Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự mới nhất 2023 (Mẫu 54-DS)

Đương sự, người đại diện hợp pháp của họ, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự. bản án dân sự của Toà án cấp sơ thẩm để yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

1. Kháng cáo vụ án dân sự là gì?

Đơn kháng cáo vụ án dân sự là văn bản do đương sự, người đại diện hợp pháp, cơ quan, tổ chức, cá nhân của đương sự soạn thảo và gửi đến Tòa án với nội dung kháng cáo bản án sơ thẩm.

Mục đích kháng cáo vụ án dân sự: khi đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân không đồng ý với bản án, quyết định của Tòa án thì họ quyết định kháng cáo và gửi đơn đến Tòa án với mục đích kháng cáo. cáo.

2. Nội dung kháng cáo vụ án dân sự:

Điều 272 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về kháng cáo

“Khi thực hiện quyền kháng cáo, người kháng cáo phải có đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm kháng cáo;

b) Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;

c) Kháng cáo toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;

đ) Lý do kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;

đ) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

Người kháng cáo là cá nhân có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có quyền tự mình kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo. Cuối đơn kháng cáo, người kháng cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ.

xem thêm: Quyền và lợi ích liên quan là gì? Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự?

Trường hợp người kháng cáo quy định tại khoản 2 Điều này không tự mình kháng cáo thì có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo. Mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo và của người ủy quyền kháng cáo; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo và văn bản ủy quyền. Khi kết thúc đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

Người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức có quyền tự mình kháng cáo. Trong đơn phải ghi tên, địa chỉ của người kháng cáo; tên, địa chỉ của người kháng cáo; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ chức; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức. Kết thúc việc kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút khỏi ban chấp hành Công đoàn mới nhất 2022

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì trong đơn phải ghi tên, địa chỉ của người kháng cáo và họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền. của đương sự là cơ quan, tổ chức được ủy quyền; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ chức được ủy quyền; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bản ủy quyền. Khi kết thúc đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có quyền tự mình kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật; họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Khi kết thúc đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên hoặc điểm chỉ.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo thì phần tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền. và văn bản ủy quyền; họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật theo ủy quyền; họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Khi kết thúc đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

Việc ủy ​​quyền quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực hợp lệ, trừ trường hợp việc ủy ​​quyền được lập tại Tòa án với sự có mặt của Thẩm phán. hoặc người được Chánh án Tòa án phân công. Giấy ủy quyền phải có nội dung đương sự ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền của mình kháng cáo bản án, quyết định đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm.

Nếu kháng cáo được gửi đến Toà án cấp phúc thẩm thì Toà án đó phải chuyển cho Toà án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Bộ luật này.

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi thêm tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho việc kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

xem thêm: Vụ án dân sự là gì? Vụ việc dân sự là gì? Phân biệt sự khác nhau?

3. Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự:

mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư và cách soạn thảo mới nhất 2023

……, ngày tháng năm……

THƯ KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) …………

Người kháng cáo: (2) ………….

Địa chỉ: (3)……..

xem thêm: Kháng cáo là gì? Quy định về kháng cáo, kháng nghị trong vụ án dân sự?

Số điện thoại:…………/Fax:…………

Địa chỉ thư điện tử………….(nếu có)

Là: (4)……..

Khiếu nại: (5)……..

Lý do kháng cáo: (6)…….

Yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết các việc sau: (7)…………

Tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm: (8)…..

Đầu tiên. ……….

xem thêm: Nguyên đơn là gì? Quy định về nguyên đơn trong vụ án dân sự?

2.…….

3. …………..

NGƯỜI NỘP ĐƠN(9)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————

……….., ngày tháng năm…..

xem thêm: Giải quyết vụ án dân sự là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?

THƯ KHÁNG CÁO

Kính thưa

– Tòa án nhân dân thành phố ………….

– Tòa án nhân dân huyện ………….

Tôi tên là: …………..Sinh năm:…….

Người dân: ……..

Tôi là bị đơn, tòa án nhân dân huyện ………… xét xử sơ thẩm ngày……. về tội:….. với mức án là ………… năm tù.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện …..

xem thêm: Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm

Nội dung kháng cáo:

Cân nhắc giảm nhẹ hình phạt vì những lý do sau:

Tôi biết mình đã thực hiện hành vi mà pháp luật cấm công dân được thực hiện, nhưng tôi muốn quý cơ quan xem xét điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của tôi:

– Từ trước đến khi phạm tội, tôi chưa có tiền án, tiền sự, luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Thực ra tôi chỉ là người mới theo bạn bè chơi thử, không trực tiếp mua mà phải mua và sử dụng qua một người khác (tức là …………..).

– Trong quá trình giải quyết vụ án, tôi thực sự nhận thấy thiếu sót và đã thành khẩn ăn năn, thành khẩn khai báo, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nội dung vụ án.

Vì những lẽ trên, tôi thấy Tòa án cấp sơ thẩm truy tố tôi theo ………….với mức hình phạt … ….năm tù là quá nặng.

Nay tôi làm đơn này kính mong Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt để tôi sớm được hòa nhập với xã hội, làm lại cuộc đời.

xem thêm: Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự?

Trên đây là nội dung và yêu cầu kháng cáo, xin quý cơ quan xem xét.

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

4. Hướng dẫn cách viết đơn kháng cáo vụ án dân sự:

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án đó thuộc huyện, tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần có địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua đường bưu điện).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kế hoạch công việc theo ngày, tuần, tháng mới nhất

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ, tên; nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo, nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi họ tên của người kháng cáo. cơ quan, tổ chức đó (ghi đơn kháng cáo) và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó ủy quyền cho cơ quan, tổ chức đó, nếu người khác kháng cáo thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức được ủy quyền (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc đại diện khu vực).

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: đặt tại số 20 đường NP, khu Đ, thành phố H).

(4) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: với tư cách là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản; với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là Trần Văn Nam trú tại số nhà 34, đường X, quận H, thành phố Y theo ủy quyền ngày… tháng… năm…; là người đại diện theo ủy quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy ủy quyền ngày. …năm tháng…).

(5) Ghi rõ kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc một phần bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/DS -ST ngày 15/01/2017 của TAND tỉnh H).

(6) Ghi lý do cụ thể kháng cáo.

(7) Ghi rõ từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho việc kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp (ví dụ: tài liệu kèm theo đơn gồm: 1) Bản sao Giấy xác nhận nợ; 2) Bản sao Giấy đòi nợ…).

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ghi rõ họ tên, chữ ký; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp doanh nghiệp khiếu nại thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự mới nhất 2023 (Mẫu 54-DS) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận