Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bị mất

Đơn xin gia hạn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là gì? Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3? Hướng dẫn thủ tục xin bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3?

Hiện nay, Luật Giáo dục 2019 quy định giáo dục phổ thông gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó trung học phổ thông là cấp học kết thúc chương trình. giáo dục phổ thông và là tiền đề để tiếp tục thực hiện giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học,…. Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông và dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Khi bị mất bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh viết đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

1. Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT bị mất là gì?

Tại Khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông và có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được được giáo viên cho phép nhập học. thủ trưởng cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.” Từ đó có thể thấy, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân xác nhận học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. chương trình học, đã dự thi tốt nghiệp và đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Tại Thông tư số 21/2019 / TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng cao đẳng sư phạm, bằng tốt nghiệp đại học. và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ như sau:

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có các quyền sau đây:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đúng thời hạn quy định; ghi chính xác, đầy đủ thông tin trên văn bằng, chứng chỉ; cấp lại văn bằng, chứng chỉ hoặc sửa đổi nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Quy chế này;

b) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc khi có nhu cầu.” (Điều 4).

Và cũng tại thông tư này, Điều 2 của Quy chế quy định nguyên tắc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, “Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy định này”.

Điều 18 quy định việc cấp lại văn bằng khi văn bằng bị sai chính tả do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ. Từ đó có thể hiểu hồ sơ cấp lại bằng tốt nghiệp THPT chỉ được sử dụng trong trường hợp bằng cấp bị sai chính tả do lỗi của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp bằng tốt nghiệp THPT bị mất thì người bị mất cần viết đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm không thuộc bài, tự nhận lỗi của học sinh

Như vậy, có thể thấy, đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT là văn bản của người đã tốt nghiệp THPT gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT khi bằng tốt nghiệp THPT trước đó bị mất.

Các phần dưới đây sẽ đề cập đến mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3

xem thêm: Làm gì khi bị mất bằng tốt nghiệp và bảng điểm?

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS được sử dụng để thể hiện ý chí của cá nhân về việc xin bản sao bằng tốt nghiệp THPT khi bị mất bằng tốt nghiệp THPT và đây là căn cứ để Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về giáo dục trực thuộc tỉnh- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở có chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Sở Giáo dục và Đào tạo);

2. Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN CHỨNG MINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

Thân mến: Sở Giáo dục và Đào tạo…..

Tên tôi là:….

Sinh ngày…..tháng..năm…..Nam (Nữ)…Dân tộc:…..

Nơi sinh: ….. Cộng đồng: ….. Huyện: …… Tỉnh …..

xem thêm: Bằng tốt nghiệp đại học bị mất có được cấp lại bản gốc không?

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:….

Nơi làm việc (học tập):… ..

Địa chỉ liên hệ: …… .. Điện thoại:….

Tôi là cựu học sinh của trường cấp 3:…

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày……..tháng……..

Tại Hội đồng thi…….Xếp loại tốt nghiệp:….

Lý do xin cấp bản sao: …..

Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo… cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT cho tôi.

xem thêm: Thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Đính kèm với đơn đăng ký này là các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị cấp lại bản sao văn bằng (có dán ảnh đóng dấu giáp lai).

– Chứng minh nhân dân (xuất trình).

– Bản sao giấy khai sinh.

– 02 ảnh cỡ (3×4) kiểu CMND

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây của tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giấy xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) hoặc nhà trường nơi trường cũ đóng

Người nộp đơn

xem thêm: Thời hạn cấp và thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn làm đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT:

Phần Kính gửi ghi tên Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đã cấp Bằng tốt nghiệp THPT;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định thay đổi tên công ty kèm hồ sơ đổi tên công ty

Họ và tên ghi trên Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

Nếu giới tính là nam ghi “Male”, nếu giới tính nữ ghi “Female”.

Ngày tháng năm sinh ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân

Dân tộc ghi trong Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Nơi sinh theo Giấy khai sinh

Hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi thôn / làng / ấp / bản, xã / phường / thị trấn, quận / huyện / thành phố thuộc tỉnh, tỉnh / thành phố. Tương tự như địa chỉ liên hệ cũng ghi rõ thôn / xóm / ấp / bản, xã / phường / thị trấn, quận / huyện / thành phố thuộc tỉnh, tỉnh / thành phố.

xem thêm: Mất bảng điểm, bằng tốt nghiệp có được cấp lại?

Số điện thoại ghi số điện thoại cá nhân đang sử dụng

Ghi tên trường mà cá nhân xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 đã theo học

Ghi ngày, tháng, năm, hội đồng thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT mà thí sinh theo dõi để dự thi.

Xếp loại tốt nghiệp theo bằng tốt nghiệp THPT đã được cấp

Lý do cấp lại: do bị mất

4. Thủ tục xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT:

Việc cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải thực hiện theo các quy định sau:

Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Cơ quan đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ bọn trẻChịu trách nhiệm cấp bản sao các văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ chính được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính. Theo Điều 29 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019 / TT-BGDĐT

xem thêm: Chỉnh sửa tên trên bằng tốt nghiệp

Người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Theo dõi Điều 30 Quy chế ban hành theo Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT

– Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

Đại diện pháp lý, đại diện được ủy quyền của người có văn bằng, chứng chỉ gốc.

– Cha, mẹ, con; cặp đôi; anh chị em ruột; những người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người đó đã chết.

Hồ sơ xin cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo Khoản 1 Điều 31 Quy chế ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT bao gồm:

“A) Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ trong đó cung cấp thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người nhận đối chiếu;

xem thêm: Thời hạn bổ sung chứng chỉ tiếng Anh, tin học để được cấp bằng

c) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ chính chủ là người quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Quy chế này thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút ngắn thời gian thử thách của án treo chi tiết nhất hiện nay

d) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua đường bưu điện thì phải gửi kèm theo 01 (một) bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định tại các điểm a, b và c khoản này. ) Phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ bản chính đăng ký.”

Trình tự cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Các quy định ban hành theo Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT

– Người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo quy định tại Điều này đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. ; đây là Sở Giáo dục và Đào tạo nơi cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Ngay trong ngày nhận được yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu nhận được sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ bản chính. đăng ký phải cấp một bản sao. để người yêu cầu. Trường hợp yêu cầu cấp bản sao được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được xác định kể từ khi cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện;

– Trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc cùng một lúc thì yêu cầu về số lượng bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp, khó kiểm soát.Hở?Trường hợp cơ quan tiếp nhận yêu cầu không đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm b khoản này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc lâu hơn. bằng văn bản thỏa thuận với người yêu cầu cấp bản sao.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ vào sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; Nội dung của bản sao phải được ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn khả năng lưu trữ hoặc không còn thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp bản sao. trả lời bằng văn bản. bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do trong thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

xem thêm: Thủ tục đính chính thông tin trên học bạ, bằng tốt nghiệp THPT

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bị mất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận