Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn để xin giảm án 2023

Khi bị cơ quan Công an khởi tố, nếu hoàn cảnh gia đình bị can khó khăn thì người nhà của bị can xin giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hộ khẩu. hộ khẩu thường trú để xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người đó theo quy định của BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

1. Mẫu đơn trình bày giảm trừ gia cảnh để được giảm án là gì?

Mẫu đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn xin giảm án là mẫu đơn có ghi các thông tin về hoàn cảnh gia đình của bị cáo kèm theo các thông tin đó gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Mẫu đơn xin giảm nhẹ hoàn cảnh gia đình là mẫu đơn được lập ra để trình bày hoàn cảnh gia đình nhằm xin giảm án.

xem thêm: Mẫu đơn xin đình chỉ vụ án, giảm hình phạt mới nhất 2022

2. Mẫu đơn trình bày về gia cảnh xin giảm án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————————————

.., ngày… tháng… năm…(1)

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÁC TÌNH HUỐNG KHÁC NHAU

(Về hoàn cảnh khó khăn của …(2) xin giảm án)

Căn cứ Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Kính thưa: UBND xã…(3)

Tên tôi là:…..Sinh nhật:…..

Chứng minh nhân dân số: …..

Ngày cấp:….. Nơi cấp: Công an tỉnh….

Hộ khẩu thường trú: …..

Nơi ở hiện nay:……

Có phải … của … bị truy tố/truy tố về hành vi … tại Tòa án nhân dân huyện…

Tôi xin trình bày sự việc như sau: (4)

…..

Xét thấy đây là lần đầu phạm tội, hơn nữa trong quá trình điều tra, tôi cũng đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Vì vậy, có thể coi hành vi của A có thể được dung thứ và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Vì vậy, tôi/tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan xác nhận hoàn cảnh của …(2) để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi/cháu.

Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể giúp tôi, tôi thực sự đánh giá cao nó!

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND cấp xã…(3) xác nhận hoàn cảnh của gia đình bạn…(2) như sau:

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN…(3) (5)

– Về gia đình:…

– Thuộc kinh tế:…

– Về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách:…

ỦY BAN NHÂN DÂN…(3)

CHỦ TỊCH

xem thêm: Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự xin giảm nhẹ hình phạt

3. Hướng dẫn và lưu ý viết đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

– Địa danh ghi trong đơn là tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bị can, bị cáo đăng ký hộ khẩu thường trú. Ví dụ: TP. TP.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THPT mới nhất 2023

– Họ tên bị can/bị cáo.

– UBND cấp xã nơi bị can, bị cáo đăng ký hộ khẩu thường trú.

– (Ví dụ: Ngày ….. tháng …..…… cháu B đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của ông…… và đang bị khởi tố/truy tố theo quyết định khởi tố/truy tố bị can. Bị can số……. Khi cháu B thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình…….là lúc hoàn cảnh gia đình chúng tôi thực sự khó khăn, cháu B có khả năng lao động, hiện là công nhân tại một xưởng may, một mình tôi là trụ cột chính trong gia đình, nên tôi không có điều kiện cho con đi học và gia đình tôi đã nhiều năm được công nhận là hộ nghèo, thời điểm B phạm tội, tôi đang nằm viện điều trị bệnh ung thư, thời điểm này cần rất nhiều tiền để chữa trị nhưng nhà em lúc đó không có thu nhập nên do bị thương, em muốn kiếm tiền để dành nên anh mới đi ăn trộm như vậy.)

– Phần xác nhận của UBND cấp xã, không ghi thông tin gì ở đây

Ghi chú :

– Thông tin của người đề nghị cấp giấy chứng nhận phải được trình bày rõ ràng, cụ thể.

– Lý do xin chứng nhận phải được trình bày một cách khách quan, rõ ràng về sự việc.

– Hộ đã được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo phải nộp Giấy xác nhận hộ nghèo (Phụ lục 2e Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH quy định về bình xét hộ nghèo). nghèo) thay cho đơn đề nghị xác nhận hộ nghèo.

xem thêm: Mẫu đơn xin giảm án tù và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất

4. Tôi có thể xác nhận hoàn cảnh khó khăn của mình ở đâu?

Để xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của bị can, bị cáo phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ đăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu bị can/bị cáo ở tỉnh thì nộp đơn đề nghị xác nhận hoàn cảnh khó khăn của xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Nếu bị can, bị cáo sinh sống tại thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp đơn đề nghị xác nhận hoàn cảnh khó khăn của quận, huyện, thị xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn mới nhất

5. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tại Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự 2015 bao gồm:

+ Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

+ Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương phẩm 2023

+ Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

+ Phạm tội trong trường hợp ngoài yêu cầu của tình thế cấp thiết;

+ Phạm tội vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

+ Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân;

+ Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không phải do mình gây ra;

+ Phạm tội nhưng không gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại ở mức độ nhẹ;

+ Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

+ Phạm tội do bị người khác đe dọa, cưỡng bức;

+ Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không do lỗi của mình;

+ Phạm tội do lạc hậu;

+ Phạm nhân là phụ nữ có thai;

+ Phạm nhân là người từ đủ 70 tuổi trở lên;

+ Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng;

+ Người phạm tội là người mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

+ Người phạm tội tự thú;

+ Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;

+ Người phạm tội tích cực giúp cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;

+ Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

+ Phạm nhân là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác;

+ Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng.

– Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi việc đầu thú hoặc các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

– Những tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.

Cũng tại Điều 38. Thủ tục giảm thời hạn phạt tù trong Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định như sau:

Cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 36 của Luật này có quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm án phạt tù có trách nhiệm lập hồ sơ và chuyển đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án để xem xét, quyết định. xác định, đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án. Hồ sơ bao gồm:

+ Bản sao bản án; trường hợp xét giảm án từ lần thứ hai thì bản sao bản án được thay bằng bản sao quyết định thi hành án;

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản bàn giao và tiếp nhận tài sản công, tài sản Nhà nước

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù;

+ Kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù theo quý, 6 tháng, 1 năm; quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc phạm nhân lập công;

+ Kết luận của bệnh viện, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh tật đối với trường hợp phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tài liệu xác định phạm nhân quá già yếu;

+ Bản sao quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với trường hợp đã được giảm;

Tài liệu chứng minh kết quả bồi thường nghĩa vụ dân sự của người được đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Chánh án TAND TP. Ở cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án thành lập Hội đồng và họp xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án. bỏ tù. Hội đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham dự. Trường hợp phải bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người bị kết án, cơ quan đề nghị giảm thời hạn chấp hành án, Viện. Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Tòa án đã ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Bộ Công an Ngoại giao trong trường hợp người được giảm thời hạn chấp hành án là người nước ngoài.

– Việc xét giảm thời hạn phạt tù được thực hiện ba lần trong một năm. Người bị kết án chỉ được xét giảm thời hạn chấp hành án mỗi năm một lần. Nếu sau khi được giảm thời hạn chấp hành án mà có lý do đặc biệt đáng được khoan hồng thêm như lập công, già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì có thể được xét giảm thêm nhưng không được giảm. quá 02 lần trong 01 năm. năm.

Cơ sở pháp lý:

– BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn để xin giảm án 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận