Mẫu đơn xin đề nghị hỗ trợ học tập và hướng dẫn soạn thảo mới nhất

Đơn xin hỗ trợ học tập là gì? Mẫu đơn xin hỗ trợ học tập? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin hỗ trợ học tập? Làm thế nào để chuẩn bị và nộp đơn xin hỗ trợ học tập? Làm thế nào để đăng ký hỗ trợ học tập?

Từ xa xưa, cha ông ta đã khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” và điều đó đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đó, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo và đặc biệt là khuyến học, khuyến tài. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để đáp ứng việc học và cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Vậy phải làm sao để có thể xin hỗ trợ học tập? Làm thế nào để nộp đơn xin hỗ trợ học tập?

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Đơn xin hỗ trợ học tập là gì?

Đơn đề nghị hỗ trợ học tập là lá đơn do cá nhân học sinh, sinh viên làm tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị được hỗ trợ học tập. được hỗ trợ học tập. Đơn dự tuyển ghi rõ thông tin cá nhân của thí sinh và có xác nhận của cơ sở đào tạo.

Theo quy định tại Quyết định 66/2013/QĐ-TTg và Điều 2 Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC về chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thì đối tượng được hỗ trợ. Dụng cụ học tập bao gồm:

– Là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong từng thời kỳ.

– Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các trường đại học tổ chức giáo dục đại họcbao gồm: các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trong năm tuyển sinh theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đơn đề nghị hỗ trợ học tập được dùng để bày tỏ nguyện vọng của cá nhân học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp với cơ quan có thẩm quyền về việc mong muốn được hỗ trợ. hỗ trợ học phí trong một khoảng thời gian.

2. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập:

Đơn đề nghị hỗ trợ học tập gồm 02 mẫu dành cho hai đối tượng khác nhau là sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học công lập và sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo chi tiết nhất hiện nay

Mẫu số 1: Dành cho sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học công lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————

ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ DU HỌC

Học kỳ…….. – Năm học……..

Thân mến:

– Quản trị viên

– Phòng Công tác Sinh viên

Trường học…………

Tôi tên là:………….. Sinh ngày:…………Giới tính:…………..

Lớp:………… Mã sinh viên:……………Điện thoại liên hệ:……..

Hộ khẩu thường trú: ………

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

So với các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập, các em thuộc các đối tượng sau:

Là người dân tộc thiểu số (Dân tộc…………..) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại …………

Tài liệu đính kèm:

– Bản sao giấy khai sinh có công chứng

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho tôi theo quy định. Tôi xin cam đoan những lời khai trên và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật; Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả đầy đủ số tiền đã hỗ trợ chi phí học tập cho nhà trường.

Đánh giá của trường

……., ngày …. có thể …………

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình thức 2: Dành cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–***———

ĐƠN XIN HỖ TRỢ DU HỌC

(Dành cho học sinh, sinh viên đang học tại các trường, khoa dự bị đại học, trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề)

Thân mến: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (cấp huyện)

Họ và tên:……..

Ngày sinh:…….

Dân tộc:……….

Đối tượng:……Học sinh/mã số học sinh:……

Họ và tên phụ huynh học sinh: ….Nơi cư trú của gia đình: …..

Thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010 – 2015.

Xem thêm bài viết hay:  Quy định về định giá tài sản trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Tôi làm đơn này kính đề nghị các cấp quản lý xem xét giải quyết cấp hỗ trợ học tập theo đúng chế độ, quy định hiện hành.

Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề

Cơ sở giáo dục/dạy nghề:…….

Xác nhận với bạn:……..

Hiện đang là học sinh, sinh viên trường……. Học kỳ: ………….. Năm học……. Lớp …………. khoa ………… khóa …………. thời lượng khóa học………….(năm) hệ đào tạo…….

Các nội dung nêu trong đơn phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục/dạy nghề đang quản lý.

Hình thức kỷ luật:……..(ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Đang hưởng chế độ chính sách có tính chất tương tự tại trường (nếu có), số tiền:……đồng/tháng và được hưởng …..tháng/năm.

Đơn vị chúng tôi sẽ ngừng ban hành chế độ đối với học sinh/sinh viên nêu trên tại trường từ tháng… năm…; đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập cho đối tượng nêu trên theo đúng chế độ, quy định hiện hành.

………., ngày tháng năm…

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị hỗ trợ học tập:

Mẫu đơn phải luôn có tên và phương châm của đất nước, đây là điều bắt buộc đối với mọi mẫu đơn. Trong phần cho người nộp đơn, viết tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Thí sinh điền đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp, khóa, khoa, mã số sinh viên.

Điền đầy đủ thông tin dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo năm nào.

Đơn phải được nhà trường chấp thuận.

4. Hướng dẫn lập và nộp hồ sơ hỗ trợ học tập:

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu như trên);

– Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

– Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

Theo quy định, sinh viên thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ một lần vào đầu năm học. Trong năm học nếu gia đình sinh viên đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản xác nhận hộ gia đình thoát nghèo để được dừng hỗ trợ chi phí học tập cho các học kỳ tiếp theo.
Đối với học sinh chưa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học gia đình học sinh được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp bổ sung hồ sơ đối tượng chính sách để làm căn cứ chi trả. của chi phí. học phí trong học kỳ tiếp theo. Thời gian hưởng theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Xem thêm bài viết hay:  Các chiêu thức lừa đảo qua điện thoại? Cách kiểm tra lừa đảo?

5. Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí học tập:

Căn cứ Điều 4, Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cơ sở giáo dục đại học thông báo cho sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục về chính sách hỗ trợ chi phí học tập, thời gian áp dụng. và hướng dẫn sinh viên nộp một bộ hồ sơ.

– Đối với sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập: gửi hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện, thị xã. thành phố trực thuộc tỉnhnơi học sinh có hộ khẩu thường trú.

– Đối với sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục đại học công lập: gửi hồ sơ đến cơ sở giáo dục đại học công lập nơi sinh viên theo học.

Sinh viên thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ một lần vào đầu năm học. Trong năm học nếu gia đình sinh viên đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản xác nhận hộ gia đình thoát nghèo để được dừng hỗ trợ chi phí học tập cho các học kỳ tiếp theo.

Đối với học sinh chưa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học gia đình học sinh được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp bổ sung hồ sơ đối tượng chính sách để làm căn cứ chi trả. của chi phí. học phí trong học kỳ tiếp theo. Thời gian hưởng theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

– Trường hợp trong quá trình học, học viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập nhưng không nộp hồ sơ kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định thì chỉ được thanh toán chi phí học tập. kể từ ngày cơ sở giáo dục đại học, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nhận đủ hồ sơ cho đến khi kết thúc khóa học và không giải quyết thu tiền hỗ trợ chi phí học tập cho thời gian đã qua. từ trước thời điểm sinh viên nộp hồ sơ kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đề nghị hỗ trợ học tập và hướng dẫn soạn thảo mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận