Mẫu đơn xác nhận đường đi chung, thỏa thuận lối đi chung

Mẫu giấy xác nhận lối đi chung, giấy xác nhận lối đi chung, giấy xác nhận lối đi chung mới nhất? Cách viết đơn xác nhận lối đi chung như thế nào?

Điện, đường, trường, trạm luôn là 4 yếu tố quan trọng được cân nhắc kỹ lưỡng khi ai đó quyết định mua đất, trong đó quan trọng nhất là yếu tố đường đi. Vì vậy, mọi người luôn cố gắng làm cho mảnh đất của họ một cách thuận tiện nhất. Một trong những cách phổ biến là họ thỏa thuận với nhau để mở một lối đi chung. Tuy nhiên, phương thức này có ưu điểm là tiện lợi nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro về sau như tranh chấp quyền sử dụng lối đi chung khi chuyển quyền sử dụng đất.

Đó là lý do tại sao nó là cần thiết để áp dụng cho một lối đi chung, một ứng dụng giấy xác nhận tuyến đường và mẫu thỏa thuận lối đi chung. Hơn nữa, mẫu đơn đặt ra những ràng buộc nhất định để các bên công khai lối đi chung ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình khi sử dụng lối đi này, từ đó, hạn chế việc vi phạm thỏa thuận. thuận lợi.

1. Mẫu đơn đề nghị xác nhận lối đi chung:

Tải xuống mẫu xác nhận lối đi chung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——***——

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐƯỜNG CHUNG

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai Quận/Huyện…. Tỉnh/Thành phố: …Vào…giờ,ngày…tháng…năm…, lúc…

Chúng tôi bao gồm các ông bà sau đây:

1. Ông (Bà): …

xem thêm: Con đường chung là gì? Quy định về tranh chấp lối đi chung?

Sinh ngày… tháng… năm…… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

2. Ông (Bà): …

Sinh ngày… tháng… năm… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../… Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

xem thêm: Hỏi về giải quyết tranh chấp đất công, lối đi chung

Địa chỉ thường trú:…

3.Ông (Bà): …

Sinh ngày… tháng… năm… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Phát hành bởi: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

Chúng tôi đã thống nhất về lối đi chung giữa các hộ gia đình, cụ thể nội dung như sau:

1. Hộ gia đình được sử dụng lối đi chung…m dài, …m rộng, …m cao tại địa chỉ: …

xem thêm: Thỏa thuận về lối đi chung giữa hai nhà

Lối đi chung được hình thành từ đất của những người sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu đường giao thông và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Ông/Bà…, diện tích góp…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số…

Ông/Bà…., góp diện tích…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số…Ông/Bà….., diện tích góp…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số…

Ranh giới của lối đi chung:

Phía Bắc giáp thửa đất:…

Phía Nam giáp thửa đất:…

Phía Đông giáp khu đất:…

Phía Tây giáp thửa đất:…

xem thêm: Lối đi chung có được làm sổ đỏ không? Đất được ghi trên sổ đỏ là của ai?

2. Phần diện tích lối đi chung thuộc sở hữu của: …

3. Bồi thường cho chủ sở hữu khi mở lối đi chung: …

4. Chuyển nhượng quyền sử dụng lối đi chung khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: …

5. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình đối với lối đi chung: ….

6. Thời hạn sử dụng lối đi chung: …

Chúng tôi làm đơn xin xác nhận lối đi chung, mong Phòng đất đai Quận/Huyện… Tỉnh/Thành phố… sẽ kiểm tra và cập nhật vào hồ sơ địa chính, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về sự thay đổi, phát sinh mới này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Các hộ dân đã thống nhất thông qua đơn xác nhận lối đi chung và cùng ký xác nhận.

xem thêm: Sổ đỏ không thể hiện lộ giới có được gộp sổ đỏ?

Ông bà. Xác nhận của VPĐKĐĐ
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn đề nghị xác nhận tuyến:

Tải mẫu xác nhận lộ trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——***——

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: UBND xã/phường…Quận/Huyện:…Tỉnh/Thành phố:…

Chúng tôi là hộ gia đình ở thôn…xã/phường…Quận/Huyện…Tỉnh/Thành phố…Bao gồm các ông bà sau:

xem thêm: Quyền sử dụng và mở cửa sổ ra lối đi chung

1. Ông (Bà): …

Sinh ngày… tháng… năm…… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Phát hành bởi: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

2. Ông (Bà): …

Sinh ngày… tháng… năm…… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Phát hành bởi: …

xem thêm: Tranh chấp lối đi chung

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

3. Ông (Bà): …

Sinh ngày… tháng… năm…… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Phát hành bởi: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

Chúng tôi đã thống nhất về lối đi chung giữa các hộ gia đình, cụ thể nội dung như sau:

xem thêm: Quyền mở cửa lối đi chung? Mở cổng vào ngõ chung?

1. Hộ gia đình được sử dụng lối đi chung dài…m, rộng…m, cao…m tại địa chỉ:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Lối đi chung được hình thành từ đất của những người sau:

Ông/Bà…, diện tích góp…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số…

Ông/Bà…, diện tích góp…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số…

Ông/Bà…, diện tích góp…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số…

Ranh giới của lối đi chung:

Phía Bắc giáp thửa đất:…

Phía Nam giáp thửa đất:…

xem thêm: Tranh chấp lối đi chung chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phía Đông giáp thửa đất: ...

Phía Tây giáp thửa đất:…

2. Phần diện tích lối đi chung thuộc sở hữu của: …

3. Bồi thường cho chủ sở hữu khi mở lối đi chung: …

4. Chuyển nhượng quyền sử dụng lối đi chung khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: …

5. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình đối với lối đi chung: …

6. Thời hạn sử dụng lối đi chung: …

Chúng tôi làm đơn xin xác nhận tuyến đường này, kính mong chính quyền thôn/xã… Phường/Thị trấn…Tỉnh/Thành phố… nhận ra con đường này cho chúng tôi để chúng tôi có lối đi lại cho giao thông và sản xuất.

xem thêm: Quy trình giải quyết tranh chấp về lối đi chung

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Các hộ dân đã thống nhất thông qua đơn xin xác nhận lối đi và cùng ký tên.

Ông bà. Xác nhận của UBND
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản thỏa thuận về lối đi chung:

Download biên bản thỏa thuận lối đi chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN LỐI CHUNG

xem thêm: Vấn đề xây dựng, nâng cấp lối đi chung

Vào hồi… giờ, ngày… tháng… năm…, lúc…

Chúng tôi bao gồm những người sau đây:

1. Ông (Bà): …

Sinh ngày… tháng… năm…… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Phát hành bởi: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

2. Ông (Bà): …

xem thêm: Xây nhà trên đường đi chung có trái luật?

Sinh ngày… tháng… năm…… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Phát hành bởi: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

3. Ông (Bà): …

Sinh ngày… tháng… năm…… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Phát hành bởi: …

Số điện thoại:…

xem thêm: Hỏi về tranh chấp lối đi chung

Địa chỉ thường trú:…

Chúng tôi đã thống nhất về lối đi chung giữa các hộ gia đình, cụ thể nội dung như sau:

1. Hộ gia đình được sử dụng lối đi chung có chiều dài…m, chiều rộng…m, chiều cao…m tại địa chỉ: ….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai mới nhất

Lối đi chung được hình thành từ đất của những người sau:

Ông/Bà…, diện tích góp…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số….

Ông/Bà…, diện tích góp…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số…

Ông/Bà…, diện tích góp…m2 (dài…m, rộng…m) từ thửa đất số…

Ranh giới của lối đi chung:

xem thêm: Yêu cầu con đường chung

Phía Bắc giáp thửa đất:…

Phía Nam giáp thửa đất:…

Phía Đông giáp khu đất:…

Phía Tây giáp thửa đất:…

2. Phần diện tích lối đi chung thuộc sở hữu của: …

3. Bồi thường cho chủ sở hữu khi mở lối đi chung: …

4. Chuyển nhượng quyền sử dụng lối đi chung khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: …

5. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình đối với lối đi chung: …

xem thêm: Hai bên tranh chấp là lối đi chung là đất công, tự viết giấy thỏa thuận có được không?

6. Thời hạn sử dụng lối đi chung: …

7. Bản thỏa thuận này được in thành … bản, mỗi hộ giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

8. Các bên cam kết thực hiện đúng thỏa thuận, nếu có tranh chấp sẽ đưa ra pháp luật giải quyết.

Các hộ dân đã thống nhất thỏa thuận về lối đi chung và ký xác nhận.

Ông bà
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Cách viết đơn xác nhận lối đi chung:

– Lưu ý: ghi đầy đủ, chính xác thông tin của các bên trong văn bản thỏa thuận về lối đi chung; mô tả rõ ranh giới lối đi chung, diện tích, mức đóng góp của từng hộ gia đình tham gia; quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên đối với lối đi chung.

– Mẫu biên bản thỏa thuận lối đi chung này chỉ được áp dụng khi các bên thống nhất được với nhau, trường hợp không thống nhất, không thống nhất được hoặc có tranh chấp về lối đi chung các bên cần mời bên thứ 3 vào. giải quyết là Uỷ ban nhân dân hoặc Toà án.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản của Luật Dương Gia trong việc sử dụng và soạn thảo mẫu đơn đề nghị xác nhận lối đi chung, đơn đề nghị xác nhận lối đi chung và đơn đề nghị thỏa thuận về lối đi chung.

xem thêm: Hỏi về tranh chấp lối đi chung với nhà hàng xóm

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xác nhận đường đi chung, thỏa thuận lối đi chung của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận