Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập và thủ tục bảo lưu chuẩn

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập là gì? Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin bảo lưu kết quả học tập? Quy định về bảo lưu kết quả học tập như thế nào? Quy định về miễn và bảo lưu kết quả học tập?

Trong quá trình học tập, có nhiều lý do khiến sinh viên không thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo tại trường như vì lý do sức khỏe, kinh tế, cá nhân,… mà vẫn có nguyện vọng theo học. trong thời gian tới do đó sẽ phải làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Bảo lưu kết quả học tập là việc công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến ​​thức đã học, theo đó sinh viên sẽ được miễn học khi tiếp tục tham gia học kỳ. Khi có nhu cầu, học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả gửi về Nhà trường. Vậy đơn xin bảo lưu kết quả là gì?

1. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập là gì?

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập là văn bản do học sinh, sinh viên viết khi vì một lý do nào đó mà đến thời điểm hiện tại không thể tiếp tục việc học của mình cần viết đơn gửi Ban giám hiệu. nhà trường xin bảo lưu kết quả học tập của mình.

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập và mẫu phiếu ghi thông tin của học sinh, sinh viên xin bảo lưu kết quả học tập trong thời điểm hiện tại vì một số lý do theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn xin bảo lưu kết quả học tập cũng là căn cứ để Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu bảo lưu kết quả học tập của bản thân.

2. Đơn xin bảo lưu kết quả học tậpP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN BẢO LÃNH KẾT QUẢ HỌC TẬP

Thân mến:

– Ban Giám hiệu trường……

– Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

– Trưởng khoa…….

xem thêm: Bảo lưu điều ước quốc tế là gì? Trình tự bảo lưu của điều ước quốc tế?

Tên con: …..

Ngày sinh: …

Nguyên quán:…….

Hiện đang là sinh viên lớp… Chuyên ngành:…

Khóa:…….MSSV: …..

Hệ thống đào tạo: ………..

Nay em làm đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu, Bộ môn, Khoa cho phép em được bảo lưu kết quả học tập học kỳ …. từ tháng…năm…đến tháng…năm…

Lý do: …………

xem thêm: Xét nâng lương trước thời hạn và bảo lưu danh hiệu chiến sĩ thi đua

Tôi xin cam kết sẽ hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Khoa

Xác nhận của Phòng Đào tạo

…….., ngày …. tháng …. năm 20….

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Bằng thạc sĩ có được bảo lưu hay không?

Phụ huynh/Người giám hộ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mới nhất

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn xin bảo lưu kết quả học tập:

– Tại mục Người nộp hồ sơ ghi rõ các đơn vị nộp hồ sơ: Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên, Trưởng Khoa.

– Phần thông tin cá nhân của thí sinh cung cấp đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin như họ tên, ngày sinh, nguyên quán, lớp, chuyên ngành, khoa,

– Thí sinh nêu rõ lý do cần bảo lưu kết quả học tập và đề nghị Ban chấp hành Đoàn trường xem xét chấp nhận đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

– Cuối đơn sẽ có xác nhận của Khoa, Phòng Đào tạo, cha mẹ học sinh và thí sinh ký, ghi rõ họ tên.

4. Quy định về bảo lưu kết quả học tập:

Đối tượng làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập là học sinh, sinh viên do bận việc riêng không thể tiếp tục học tập nhưng vẫn muốn bảo lưu kết quả học tập để giải quyết việc riêng sau đó tiếp tục học tập. học tập trong tương lai.

Điều kiện để người học được bảo lưu kết quả học tập:

xem thêm: Xử lý thế nào khi không cho người nước ngoài ở?

Theo quy định tại quy chế đào tạo của các trường đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ, sinh viên có quyền được bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp sau:

– Được điều động tham gia lực lượng vũ trang;

– Trường hợp ốm đau, tai nạn phải điều trị dài ngày; Trong trường hợp này, cần có giấy chứng nhận y tế;

– Bảo lưu kết quả vì lý do cá nhân; Trong trường hợp này, sinh viên phải học tối thiểu một học kỳ tại trường và không thuộc các trường hợp bị buộc thôi học theo quy định.

Quy trình, thủ tục bảo lưu kết quả học tập:

+ Thí sinh phải xin bảng điểm tại Phòng Đào tạo của Trường;

+ Gửi đơn xin nghỉ phép về văn phòng khoa tương ứng;

+ Hoàn thiện đơn đề nghị tạm dừng theo quy định của từng trường (Xem mẫu đối với hệ chính quy và đối với hệ không chính quy thực hiện như nhau);

xem thêm: Một số vấn đề cần lưu ý về bảo lưu trật tự công cộng

+ Gửi đơn xin nghỉ học (có đơn do Trưởng khoa ký duyệt) về Phòng Đào tạo (đối với hệ không chính quy) để Nhà trường xem xét, quyết định cho tạm dừng học hoặc về Khoa Chính trị. và các vấn đề học thuật. học sinh, sinh viên (hệ chính quy).

+ Sinh viên chỉ được nghỉ, nghỉ theo quy định của Nhà trường khi có quyết định của Nhà trường (sinh viên giữ 01 bản, mỗi đơn vị liên quan trong trường nhận 01 bản).

Thông thường, thời gian bảo lưu kết quả học tập kéo dài 1 năm, tuy nhiên trong một số trường hợp khác như thực hiện nghĩa vụ quân sự… thì có thể kéo dài hơn. Trước khi kết thúc thời gian bảo lưu, sinh viên cần quay lại trường trình diện và làm thủ tục nhập học gửi lại khoa, bộ phận liên quan của trường để chờ quyết định tuyển sinh lại và sắp xếp lớp học. . nghiên cứu phù hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo giá sản phẩm, mẫu bảng báo giá mới nhất năm 2022

Lưu ý: Người học phải chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh do bảo lưu kết quả học tập. Vì vậy, chỉ nên đặt trước trong trường hợp bất khả kháng.

Hệ chính quy tuyển sinh hàng năm nên thường ít gặp sự cố. Tuy nhiên, việc cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với giai đoạn mới hoặc việc chuyển đổi từ đào tạo niên chế (khóa 35 trở về trước) sang đào tạo theo tín chỉ (từ khóa 36 chính quy) có thể dẫn đến sự khác biệt giữa hai khóa tuyển sinh. Sau khi bảo lưu, sinh viên sẽ phải “hòa nhập” với khóa học mới và tích cực “trả nợ” các khóa học còn thiếu so với chương trình đào tạo mới.

Hệ phi chính quy không được đảm bảo nguồn tuyển dụng cố định hàng năm. Vì vậy, có thể sau khi bảo lưu, ngoài việc điều chỉnh chương trình đào tạo, sinh viên sẽ phải học ghép lớp ở địa phương khác, thậm chí phải học ở tỉnh…

5. Đơn xin học lại sau khi bảo lưu kết quả học tập:

Đây là biểu mẫu bắt buộc khi sinh viên muốn quay lại trường sau khi bảo lưu kết quả học tập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

xem thêm: Kinh doanh nhà nghỉ không thông báo lưu trú

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHIÊN CỨU LẠI SAU KHI BẢO LÃNH KẾT QUẢ

Kính gửi: Phòng Đào tạo – Nhà trường …..

Tôi tên là:…… MSSV:….

Ngày sinh:…. Nơi sinh:……. Điện thoại:….

Hộ khẩu thường trú:…

Là học sinh lớp:.. Khoá:…. Hệ:….

Thiếu tá:… Thiếu tá (nếu có):…

xem thêm: Bảo lưu kết quả học nhưng không học tiếp lấy hồ sơ gốc như thế nào

Tôi được phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trong thời gian: Theo Quyết định số:…… /QĐ………….. ngày … tháng……………….

Theo quy định của Nhà trường, tôi xin trở lại học từ học kỳ I của năm học.

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày…..tháng…..20…..

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM TRA, ĐỀ NGHỊ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Sau khi xem xét, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng chấp thuận cho sinh viên trên được học lại từ học kỳ của năm học:

xem thêm: Đang bảo lưu đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

trưởng phòng đào tạo

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHẤP THUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG….

6. Quy định miễn bảo lưu kết quả học tập:

Điều 10, Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH về chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo tín chỉ hoặc theo niên chế quy định thời gian đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; điều kiện được cấp 2 bằng; điều kiện tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo tín chỉ, quy định về miễn và bảo lưu kết quả học tập:

“1. Việc miễn, giảm, tạm dừng học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Lao động ban hành và Thương mại.do Quân đội và Xã hội cấp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lời cảm ơn và hướng dẫn viết thư cảm ơn khách hàng

2. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học, học phần, miễn thi tốt nghiệp trong chương trình của nhà trường trong trường hợp sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp chương trình ở trình độ tương đương, kể cả môn học. , môn học, mô đun hoặc môn thi tốt nghiệp đạt yêu cầu và được công nhận tương đương với môn học, mô đun hoặc môn thi tốt nghiệp trong chương trình của nhà trường.

3. Miễn học, miễn thi kết thúc khóa học, miễn thi tốt nghiệp môn Chính trị môn chung trong trường hợp người học đã tốt nghiệp chương trình tương đương hoặc có văn bằng, chứng chỉ. Tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị trung cấp, cao cấp hoặc tương đương.

4. Miễn học, miễn thi kết thúc môn ngoại ngữ các môn phổ thông trong trường hợp người học đã có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đào tạo ban hành.

xem thêm: Mẫu đơn xin quay lại học sau bảo lưu và hướng dẫn cách viết

5. Được miễn học, miễn thi kết thúc học phần Tin học các môn chung trong trường hợp sinh viên có kết quả thi tuyển sinh của trường đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Nhà trường. Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Được miễn học, miễn kiểm tra kết thúc học phần giáo dục thể chất các môn phổ thông trong trường hợp người học là thương binh, có thương tật, bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động; người học trong thời gian học tập tại trường đạt giải nhất, nhì, ba hoặc đạt huy chương trong các hội thi thể thao cấp ngành, cấp tỉnh trở lên.

7. Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật người khuyết tật được hiệu trưởng xem xét, quyết định miễn, giảm một số môn học, mô-đun hoặc miễn, giảm một số nội dung, hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không đáp ứng được.

8. Bảo lưu điểm, công nhận kết quả học tập

a) Người học được bảo lưu điểm và công nhận kết quả học tập các môn học, mô-đun đạt yêu cầu trong chương trình đào tạo của trường, trường nơi chuyển đến đối với trường hợp chuyển đến của một trong hai trường. thực hiện liên kết đào tạo trong trường hợp học cùng lúc hai chương trình;

b) Thời gian bảo lưu kết quả học tập không quá 05 năm.

9. Người học muốn được miễn học hoặc được bảo lưu kết quả học tập phải làm đơn gửi Hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập và thủ tục bảo lưu chuẩn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận