Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS mới nhất hiện nay

Mẫu đơn xin tốt nghiệp THCS là gì? Mẫu đơn đăng ký xét tốt nghiệp THCS? Hướng dẫn mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp THCS? Quy định xét tốt nghiệp THCS?

Việc công nhận học lực THCS của học sinh có được công nhận hay không phụ thuộc vào việc học sinh đó có tốt nghiệp cấp 2 hay không, điều này đòi hỏi mỗi học sinh khi xét tốt nghiệp. THCS thì phải làm đơn xét tốt nghiệp để làm cơ sở cho Nhà trường xét; công nhận kết quả học tập và cho phép tốt nghiệp trung học cơ sở.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu đơn xin tốt nghiệp THCS là gì?

Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp THCS là văn bản do học sinh lớp 9 gửi đến nhà trường với mong muốn được xét công nhận tốt nghiệp THCS đúng thời hạn.

Đơn xét công nhận tốt nghiệp THCS là văn bản thể hiện nguyện vọng của học sinh, là cơ sở để nhà trường sắp xếp, theo dõi số lượng học sinh đăng ký để tổ chức quản lý có hiệu quả. .

2. Mẫu đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THCS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN TUYỂN BẰNG TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC .……..-………

Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp THPT

Tên con:………

Ngày sinh:…………………….. Giới tính:……………………..

Nơi sinh:…………

Có hộ khẩu thường trú tại: ………….

Hiện cư trú tại: ………….

Dân tộc:………… , được ưu tiên, khuyến khích……………

Kết thúc năm học phổ thông …………..

tại trường THCS:……………………

Điểm lớp 9:

* Hạnh kiểm:…….

* Học lực:….

Nay làm đơn này kính đề nghị BGH nhà trường cho phép tôi được đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THCS tại Hội đồng.

Tài liệu đính kèm bao gồm:
…………………….

………….., ngày tháng năm…

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu đơn xét công nhận tốt nghiệp THCS:

Phần năm học, học sinh ghi năm học đầu tiên và năm học cuối cùng của lớp 9, ví dụ: Năm học 2018-2019.

Sinh viên nhập thông tin cá nhân bao gồm họ và tên; ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, hộ khẩu, dân tộc thường trú theo giấy khai sinh; Nơi ở hiện nay là nơi sinh viên đang sinh sống và học tập, có thể trùng hoặc không trùng với hộ khẩu thường trú;

Phần “hoàn thành năm học THCS” học sinh ghi năm kết thúc học tập, ví dụ năm 2019 “tại trường”: ghi tên trường, ví dụ Trường THCS Hồng Thái.

Xếp loại hạnh kiểm và học lực lớp 9 được viết theo kết quả ghi trong học bạ năm lớp 9.

Sinh viên ký và ghi rõ họ tên vào ô “kính đơn”.

4. Quy định về xét tốt nghiệp THCS:

Hồ sơ người học xét tốt nghiệp THCS:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp lại mã số thuế doanh nghiệp và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Bảng điểm học tập (bản gốc); trường hợp thất lạc học bạ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể;

– Giấy xác nhận đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi, ưu đãi (nếu có) do trợ cấp cơ quan có thẩm quyền cấp;

Giấy xác nhận phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người đã tốt nghiệp THCS những năm trước:

+ Đối với người học đã về cư trú tại địa phương do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp; nếu đang làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thì khoản trợ cấp do cơ quan, doanh nghiệp đó trực tiếp quản lý;

+ Đối với người học đang chấp hành án phạt tù, bị hạn chế quyền công dân, đang giáo dục tập trung tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục tập trung người tham gia tệ nạn xã hội thì cơ quan đang quản lý người học.

Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở:

– Mỗi cơ sở giáo dục lập danh sách Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã ra quyết định thành lập.

– Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch là người đứng đầu hoặc cấp phó của cơ sở giáo dục, Phó Chủ tịch là cấp phó của cơ sở giáo dục. cơ sở giáo dục, Thư ký là Thư ký Hội đồng trường hoặc Trưởng phòng, Đội ngũ cán bộ y tế bao gồm tất cả các tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban thanh tra nhân dân, tổng phụ trách và toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2019-2020. Số Phó Chủ tịch Hội đồng là một hoặc hai, trường hợp đặc biệt trường quá ít có thể không có Phó Chủ tịch. Thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở là người có tư cách đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

Lập danh sách học sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THCS:

– Đối với học sinh học lớp 9 tại cơ sở giáo dục: Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tập hợp đầy đủ hồ sơ. Trường hợp học sinh còn thiếu các giấy tờ phải thông báo cho học sinh trước 15 ngày trước ngày làm việc của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung cấp để học sinh bổ sung hồ sơ.

– Đối với học sinh chưa tốt nghiệp THCS những năm trước: Thủ trưởng cơ sở giáo dục thông báo công khai tại Cơ sở giáo dục trước ngày hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 30 ngày để người học xét tốt nghiệp THCS có điều kiện làm hồ sơ, chuẩn bị thi (nếu thi văn hóa).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tách hộ khẩu và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

– Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ sở giáo dục lập Danh sách người học đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 2, gồm 3 loại).

Đối tượng chính sách ưu tiên, khuyến khích:

– Đối với người học là người tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể chất và tinh thần, bị nhiễm chất độc hóa học: phải có giấy của Giám đốc bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp huyện xác nhận đủ sức khỏe. ảnh hưởng đến khả năng học tập;

– Đối với trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, thuộc diện hộ nghèo do Nhà nước quy định: phải có giấy xác nhận của UBND phường, xã.

Điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THCS:

– Đối với học sinh lần đầu xét tốt nghiệp THCS:

+ Điều kiện: có đủ hồ sơ để xét tốt nghiệp THCS;

+ Tiêu chuẩn:

XHạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên đối với những môn phải xếp loại hạnh kiểm;

XXếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;

Xlớp có học lực yếu nhưng có điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, trong đó môn Toán hoặc Ngữ văn từ 5,0 trở lên thì thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

– Đối với học sinh chưa đạt tốt nghiệp trong kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS lần trước:

+ Điều kiện: Người học viết đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 1); nộp hồ sơ, hồ sơ chậm nhất là ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại cơ sở giáo dục đã học hoặc cơ sở giáo dục nơi cư trú.

+ Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:

Những học sinh chưa xét công nhận tốt nghiệp THCS hoặc đã xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THCS hoặc không được xét công nhận tốt nghiệp THCS do vắng học trên 45 tiết phải dự kiểm tra. Toán, Văn theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài thi đạt từ 5,0 trở lên (không có bài thi nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp THCS;

Những học sinh chưa được dự thi, xét công nhận tốt nghiệp THCS do học lực kém hoặc xếp loại kém được chọn một môn hoặc một môn. con số Các môn học trong số các môn học có điểm trung bình cả năm lớp 9 dưới 5,0 hoặc các môn học xếp loại chưa đạt trong kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại học lực, nếu đạt học lực từ trung bình trở lên thì được công nhận tốt nghiệp THCS;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lời cảm ơn và hướng dẫn viết thư cảm ơn khách hàng

Những học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp THCS vì lý do hạnh kiểm phải được UBND xã, phường nơi cư trú xác nhận là có tiến bộ, có tư cách đạo đức tốt.

+ Đối với người học phải thi văn hóa: Cơ sở giáo dục nhận hồ sơ phải hướng dẫn người đăng ký dự thi cho phù hợp, thông báo lịch thi và tổ chức thi. Thời gian làm bài: Các môn Ngữ văn và Toán thời gian làm bài là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút. Nội dung và mức độ tương đương đề thi học kỳ 9 lớp 10 của trường. Đề kiểm tra, bài làm của học sinh và điểm thi (có xác nhận của Hiệu trưởng) phải được lưu trữ theo quy định hiện hành (đến kỳ xét tốt nghiệp năm sau).

+ Đối với học viên khuyết tật học hòa nhập: Xét tốt nghiệp theo hướng động viên, khuyến khích sự cố gắng, tiến bộ và đảm bảo quyền lợi của học sinh. Việc xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp đối với học sinh khuyết tật cấp THCS được thực hiện theo Thông tư 42/20.13/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính về việc quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục nghề nghiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã chỉ đạo Hiệu trưởng trường trung học cơ sở căn cứ vào kết quả học tập các môn học và hoạt động giáo dục của người khuyết tật để xét lên lớp. lớp. hoặc công nhận tốt nghiệp THCS đối với người khuyết tật học chương trình phổ thông hoặc dựa vào kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật chưa đạt yêu cầu. chương trình giáo dục chung để xét lên lớp hoặc công nhận tốt nghiệp THCS.

+ Đối với người học theo mô hình trường học mới: Chuyển xếp loại học sinh theo mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Chính phủ. Bộ Giáo dục đào tạo và thực hiện việc xét tốt nghiệp học sinh theo mô hình trường học mới được quy định tại Công văn số về mô hình trường học mới.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS mới nhất hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận