Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh bị mất mới nhất năm 2023

Trên thực tế, nhiều trường hợp không may bị mất Giấy khai sinh, hoặc Giấy khai sinh bị nhàu nát cần được cấp lại. Để xin cấp lại Giấy khai sinh bị mất, người cần làm đơn đề nghị cấp lại Giấy khai sinh bị mất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh bị mất như thế nào?

1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy khai sinh bị mất?

Là mẫu văn bản hoặc tờ khai do cá nhân lập và dùng để gửi đến cơ quan có thẩm quyền nhằm tuyên bố về việc muốn đăng ký lại giấy khai sinh, mẫu đơn này được gọi là mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy khai sinh. Mất giấy khai sinh.

Theo quy định của pháp luật hộ tịch hiện hành chia thành 2 trường hợp cụ thể: đối với người mất Giấy khai sinh nhưng trong sổ hộ tịch vẫn còn thông tin và khi cá nhân bị mất bản chính Giấy khai sinh. và thông tin giấy khai sinh đó không còn lưu trong sổ hộ tịch

Thứ nhất, khi cá nhân bị mất Giấy khai sinh nhưng trong Sổ hộ tịch vẫn còn thông tin thì lúc này người bị mất bản chính Giấy khai sinh cần làm thủ tục cấp trích lục khai sinh. Hồ sơ xin trích lục bao gồm:

– Tờ khai cấp trích lục hộ tịch;

– Xuất trình một trong các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn giá trị sử dụng.

Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp trích lục tại cơ quan nơi đã làm thủ tục đăng ký khai sinh trước đây. Sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ sẽ xem xét và cấp trích lục Giấy khai sinh có đầy đủ thông tin như đã ghi trong sổ gốc.

Thứ nhất, khi cá nhân làm mất bản chính Giấy khai sinh và thông tin trên Giấy khai sinh đó không còn được lưu trong Sổ hộ tịch.

Trong trường hợp này, nếu cá nhân không có giấy tờ, tài liệu chứng minh việc có tên trong hộ tịch cũng như đã được cấp Giấy khai sinh trước đó mà bị mất thì đăng ký lại bản chính Giấy khai sinh của cá nhân là không bắt buộc. Việc này sẽ được thực hiện thông qua nơi cư trú hoặc nơi đã đăng ký khai sinh trước đây. Tại đây, cá nhân sẽ nộp hồ sơ theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, luật cũng quy định trường hợp cá nhân thực hiện đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã khác nơi đã đăng ký trước đây cần kiểm tra, xác minh việc đăng ký khai sinh. lưu sổ hộ tịch tại địa phương là trụ sở của Ủy ban nơi đã đăng ký khai sinh trước đây. Việc này sẽ được thực hiện bởi cán bộ hộ tịch thông qua Chủ tịch Ủy ban, người yêu cầu cấp lại giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.

xem thêm: ID không khớp với Giấy khai sinh

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học mới nhất

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy khai sinh bị mất?

Ngay tên gọi của mẫu đơn xin cấp lại Giấy khai sinh bị mất đã thể hiện mục đích của mẫu đơn này là gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp lại Giấy khai sinh đã bị mất trước đây. Mẫu này được lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền ở đây là UBND nơi tiếp nhận đăng ký và cấp lại giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, để có thể làm thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bị mất, người cấp lại cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào tờ khai như mối quan hệ với người được cấp lại, thông tin về người đó. người tái sinh. , thông tin về cha, mẹ của người tái sinh….

Trên thực tế, hiện nay, pháp luật hộ tịch Việt Nam hiện hành chưa có quy định về việc làm lại bản chính giấy khai sinh. Đó là lý do không thể cấp lại bản chính giấy khai sinh. Vậy đối với những cá nhân bị mất giấy khai sinh, giấy khai sinh bị rách nát thì phải làm thế nào? Pháp luật không quy định trường hợp cấp lại bản chính Giấy khai sinh mà pháp luật quy định tùy từng trường hợp người bị mất Giấy khai sinh có thể xin cấp trích lục hoặc đăng ký lại việc khai sinh. giấy khai sinh.

xem thêm: Tôi có thể làm lại giấy khai sinh ở đâu? Thủ tục đăng ký lại khai sinh?

3. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy khai sinh bị mất mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——-***———

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Kính thưa: (Đầu tiên) ….

Họ và tên người khai báo: ….

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ….

Số CMND/Giấy tờ thay thế hợp lệ: (3) ….

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ….

Yêu cầu (1) cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …. Giới tính:…

Ngày sinh: ….

Nơi sinh: (4) ….

Dân tộc: ….

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ….

Họ và tên của cha: ….

Quốc gia: …. Quốc tịch: …. Năm sinh ….

Nơi thường trú/tạm trú: (5) ….

Họ và tên mẹ: ….

Quốc gia: …. Quốc tịch: … Sinh năm ….

Nơi thường trú/tạm trú: (5) ….

Đã đăng ký khai sinh tại: . … ngày tháng năm ….

Theo Giấy khai sinh số: (6) …Sách số. (6): ….

Lý do cấp lại: ….

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình.

Làm việc tại: … , ngày …. tháng …. năm ……

người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

….

xem thêm: Giấy khai sinh bị mất có được cấp lại bản chính không?

4. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị cấp lại Giấy khai sinh bị mất:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú và gạch bỏ cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì gạch bỏ chữ “hộ khẩu thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao vật tư tại công trình mới nhất năm 2023

(3) Nếu ghi theo số CMND thì gạch bỏ cụm từ “Giấy tờ thay thế hợp lệ”; nếu ghi bằng số giấy tờ hợp lệ thay thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch bỏ cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa chỉ hành chính nơi trẻ sinh ra (ví dụ: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế thì ghi tên cơ sở y tế, địa chỉ hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện, cơ sở y tế thì ghi tên 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh) nơi trẻ em được sinh ra (ví dụ: xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội).

Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, quốc gia, nơi trẻ em được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Bec ;-lin, CHLB Đức).

(5) Ghi hộ khẩu thường trú/tạm trú của cha, mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ; cách viết theo hướng dẫn tại điểm (2)

(6) Chỉ khai báo khi biết chắc chắn.

xem thêm: Giấy khai sinh bị rách nát, nhàu nát xin cấp lại như thế nào?

5. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết để xin cấp lại Giấy khai sinh bị mất:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký lại việc đăng ký khai sinh bao gồm những giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu

Tờ khai đăng ký lại khai sinh được làm theo mẫu, trong đó có cam kết của người khai sinh đã nộp đủ các giấy tờ hiện có.

– Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác có thông tin liên quan đến nội dung đăng ký khai sinh, bao gồm:

+ Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh); Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.

+ Trường hợp người yêu cầu không có các giấy tờ trên thì phải nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp như: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh nơi cư trú; Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, Học bạ, học bạ do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

– Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về nội dung khai sinh của người đó. giấy xác nhận gồm họ, chữ đệm, tên; tình dục; ngày sinh; Quốc gia; quốc tịch; quê hương; quan hệ cha con, mẹ con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị quản lý.

– Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền đăng ký lại việc sinh. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì giấy ủy quyền không phải chứng thực.

Đặc biệt nếu người yêu cầu là cán bộ, công chức, viên chức và người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về các nội dung sau:

– Họ, tên đệm, tên

– Giới tính

– Ngày sinh

– Dân tộc, quốc tịch, quê quán

– Quan hệ cha con, quan hệ mẹ con

xem thêm: Thêm tên khác vào giấy khai sinh

6. Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bị mất:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi cá nhân có nhu cầu xin cấp lại giấy khai sinh thì cần gửi các loại giấy tờ đã nêu ở bước trên gửi cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP nêu rõ, thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định như sau:

– UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người khởi kiện

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, công chức làm công tác hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. Sau khi xem xét, nếu việc khai sinh đúng quy định của pháp luật thì công chức làm công tác hộ tịch đăng ký lại việc sinh theo quy định của Luật Hộ tịch.

Như vậy có thể thấy đối với một cá nhân bị mất giấy khai sinh muốn được cấp lại thì cần phải chuẩn bị hồ sơ và tuân thủ các thủ tục theo quy định của pháp luật mà tác giả đã quy định. nêu trên để có kết quả tốt nhất. Đồng thời cũng tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc và công sức hơn cho việc cấp lại Giấy khai sinh bị mất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý:

– Luật hộ tịch 2014;

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch;

– Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh bị mất mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận