Mẫu đơn xin đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn mới nhất

Mẫu đơn đăng ký học nghề là gì? Mẫu đơn xin bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ?

Chuyên môn và tính chuyên nghiệp về cơ bản được hiểu là những yếu tố cần có khi bạn bắt đầu làm bất cứ công việc gì. Vì vậy, nghề hiện nay được đánh giá rất cao trong quá trình tuyển dụng, cũng như giúp các đối tượng có bước đệm vững chắc, cũng như cơ hội thăng tiến cao trong ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Hiện nay, việc các đối tượng đăng ký tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ là rất phổ biến. Và, mẫu đơn xin bồi dưỡng nghiệp vụ được sử dụng trong hoàn cảnh đó.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu đơn đăng ký học nghề là gì?

Chuyên môn nghiệp vụ là toàn bộ khái niệm, quy trình, công cụ, phương tiện và kỹ thuật của một chức vụ nhất định, được sử dụng để thực hiện các yêu cầu đặt ra của công việc. Đối với mỗi cá nhân khi thực hiện công việc đều đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ nhất định. Xin học chuyên môn, nghiệp vụ là yêu cầu rất chính đáng của các đối tượng. Mẫu đơn xin bồi dưỡng nghiệp vụ có vai trò quan trọng và hiện nay được sử dụng rộng rãi trên thực tế.

Chuyên môn nghiệp vụ là một trong những yêu cầu cơ bản mà nhà tuyển dụng phải đáp ứng trong quá trình làm việc. Mỗi ngành, bộ phận có những yêu cầu nghiệp vụ riêng để phục vụ tốt cho ngành, bộ phận đó. Mẫu đơn đề nghị bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là mẫu biên bản được lập ra để các đối tượng làm đơn gửi cơ quan, đơn vị nơi mình đang công tác để được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

2. Mẫu đơn đăng ký học bồi dưỡng nghiệp vụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC

Thân mến:

– Ban lãnh đạo Công ty (1)……

– Phòng Nhân sự (2)

– Phòng 3)……

Tên tôi là: ……

Ngày sinh: ……

Địa chỉ cư trú hiện tại: ……

Số điện thoại liên hệ: ……

Chức vụ: ……

Đơn vị công tác (4):……

Thời gian làm việc (5):……

Chuyên ngành (6):……

Loại hợp đồng (7):……

Tôi thấy việc nâng cao trình độ là phù hợp với công việc đảm nhiệm và phù hợp với chuyên môn được Công ty giao. Vì vậy, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu và các cơ quan hữu quan xem xét, tạo điều kiện và hỗ trợ một phần kinh phí để tôi được học tập như nguyện vọng.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch chương trình giáo dục tổng thể tất cả các môn

Thông tin chung về chương trình như sau:

– Nơi học: ……

– Thời gian (8):……

– Mẫu (9):……

– Bậc đào tạo (10):……

– Chuyên ngành: ……

– Học phí (11):……

Nếu được phép đi học, tôi cam kết:

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập của cơ sở đào tạo và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu;

– Cố gắng sắp xếp thời gian sao cho trong thời gian học vẫn hoàn thành được công việc;

– Phấn đấu hoàn thành khóa học đúng tiến độ;

– Tự ý bỏ học không có lý do chính đáng phải hoàn trả kinh phí Công ty đã hỗ trợ (nếu có);

– Nếu tự ý nghỉ việc hoặc chuyển nơi làm việc khi chưa đủ thời gian phục vụ sau khi hoàn thành khóa học sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày tháng năm….

Người quản lý
(Trình duyệt)

phòng nhân sự
(Xác nhận)

Người quản lý
(Nêu rõ ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn cử giáo viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP NÂNG CAO TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường…….

Đoàn trường……..

Phòng giáo dục và đào tạo ………

Tên tôi là: ……. Giới tính: ……. Dân tộc: ……

Ngày sinh: …../…../……….

Bằng cấp: …….

Đơn vị công tác:……..

Tôi đã làm việc trong ngành giáo dục tại ………… được ….. năm với tư cách là nhân viên tuyển dụng. Trong quá trình công tác, tôi luôn chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nay tôi có nguyện vọng được liên hệ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt trình độ…… cấp…….

Thời gian học từ ….. tháng ….. …………. đến hết tháng….. năm……

Nếu cơ quan cho phép tôi đi học, tôi cam kết:

1/ Tôi tự túc mọi chế độ trong thời gian học tại trường.

2/ Chỉ tham gia vào thời gian nghỉ hè (tháng 6 + 7 + 8 hàng năm) nếu phải học trong năm học. Tôi đề nghị nhà trường và công đoàn nhà trường bố trí người giúp việc cho tôi và tôi chịu trách nhiệm về chế độ cho người làm thay.

3/ Tôi cam kết trong quá trình học tập và bồi dưỡng sẽ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà trường giao, cam kết hoàn thành có chất lượng các môn học được giao trong năm học.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC

4/ Trong thời gian học tập, tôi xin hứa sẽ chấp hành nội quy của nhà trường, chăm chỉ học tập để sau khi học xong tôi thực sự nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Em mong Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường tạo điều kiện cho em được đến trường.

Tôi rât cảm kich!

Ngày tháng năm ……….

ý kiến ​​của trường
(Đã được ký và đóng dấu)

Ý kiến ​​của Đoàn trường

Người nộp đơn

Ý kiến ​​của Sở Giáo dục và Đào tạo

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đăng ký học bồi dưỡng nghiệp vụ:

(1) Tùy thuộc vào nơi người lao động làm việc: công ty, cơ quan, đơn vị, tổ chức, v.v.

(2) Người lao động cần nắm rõ cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để ghi nhận chính xác cho bộ phận quản lý nhân sự có thẩm quyền.

(3) (4) Bộ phận, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động.

(5) Ghi chính xác thời gian đã làm việc từ khi được thuê đến khi viết đơn này.

(6) Chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách chính tại đơn vị.

(7) Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động có thời hạnthời hạn không xác định…

xem thêm: Điều dưỡng là gì? Sự khác biệt giữa đào tạo và bồi dưỡng là gì?

(8) Thời gian hoàn thành khóa học, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, ngày học/tuần…

(9) Hình thức đào tạo: tập trung, không tập trung, chính quy, bổ túc, văn bằng 2…

(10) Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ…

(11) Chi phí toàn khóa học.

5. Tìm hiểu về nghề và trình độ chuyên môn:

Chúng tôi hiểu công việc như sau:

Tính chuyên nghiệp được hiểu là những kỹ năng, trình độ nhất định mà ứng viên hoặc nhân sự ở một vị trí nhất định cần phải có để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công việc được giao. Đối tượng là những người giỏi chuyên môn thường thực hiện công việc với năng suất và chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn những đối tượng có trình độ chuyên môn thấp. Vì vậy, trong một số trường hợp hoặc ngành, nghề còn là thước đo năng lực của mỗi nhân viên khi thực hiện công việc; làm cơ sở xét duyệt khen thưởng, nâng lương, thăng chức.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về doanh nghiệp, nhưng theo nghĩa chung nhất, doanh nghiệp được hiểu là tổng hợp những kỹ năng, nghiệp vụ mà bạn cần phải thực hiện cho công việc đó để đảm bảo công việc đạt chất lượng cao nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tính chuyên nghiệp còn thể hiện ở kỹ năng, trình độ chuyên môn của người lao động. người đó. Đôi khi doanh nghiệp là một trong những công cụ để đo lường trình độ và khả năng của một nhân viên. Hay kinh doanh đơn giản là cách bạn thực hiện công việc đó chỉ là cách.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải chi tiết nhất hiện nay

Các hoạt động cũng có thể được phân loại thành các nhóm như:

xem thêm: Tổ chức huấn luyện phòng cháy và chữa cháy

– Nghiệp vụ theo trình độ chuyên môn.

Kỹ năng nghề nghiệp: Là những kỹ năng mà bạn đã có, được tích lũy trong quá trình học tập, sau đó vận dụng và sáng tạo vào công việc của mình tốt hơn, cụ thể hơn để có thể hoàn thành tốt công việc. hoàn thành một cách thuận tiện nhất. Đó là nghề theo trình độ chuyên nghiệp trước đây.

– Nghiệp vụ theo tính chất công việc.

Nghề theo tính chất công việc được hiểu là nghề sẽ đòi hỏi những kỹ năng nhất định để thực hiện với một công việc cụ thể. Ví dụ như nghề kế toán, nghề công an, quân đội… mà theo mỗi công việc khác nhau sẽ có những kỹ năng nghiệp vụ khác nhau để phù hợp với ngành nghề mà bạn đang làm. Vậy là bạn đã hiểu rõ hơn về doanh nghiệp rồi phải không, nhưng đừng bỏ lỡ những thông tin trong phần sau nhé, bởi nó hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích và thú vị cho bạn. .

Chúng tôi hiểu các tiêu chuẩn như sau:

Trình độ chuyên môn hay kỹ năng nghề nghiệp được hiểu là khả năng vận dụng một cách đầy đủ, bài bản các kỹ năng, kiến ​​thức đã được đào tạo vào một ngành nghề, lĩnh vực cụ thể.

Đối với bất kỳ vị trí nào cũng rất khắt khe và yêu cầu các đối tượng phải có lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, chuyên môn đó cần được đào tạo đúng chuyên ngành, lĩnh vực.

Với những ngành nghề quan trọng như bác sĩ, giáo sư, kỹ sư, giáo viên, nhà phân tích tài chính và luật sư đều nằm trong số những ngành nghề có nhu cầu. bằng cấp nghiêm khắc. Để có thể ứng tuyển vào vị trí này, bạn cần phải giỏi cả bằng cấp lẫn kỹ năng mềm.

xem thêm: Doanh nghiệp vận tải có được tự tổ chức huấn luyện nghiệp vụ?

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận