Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 2023

Nghĩa vụ của công an nhân dân được quy định trong Luật Công an nhân dân 2018. Người có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có thể làm đơn tình nguyện tham gia công an nhân dân theo mẫu dưới đây:

1. Mẫu đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân?

Nghĩa vụ Công an nhân dân là hoạt động bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ này được ghi nhận tại Điều 8 Luật Công an nhân dân 2018 quy định nghĩa vụ Công an nhân dân là: “Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang nhân dân, hàng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ để phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn 24 tháng.

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau:

– Có lý lịch rõ ràng.

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức, tác phong tốt, được đông đảo quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

– Có bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế khá

– xã đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp THCS.

– Thân hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Đơn dự tuyển vào Công an nhân dân là đơn do công dân có đủ điều kiện dự tuyển vào Công an nhân dân nộp cho Hội đồng nghĩa vụ Công an nhân dân nơi mình sinh sống. Đối tượng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có thể là nam hoặc nữ và khi công dân thực sự muốn cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Theo quy định trên, nếu người khám nghĩa vụ công an nhân dân đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên thì được tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Những người được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ công an nhân dân mà tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng có đủ các điều kiện trên thì vẫn được tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

Đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là mẫu đơn ghi lại các thông tin cá nhân, nguyện vọng của người làm đơn và lý do muốn tham gia nghĩa vụ tình nguyện. Đồng thời, đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân còn là căn cứ để Hội đồng nghĩa vụ Công an nhân dân nơi người đó sinh sống xem xét cho họ tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. .

2. Mẫu đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHĨA VỤ CÔNG AN

Kính gửi: Trưởng Công an huyện….

Tên tôi là:

Số chứng minh nhân dân:

Phạm vi ngày:

Phát hành bởi:

Thường trú tại:

Tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cho tôi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân trong đợt tuyển quân đơn vị cảnh sát cơ động/lực lượng cảnh sát đặc nhiệm/… năm 2018-2022. Lý do:

Trong quá trình sinh sống và học tập tại địa phương, bản thân luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức và hạnh kiểm tốt, được nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn… tôi hoàn toàn đủ điều kiện tham gia. nghĩa vụ của công an nhân dân.

Vậy kính mong quý cơ quan xem xét giải quyết yêu cầu của tôi.

Cám ơn rất nhiều!

Tài liệu đính kèm*:

…, ngày…../…../…..
Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân:

Cách điền Phiếu tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS mới nhất hiện nay

Kính thưa: Hội đồng nghĩa vụ quân sự……. Ghi tên địa phương nơi đang sinh sống hoặc tên địa phương khác nơi dự định nhập ngũ.

Tên tôi là: Điền họ và tên của người nộp đơn.

Ngày sinh: Ghi rõ ngày sinh của đương đơn.

Hiện đang ở: Nhập địa chỉ cụ thể nơi bạn sinh sống.

Tình trạng sức khỏe: Điền vào mẫu dựa trên kết luận của bác sĩ trong cuộc kiểm tra thể chất.

Hoàn cảnh cá nhân: Bạn hãy nói rõ hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào, bạn đang đi học hay đang đi làm, gia đình bạn như thế nào, có khó khăn gì không…

Công dân bày tỏ mong muốn được hội đồng nghĩa vụ quân sự nơi mình sinh sống đồng ý cho mình nhập ngũ trong đợt khám tuyển sắp tới. Lý do viết đơn và bản cam kết khi nhập ngũ nêu rõ nguyện vọng của mình, có thể thêm bớt nội dung sao cho hợp lý.

Đồng thời, công dân cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong thời gian đào tạo.

Kết thúc ứng dụng: Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên và nộp tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự nơi mình sinh sống.

Trước khi viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân cần đọc kỹ các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành cũng như các văn bản pháp luật có liên quan để nắm rõ. cũng như đảm bảo tiêu chuẩn, quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự.

4. Hồ sơ, thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an:

Nghĩa vụ quân sự là quy định của pháp luật Việt Nam buộc cá nhân hoặc tập thể phải làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc khi đến tuổi và đủ điều kiện theo quy định. Như vậy, tham gia nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công dân có thể đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện nếu có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện của pháp luật.

Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được xác định là không bắt buộc, công dân có nhu cầu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải nộp hồ sơ đăng ký tại Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an nhân dân). là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú để được xét chọn theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tổng kết công tác mặt trận thôn, khu phố mới nhất

Công dân tham gia tuyển chọn và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nộp cho Công an cấp xã nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

– Bản khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi công dân đang công tác, học tập.

– Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:

Bước 1: công an tỉnh thành lập Hội đồng tuyển chọn và Hội đồng khám sức khỏe; công bố đối tượng, tiêu chuẩn,điều kiện, thời gian, thủ tục xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết tại trụ sở Công an cấp huyện, thành phố (Công an quận).

Bước 2: Công dân Ứng cử viên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lập hồ sơ theo quy định và nộp cho Công an khoản trợ cấp huyện theo hộ khẩu thường trú. Cảnh sát khoản trợ cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp đứng yên thiếu sẽ thông báo bổ sung các giấy tờ cần thiết.

Bước 3: Cảnh sát khoản trợ cấp Huyện lập danh sách báo cáo Hội đồng tuyển chọn Công an nhân dân biết rõ.

Bước 4: TỶtổ chức kiểm tra sức khỏexác minh lý lịch để công dân nộp hồ sơ.

Bước 5: Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh tập hợp kết quả và tổ chức bình xét, xem xét các trường hợp đủ điều kiện hay không đủ điều kiện.

Bước 6: Thông báo kết quả xét chọn: Trường hợp xét chọn, Trưởng Công an cấp huyện phát lệnh gọi nhập ngũ người dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (lệnh gọi) gửi 15 ngày trước khi nhập ngũ).

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận