Mẫu đơn xin cấp dấu công đoàn cơ sở và hướng dẫn thủ tục cấp dấu mới nhất

Đơn đề nghị cấp con dấu công đoàn cơ sở là gì? Mẫu đơn đề nghị khắc dấu công đoàn cơ sở mới nhất? Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị khắc dấu công đoàn cơ sở? Hướng dẫn thủ tục cấp dấu công đoàn cơ sở?

Công đoàn cơ sở là cấp nhỏ nhất trong hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hoạt động của Công đoàn cơ sở ít nhiều chịu sự tác động của Công đoàn cấp trên. Công đoàn cơ sở muốn có con dấu phải làm thủ tục xin khắc dấu và được phép của công đoàn cấp trên cơ sở. Thực ra, điều này được cá nhân tác giả đánh giá là hơi khó đối với một “chủ thể” đã có vị trí hoạt động tương đối độc lập.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Xin cấp dấu công đoàn cơ sở là gì?

Đơn đề nghị cấp con dấu công đoàn cơ sở là văn bản do công đoàn cơ sở gửi đến liên đoàn cơ sở nhằm mục đích xin cấp con dấu công đoàn để phục vụ cho các hoạt động của công đoàn.

Đơn đề nghị cấp con dấu công đoàn cơ sở dùng để thể hiện nguyện vọng của công đoàn cơ sở, là văn bản để cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp con dấu.

2. Mẫu giấy đề nghị khắc dấu công đoàn cơ sở mới nhất:

Mỗi công đoàn cơ sở sẽ có cách nộp hồ sơ khác nhau, sau đây là một ví dụ cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

À, ngày của năm 2016

Thủy tinh: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao độngQuận A

Công đoàn Tổng công ty ………………. trực thuộc Liên đoàn Lao động Huyện A được thành lập theo Quyết định…….ngày……./…./…….của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện A.

xem thêm: Thủ tục thay đổi, miễn nhiệm, từ chức chủ tịch công đoàn công ty

Địa chỉ đơn vị: số……, đường……., khu phố…………., phường…………..

Điện thoại 08………….. – fax…………

Tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở trong giao dịch với cơ quan, đơn vị. Nay Ban Chấp hành Công đoàn Công ty…………………… kính đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận A ra Quyết định cấp con dấu cho Công đoàn cơ sở.

chúng tôi đề nghị:

Đồng chí:……., sinh năm……………..

Chức danh công đoàn:…….. công đoàn cơ sở

Số CMND:…………….. do CA………….. cấp ngày……./……/…..

Số điện thoại:…

xem thêm: Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức này đối với người lao động là gì?

Người trực tiếp liên hệ Công an TP.HCM để đặt thủ tục khắc dấu.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLB-BCA-TLĐ ngày 15/3/2000 của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn hướng dẫn mẫu con dấu, khắc, quản lý và sử dụng con dấu trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên mới nhất

Trân trọng

TM.ban chấp hành

3. Hướng dẫn mẫu đơn xin khắc dấu công đoàn cơ sở:

– Người nộp đơn ghi họ tên và ngày nộp đơn.

– Ghi số, ký hiệu Quyết định thành lập (là Quyết định thành lập và chỉ định BCH lâm thời)

– Ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác tên dùng để giao dịch của công ty.

– Địa chỉ của đơn vị.

xem thêm: Thủ tục không tham gia công đoàn cơ sở

– Người được cử đi ký cần: Là người của đơn vị và được Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị cử; Giấy chứng minh nhân dân của người được giao đóng mộc, đóng dấu phải còn thời hạn (không quá 15 năm tính từ ngày cấp); Là người duy nhất có thể nộp đơn và nhận con dấu.

– Thay mặt BCH ký, ghi rõ họ tên.

4. Hướng dẫn thủ tục cấp dấu công đoàn cơ sở:

Theo Điều 4 Luật Công đoàn 2012: Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn ở một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp trên trực tiếp cơ sở của công đoàn. . được Công đoàn Việt Nam công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cơ sở được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị khác, doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Công đoàn cơ sở được sử dụng con dấu bao gồm: Công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; Công đoàn lâm thời; Syndication.

Hồ sơ xin khắc dấu công đoàn cơ sở:

Công đoàn cơ sở lập 01 bộ hồ sơ (theo mẫu) gửi Công đoàn cấp trên, gồm các hồ sơ sau:

– Đơn đề nghị cấp con dấu (hoặc đổi con dấu).

xem thêm: Chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. (có xác nhận của cơ quan chức năng).

– Bản sao quyết định thành lập công đoàn cơ sở lâm thời.

– Bản sao Quyết định công nhận Ban Chấp hành. Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ gần nhất (đối với Công đoàn cơ sở thì Đại hội Công đoàn cơ sở đã bầu ra Ban Chấp hành chính thức).

Mỗi cấp, mỗi đơn vị trong hệ thống tổ chức Công đoàn chỉ được sử dụng một con dấu. Việc cho phép sử dụng con dấu của công đoàn cơ sở được quy định như sau: Đối với công đoàn cơ sở thuộc các thành phần kinh tế. ; Công đoàn, Công đoàn lâm thời; Đoàn viên công đoàn cơ sở do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định. Chỉ được phép đóng dấu vào chữ ký trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, người có thẩm quyền. Nghiêm cấm đóng dấu gian dối.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế

Thủ tục cấp dấu công đoàn cơ sở:

– Đơn vị kê khai theo mẫu

– Nộp tại Liên đoàn Lao động huyện (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

– Liên đoàn Lao động cấp huyện ra Quyết định cấp con dấu và đến Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị cấp Giấy giới thiệu Công đoàn cơ sở làm con dấu.

xem thêm: Công đoàn cơ sở là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở?

– Công đoàn cơ sở được cấp con dấu nhận quyết định cấp con dấu, giấy giới thiệu và liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố.

Hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định cấp dấu của Liên đoàn Lao động Quận/Huyện, xác nhận của Liên đoàn Lao động Thành phố

+ Giấy giới thiệu của Liên đoàn Lao động TP.

+ Quyết định thành lập (phải có chứng thực bản chính)

+ Ngoài ra đối với công đoàn cơ sở mới thành lập (từ ngày thành lập đến ngày khắc dấu không quá 12 tháng) cần photo các giấy tờ sau: Thời hạn: Photo quyết định ngày công nhận Ban xét duyệt hành nghề công đoàn; Quá thời gian lâm thời, hết nhiệm kỳ: Photo Quyết định bổ nhiệm lại BCH lâm thời (có giá trị 12 tháng); CĐCS từ Quận/Huyện khác chuyển đến: Phải có giấy xác nhận của Công đoàn Quận/Huyện đó về việc chưa được cấp dấu công đoàn.

– Nhận giấy hẹn trả dấu

– Nhận điểm

xem thêm: Mức lương tối thiểu mà công đoàn cơ sở được thu quỹ là bao nhiêu?

– Phô tô, chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và mang dấu đến Liên đoàn Lao động Quận/Huyện để làm thủ tục quản lý dấu.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục khắc dấu: Con dấu của tổ chức công đoàn (trừ dấu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Trung ương và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) do Tổng Liên đoàn Lao động cấp. Công an khu vực (PC13) cấp giấy phép khắc dấu, lưu mẫu dấu và cấp giấy xác nhận ký mẫu dấu. Đồng thời thu hồi các con dấu đã khắc để đổi lấy; con dấu đã sử dụng trước đây không đúng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.

Đặc điểm của con dấu công đoàn cơ sở:

– Tất cả các con dấu của các cấp, các đơn vị trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam đều có hình tròn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và hướng dẫn cách ghi

– Con dấu của công đoàn cơ sở, công đoàn, công đoàn lâm thời có đường kính 34mm.

-Nội dung khắc trên con dấu của công đoàn cơ sở, công đoàn, công đoàn lâm thời: Xung quanh viền ngoài khắc tên công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở, ở giữa phía dưới dấu có một ngôi sao nhỏ và ở cuối dòng này; Giữa dấu khắc: Ban Chấp hành Công đoàn kèm theo tên Công đoàn cơ sở đó.

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu

– Sau khi khắc dấu phải ký lưu chiểu mẫu dấu tại cơ quan công an nơi khắc dấu và cấp dấu cũ (nếu có). Chỉ sau khi giấy xác nhận đã được ký thì mẫu dấu mới được sử dụng.

xem thêm: Phụ cấp chức vụ đối với giáo viên được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở

– Trước khi sử dụng con dấu, các cấp đơn vị phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Trẻ em phải được lưu giữ tại trụ sở của tổ chức Công đoàn và phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp cần thiết mang con dấu đi công tác phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Người được giao giữ và bảo quản con dấu của Công đoàn phải là người có trách nhiệm, có trình độ nghiệp vụ văn thư.

– Khi mất dấu vết phải kịp thời báo cho cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.

– Các cấp, các đơn vị trong hệ thống tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện để cơ quan Công an, cơ quan có thẩm quyền quản lý, kiểm tra về bảo hiểm. quản lý và sử dụng con dấu.

Việc cho phép công đoàn cơ sở có con dấu riêng đã chứng tỏ tính độc lập của công đoàn cơ sở và thực sự trở thành một tổ chức quan trọng trong việc bảo vệ người lao động trong phạm vi hoạt động của mình. Việc sử dụng con dấu có tác động rất lớn, mọi quyết định có con dấu của công đoàn đều chắc chắn và có căn cứ hơn, là sự đảm bảo của ban chấp hành công đoàn chứ không phải của mỗi cá nhân. cá nhân đại diện nên việc công đoàn cơ sở có con dấu riêng là hợp lý, nhưng nếu xét thấy để có con dấu công đoàn cơ sở mới xin được khắc dấu thì việc này hơi phức tạp, thay vào đó có thể chủ động. , công đoàn cơ sở phải chờ thủ tục từ cấp trên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin cấp dấu công đoàn cơ sở và hướng dẫn thủ tục cấp dấu mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận