Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên kèm hướng dẫn

Mẫu đơn xin chuyển công tác giáo viên là gì? Hướng dẫn viết đơn xin chuyển công tác giáo viên? Một số mẫu đơn xin chuyển công tác dành cho giáo viên? Làm thế nào để xin chuyển công việc thành công? Mẹo xin chuyển trường?

Để chuyển công tác giáo viên cần điền vào mẫu đơn xin chuyển công tác. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn nội dung của ứng dụng, bao gồm những gì? Thuyết minh về đơn và một số mẫu đơn xin chuyển công tác dành cho giáo viên.

1. Mẫu đơn xin chuyển công tác giáo viên là gì?

Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên là mẫu đơn dành cho những giáo viên có dự định, mong muốn thay đổi nơi làm việc, đơn vị công tác sao cho phù hợp với điều kiện công tác và thực tế của mình.

Hồ sơ xin chuyển công tác của giáo viên bao gồm:

– Đơn xin chuyển công tác được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

– Văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến.

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận (Có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi giáo viên đang công tác).

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

– Sao chép quyết định bổ nhiệm vào thứ hạng.

– Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng bậc lương.

2. Hướng dẫn viết đơn xin chuyển công tác giáo viên:

Mẫu đơn xin chuyển công tác dành cho giáo viên có các phần sau:

xem thêm: Quy định luân chuyển cán bộ, công chức mới nhất 2022

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Thân mến;

– Thông tin người làm đơn: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, đơn vị công tác hiện tại, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Lý do viết đơn xin chuyển công tác;

– Ký và ghi rõ họ tên.

Sau đây là hướng dẫn viết đơn xin chuyển công tác dành cho giáo viên đầy đủ và chi tiết nhất

– Thân mến: Người làm đơn cần xác định chính xác nơi mình đang công tác, nơi công tác và nắm rõ thông tin về các đoàn thể, tổ chức để gửi lời kính đến người, cơ quan có thẩm quyền cao nhất xem xét, quyết định phê chuẩn đơn yêu cầu để chuyển công tác. Ví dụ như lá thư của một giáo viên mầm non trong đơn xin chuyển trường khác trong huyện:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khởi kiện ngân hàng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ Sở GDĐT tỉnh A

xem thêm: Quy trình, thủ tục chuyển nơi công tác của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2022

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo E . quận

+ Hiệu trưởng trường mầm non H.

– Nơi sinh: Ở phần này giáo viên sẽ ghi rõ thôn, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi mình sinh sống. Ví dụ: Ấp 2, xã X, huyện Y, tỉnh Z.

– Hộ khẩu thường trú: Mục này ghi chính xác địa chỉ đăng ký thường trú theo sổ đăng ký thường trú.

– Chỗ ở hôm nay: ghi rõ xã/phường, thị trấn/tỉnh/quận/huyện, thành phố. Ví dụ: Xã X, Huyện Y, Tỉnh Z.

Ở phần này, giáo viên nêu rõ:

+ Chuyên ngành đào tạo;

+ Kết quả rèn luyện: Xuất sắc, khá, khá, khá, trung bình – khá, yếu;

xem thêm: Quy định về chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển công tác đối với công chức

+ Hệ đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, tại chức, bổ túc,..

– Ghi tên đơn vị, cơ quan, ban, ngành hiện tại giáo viên đang công tác.

– Chức danh công việc: Vui lòng ghi rõ vị trí, công việc bạn đang đảm nhận.

– Quá trình công tác, làm việc: Thầy nói rõ quá trình thầy đang làm từ thời gian gần đây nhất. Có thông tin:

+ Ngày vào ngành;

+ Ngày đơn vị công tác hiện tại;

+ Hệ số lương;

+ Mã hạn ngạch.

xem thêm: Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển công tác đối với giáo viên

Lý do muốn thay đổi công việc: Ở phần này, giáo viên cần viết ngắn gọn, đúng trọng tâm, tránh viết lan man dài dòng.

– Tên, địa chỉ nơi chuyển đến: Ghi rõ giáo viên muốn chuyển đến đâu để làm việc ở đó.

– Ký và ghi rõ họ tên.

3. Một số mẫu đơn xin chuyển công tác dành cho giáo viên:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG VIỆC

Thân mến:……

xem thêm: Quy định về điều kiện và thời hạn luân chuyển công tác giáo viên

Họ và tên:…….Nam/Nữ:……

Ngày sinh:……

Hộ khẩu thường trú:……

Đơn vị công tác:……

Bằng cấp chuyên môn:……

Giáo viên bộ môn: ……

Lý do viết đơn xin chuyển công tác: Sở dĩ tôi làm đơn này, tôi xin trình bày với các cơ quan có thẩm quyền và Ban Giám hiệu Trường…….. như sau: Thực hiện theo quyết định phân công công tác của trưởng phòng giáo dục……… từ…….. Tôi công tác giảng dạy tại Trường…….. Trong những năm công tác từ……..đến nay tôi luôn giảng dạy nhiệt tình, chấp hành tốt quy chế chuyên môn của nhà trường. trường, sở. Giáo dục và Đào tạo đề ra và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nay vì hoàn cảnh gia đình khó khăn: Cha mẹ già yếu không ai chăm sóc, con còn nhỏ không ai chăm sóc. Để thuận tiện trong công việc cũng như chăm sóc bố mẹ già lúc ốm đau và chăm sóc con nhỏ. Nay tôi viết đơn này kính đề nghị các cơ quan hữu quan xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được chuyển về quê hương.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự xin giảm nhẹ hình phạt

Xin chuyển đến:……

xem thêm: Chuyển việc cho nhân viên nuôi con nhỏ

Hứa: ……

Tôi rât cảm kich!

Ngày tháng năm….

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Chuyển công tác đối với viên chức

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: – Sở Giáo dục và Đào tạo……

– Phòng giáo dục và đào tạo……

– Hiệu trưởng……

Tên tôi là:…….Sinh nhật:……

Số CMND/CCCD:….Nơi cấp:……Ngày cấp:……

Hộ khẩu thường trú:……

Chỗ ở hôm nay:……..

xem thêm: Điều kiện chuyển công tác gần nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Bằng cấp:…..Chuyên:……

Nơi đào tạo:……

Ngày vào ngành: …………

Đơn vị công tác tại trường:……

Chức vụ:…. Danh hiệu thi đua:……

Lý do:……

Cam kết: Tôi xin hứa sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định và hoàn thành bàn giao đầy đủ, đúng thời hạn cho đơn vị công tác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

xem thêm: Hỏi về điều chuyển nhân viên làm công việc khác

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

– Tài liệu đính kèm:

+ Sơ yếu lý lịch;

+ Công tác tự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trong các năm học;

+ Bản sao hộ khẩu;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

Mẫu 3:

xem thêm: Bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo khi luân chuyển công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG VIỆC

Kính gửi: – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

– Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng Giáo dục huyện

– Tổ chức và Hành chính

– Lãnh đạo

Họ và tên:…….Nam/Nữ:……

xem thêm: Quy định về quân hàm trong Công an nhân dân

Ngày sinh:……

Nơi sinh:……

Hộ khẩu thường trú:……

Nơi ở hiện tại:……

Đơn vị công tác:……

Bằng cấp chuyên môn:……

Giáo viên bộ môn: ……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất hiện nay

Năm vào ngạch:….. Năm phong ngạch:……

xem thêm: Cán bộ luân chuyển công tác có được làm việc tại đơn vị được bầu không?

Chức vụ, công việc hiện tại:……

Bài làm xin chuyển về:……

Lý do:……

Tôi hứa: ……

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày tháng năm……

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi có phải thay đổi nơi làm việc không?

4. Cách xin chuyển công việc thành công:

– Trình bày, thảo luận và xin lời khuyên từ quản lý của bạn: Trước khi viết đơn xin chuyển công việc, bạn cần trao đổi với người quản lý trực tiếp của mình và xin ý kiến ​​của họ. Điều này sẽ giúp bạn thể hiện sự tôn trọng với cấp trên và dễ dàng trở lại vị trí cũ khi đơn xin chuyển công tác của bạn không được chấp thuận.

– Đảm bảo hiệu quả công việc và thái độ ở vị trí làm việc hiện tại: Trong quá trình chờ xét duyệt đơn xin chuyển công tác, bạn cần giữ thái độ đúng mực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nếu trong thời gian này bạn lơ là hoặc tỏ ra không hài lòng với vị trí công tác. Ở công việc hiện tại, bạn có thể bị kỷ luật, sa thải, bãi nhiệm khỏi vị trí đang đảm nhiệm. Và khi đang trong quá trình xét chuyển công tác, cơ quan có thể từ chối đơn xin chuyển công tác của bạn.

Nếu bạn đang muốn chuyển đến một cơ quan hoặc vị trí mới, bạn nên tìm kiếm cơ hội để tiếp xúc với những người đang làm việc tại cơ quan hoặc tổ chức đó. Điều này sẽ giúp bạn tạo dựng được nhiều mối quan hệ và nhiều thông tin hữu ích cho bạn.

5. Những lưu ý khi làm đơn chuyển nhượng:

– Cần khai đầy đủ các thông tin chính xác, rõ ràng trong đơn xin chuyển trường, chuyển công tác.

– Nên chọn đúng loại đơn đăng ký phù hợp với cấp độ mình đang học vì mỗi cấp độ có một mẫu đơn đăng ký khác nhau.

– Chú ý từng mục trên đơn để tránh sai sót trong quá trình làm đơn.

– Lý do trong đơn cần được trình bày rõ ràng, cụ thể, đi thẳng vào vấn đề, tránh viết lan man, dài dòng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên kèm hướng dẫn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận