Mẫu đơn kiến nghị tập thể, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện tập thể mới nhất, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất. Quyền khiếu nại, kiến ​​nghị của công dân. Thẩm quyền, trình tự giải quyết khiếu nại, kiến ​​nghị.

Tại sao phải làm đơn kiến ​​nghị tập thể, khiếu nại tập thể? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi quyền lợi của nhiều người cùng bị ảnh hưởng vì một vấn đề cần phải có đơn kiến ​​nghị, khiếu nại để giải quyết, bảo vệ lợi ích của bản thân và tập thể. Việc làm mẫu đơn khởi kiện tập thể nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho những người liên quan là rất cần thiết. Khi cảm thấy cấp trên không bảo đảm quyền lợi hoặc có sự phân biệt đối xử, họ cùng nhau làm đơn kiến ​​nghị đến cơ quan có thẩm quyền thông qua người đại diện theo ủy quyền. Hoặc khi các hộ gia đình cùng bị ảnh hưởng bởi một vấn đề nào đó thì có thể làm đơn kiến ​​nghị, khiếu nại gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

1. Mẫu đơn khởi kiện tập thể:

Download mẫu đơn khởi kiện tập thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

…, ngày tháng năm…

MẪU ĐĂNG KÝ

(Vv: Đề xuất quy định về…)

Thân mến: …

(Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền)

– Cơ sở…;

xem thêm: Mẫu đơn đề nghị giải quyết khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2022

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn mới nhất

Tên tôi là:…

Sinh ngày…tháng…năm…

CMND:… Ngày cấp:…/…./… Nơi cấp (tỉnh, thành phố):

Địa chỉ thường trú:….

Nơi ở hiện tại: …

Điện thoại liên hệ: …

Là người đại diện theo ủy quyền của các cá nhân sau:

1.Ông/Bà:…

xem thêm: Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo như thế nào? Quy trình xử lý khiếu nại là gì?

Sinh ngày…tháng…năm…

CMND:… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, thành phố):

Địa chỉ thường trú:…

Nơi ở hiện tại: …

Điện thoại liên hệ: …

2.Ông/Bà:… Sinh ngày… tháng… năm…

Số CMND/thẻ CCCD:… Ngày cấp:…/…/…Nơi cấp (tỉnh, thành phố):

Địa chỉ thường trú:…

xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất và hướng dẫn chi tiết

Nơi ở hiện tại:…

Điện thoại liên hệ: …

3.(Liệt kê các cá nhân có liên quan)

Theo dõi hợp đồng ủy quyền đã được thực hiện trên….ủy quyền cho mục đích gì….

Thay mặt các cá nhân trên, tôi xin đưa ra lý do cụ thể như sau:

Tôi nhận thấy quy định về … tại … đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh để khắc phục tình trạng trên.

Đầu tiên./…

xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại hành chính viết tay mới nhất 2022

2./…

(Đưa ra đề nghị của bạn, nếu có)

Kính mong cơ quan xem xét kiến ​​nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất nơi nuôi giữ thủy sản sống

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm theo đơn này những hồ sơ, tài liệu, hình ảnh sau:… (ghi rõ các chứng cứ, tài liệu chứng minh)

2. Đơn khiếu nại tập thể:

Tải về mẫu đơn khiếu nại của lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu nại?

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về:…..)

Thân mến:…………

(Nêu cơ quan có thẩm quyền)

Tên tôi là:…

Sinh ngày………….tháng………….……

Địa chỉ thường trú:……

Số ID:….

xem thêm: Phân loại khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh

Ngày và nơi cấp:…….

Khiếu nại về:…… của: …………. (Ghi tên người khiếu nại)

Giải trình về vụ việc bị khiếu nại:

– Tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra.

Lời yêu cầu giải quyết khiếu nại:

– Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét khiếu nại trên

– Giải quyết đúng chính sách pháp luật và quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại.

xem thêm: Đảng viên có được viết đơn tố cáo, khiếu nại không?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

(Đưa các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho bạn kèm theo)

….., ngày…. có thể….

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn khởi kiện, khiếu nại tập thể có được chấp nhận không?

Bản chất: Quyền khiếu nại, kiến ​​nghị là quyền của công dân được ghi nhận trong Luật khiếu nại và Luật tố cáo. Khiếu nại, kiến ​​nghị có thể là về một văn bản (Quyết định, Biên bản, Chỉ thị, Thông báo,…) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Khiếu nại, kiến ​​nghị về hành vi hành chính của một đơn vị. , một cá nhân. Vì vậy, đối tượng chịu tác động, đối tượng tiếp cận của văn bản có thể là cá nhân hoặc tập thể, tổ chức hoặc cơ quan.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt xe máy và cách nộp đơn

Do đó, các đơn khởi kiện và khiếu nại tập thể vẫn có thể được chấp nhận. Nếu những người khởi kiện đó đưa ra và chứng minh được những kiến ​​nghị thì khiếu nại là đúng thực tế. Vì vậy, chỉ cần có căn cứ chứng minh là đúng với thực tế, việc khiếu nại, kiến ​​nghị đúng trình tự, thủ tục của Pháp luật thì các hình thức này sẽ được chấp nhận.

xem thêm: Ai có quyền khiếu nại? Mục đích của quyền khiếu nại, tố cáo là gì?

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn kiến nghị tập thể, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận