Mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh là gì? Mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh? Làm thế nào để viết một ứng dụng? Thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh như thế nào?

Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng đối với mỗi người, mỗi người khi sinh ra đều phải có giấy khai sinh Theo quy định của pháp luật, Giấy khai sinh là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân. khi đăng ký khai sinh; Nội dung giấy khai sinh bao gồm những thông tin cơ bản về cá nhân, thông tin ghi trên giấy khai sinh phải chính xác

Nếu có trường hợp Giấy khai sinh ghi sai thông tin thì phải đính chính thông tin trên Giấy khai sinh ở đâu, như thế nào cho đúng quy định của pháp luật? Thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh như thế nào? Thủ tục như thế nào? Đây là những thông tin chi tiết

Cơ sở pháp lý:

– Luật Hộ tịch 2014

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh gồm những gì?

Đơn xin cải chính Giấy khai sinh là đơn có thông tin cá nhân để sửa đổi Giấy khai sinh khi thông tin trên Giấy khai sinh không chính xác.

Đơn xin đính chính Giấy khai sinh được thực hiện trong trường hợp cá nhân vì lý do nào đó mà Giấy khai sinh không đúng hoặc có nguyện vọng thay đổi. trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Giấy khai sinh.

2. Mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

xem thêm: Sửa tên trên bằng tốt nghiệp

……., ngày tháng năm……

Đơn xin cải chính giấy khai sinh

Thân mến:

UBND xã (phường, thị trấn)……

UBND huyện (thành phố)……

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Tên tôi là:………. Ngày sinh:……

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……

xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, sửa đổi hóa đơn mới nhất

Nơi cấp:……..cấp ngày……tháng……………….

Trong:………

Địa chỉ thường trú:………

Địa chỉ hiện tại:………

Số điện thoại:………

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin giấy khai sinh của: …………

Nơi đăng ký:………

Ngày, tháng, năm đăng ký: …………

xem thêm: Chỉnh sửa thông tin trên hồ sơ công việc và văn bằng

Tên người khai sinh: …………

Quan hệ với người bị đề nghị điều chỉnh: …………

Lý do viết: Ngày……tháng……………… vợ chồng tôi đến UBND……làm giấy khai sinh cho con gái được……tháng tuổi. Cháu……. Nhưng do bận việc gia đình nên vợ chồng tôi phải bỏ về mà không kiểm tra lại thông tin. Về đến nhà, tôi phát hiện giấy khai sinh của con có thông tin không chính xác. Cụ thể, ở phần giới tính: Tôi hiện là nữ, nhưng trên giấy khai sinh lại ghi giới tính là nam.

Xem xét: Khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ – CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:

“2. Đính chính nội dung đã đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh nhưng trong quá trình đăng ký có sai sót”.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao vụ việc vi phạm an ninh hàng không mới nhất

“thứ nhất. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;”

Tôi làm đơn này đề nghị được đính chính thông tin trên giấy khai sinh cho bé gái, kính mong cán bộ…….đính chính và điền đầy đủ thông tin vào giấy khai sinh giúp tôi.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

xem thêm: Thủ tục sửa ngày sinh trên bằng đại học

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người xin việc

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn pháp lý:

Theo quy định của Luật Hộ tịch 2014, Điều 14 Nội dung đăng ký khai sinh bao gồm:

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; tình dục; ngày sinh; Nơi sinh; quê hương; dân tộc; Quốc tịch.

– Thông tin của cha, mẹ của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; Năm sinh; dân tộc; Quốc tịch; nơi cư trú.

– Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

– Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được sinh ra được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật về dân sự.

– Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh và được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu. Dữ liệu dân số quốc gia. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung khai sinh của người đó.

xem thêm: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

– Chính phủ quy định việc cấp số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh.

Thủ tục đăng ký khai sinh như sau:

Người đi đăng ký khai sinh nộp Tờ khai theo mẫu quy định và Giấy khai sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. trường hợp không có Giấy khai sinh thì nộp giấy tờ của người làm chứng xác nhận việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi thì phải có giấy xác nhận trẻ bị bỏ rơi của cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp đăng ký khai sinh cho con do mang thai hộ thì phải có giấy tờ chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

– Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin đăng ký khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi thông tin khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều này Pháp luật. Luật này được ghi vào Sổ hộ tịch; cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy số định danh cá nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chi tiết nhất

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra nhờ mang thai hộ; xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ.

Vì vậy, khi một trong những điều trên là sai:

– Để đảm bảo Hồ sơ sửa đổi Giấy khai sinh được chấp nhận và đáp ứng nhu cầu, người làm đơn cần chuẩn bị các căn cứ để chứng minh nhu cầu của mình như Giấy khai sinh (đối với trẻ em), Giấy xác nhận của Ủy ban hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh, làm sai lệch thông tin đối với các trường thông tin ghi trong Giấy khai sinh như cha, mẹ, địa chỉ thường trú, nơi sinh, nơi khai sinh và các giấy tờ khác có liên quan.

– Trường hợp đương sự muốn thay đổi chỉ vì nhu cầu cá nhân và không có cơ sở thì cần chứng minh nhu cầu đó là cấp thiết và ảnh hưởng đến bản thân nếu không thay đổi. Nguyên nhân có thể là do gia đình rối ren, trở ngại trong công việc, mang tiếng xấu hoặc những lý do khác.

xem thêm: Đính chính thông tin trên các giấy tờ khác khi không khớp với giấy khai sinh

4. Thủ tục cải chính Giấy khai sinh:

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 123/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch:

Giá trị pháp lý của giấy khai sinh được quy định như sau:

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

– Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày sinh; tình dục; dân tộc; Quốc tịch; quê hương; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

– Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ của cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ, giấy tờ đó có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ đó. phù hợp với nội dung trong Giấy khai sinh.”

Như vậy, giấy khai sinh được coi là một trong những giấy tờ quan trọng của cá nhân mà mọi giấy tờ khác của cá nhân đều có các nội dung liên quan như họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, nguồn gốc, xuất xứ, v.v… phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó. Trường hợp nội dung hồ sơ, giấy tờ của cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh thì cá nhân, tổ chức quản lý hồ sơ, cấp giấy tờ có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ cho đúng nội dung như trong Giấy khai sinh. Sinh

Xem thêm bài viết hay:  Thư xin lỗi bằng tiếng Anh? Cách viết email xin lỗi tiếng Anh?

Ngoài ra, Về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch, Điều 7 Nghị định 123 quy định:

– Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải được sự đồng ý của cha mẹ người đó và được ghi rõ trong Tờ khai; Đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên còn phải được sự đồng ý của người đó.

xem thêm: Hành vi chỉnh sửa bản scan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc cải chính những thông tin về cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định có sai sót do nhầm lẫn. của cán bộ hộ tịch, của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, việc xác định và thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật hộ tịch như sau:

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ có liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan thì cơ quan hộ tịch công chức tư pháp – tư pháp ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục. hồ sơ cho người yêu cầu.

– Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh thì Chứng nhận kết hôn công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn. trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.

– Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch. trạng thái đã được đăng ký. việc đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về Mẫu đơn và hướng dẫn thủ tục Sửa đổi Giấy khai sinh theo quy định hiện hành và các thông tin liên quan hữu ích để bạn đọc tham khảo.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận