạo chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Đối tượng được miễn hoàn toàn lớp trung cấp chính trị là học viên tại các trường như Phân hiệu Đà Nẵng, Phân hiệu Nguyễn Ái Quốc, Phân hiệu Hà Nội, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, các trường Đảng khu vực và Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải có tốt nghiệp từ hai năm trở lên nhưng không phải chuyên ngành Mác – Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Người đang học các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên trong nước và các trường ở nước xã hội chủ nghĩa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học.

Những người đã có bằng thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn ở trong nước.

Những người tham gia đào tạo dài hạn tại các trường công an hoặc học viện chuyên đào tạo cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược thuộc lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, trường sĩ quan hoặc lực lượng khác như quản lý, chỉ huy quân sự.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đi học Trung cấp chính trị mới nhất và chuẩn nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận