Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng, trình bày nguyện vọng mới nhất 2022

Đơn khởi kiện là gì? Mẫu đơn trình bày nguyện vọng? Hướng dẫn mẫu đơn chi tiết nhất? Quyền của người lao động trong việc đề đạt nguyện vọng với doanh nghiệp?

Trong quá trình sử dụng lao động, các doanh nghiệp, công ty cũng luôn mong muốn tạo cơ chế thông thoáng, cởi mở nhưng vẫn đảm bảo duy trì mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động. đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp cho phép nhân viên đề xuất nguyện vọng với công ty, tổ chức trong trường hợp họ có chính kiến, quyền và lợi ích cần được đáp ứng.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Đề xuất nguyện vọng vào công ty, tổ chức là gì?

Đề xuất nguyện vọng của công ty, tổ chức là văn bản do cá nhân người lao động gửi đến người có thẩm quyền trong “người sử dụng lao động” nhằm đề đạt những sở thích, quan điểm cá nhân.

Trên thực tế, đề nghị này có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào nội dung và tính hợp lý của yêu cầu.

Phiếu đề xuất nguyện vọng của công ty, tổ chức là văn bản thể hiện nguyện vọng của cá nhân, là cơ sở để người sử dụng lao động xem xét, đánh giá và quyết định có đáp ứng nguyện vọng của cá nhân hay không. .

2. Mẫu đơn trình bày nguyện vọng của công ty, tổ chức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày…. năm…..

ĐƠN VƯƠNG TỰ NGUYỆN

Thưa ông và bà……

(Hoặc các thực thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào chủ đề bạn muốn đề xuất)

– Cơ sở…;

– Căn cứ vào tình hình thực tế.

Tôi tên là:…… Sinh năm:….

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……. Do CA…………..cấp ngày……/…../…..

Địa chỉ thường trú:…

Hiện trú tại:…

Số điện thoại liên hệ:…

Tôi muốn trình bày với bạn những sự thật sau đây:

……

(Phần này bạn trình bày nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn xin nguyện vọng, ví dụ:

Tôi là nhân viên của Công ty……theo Hợp đồng lao động số……. ký ngày…/…./….. và hiện đang công tác tại Vụ……. Lệnh cấm……. Công ty……

Chức vụ:…………………….

Ngày…/…../……, tôi có đọc thông tin về công ty/phòng/ban….. tuyển thành viên… trong khoảng thời gian từ ngày…/…./….. đến hết ngày…/……/…. .với tiêu chí……

Tôi thấy rằng tôi đáp ứng các tiêu chí trên, và với mong muốn tham gia vào……để có thể…)

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị với ông/bà nguyện vọng sau:

……

(Ở phần này bạn đưa ra mong muốn của mình)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Xin vui lòng xem xét và chấp nhận yêu cầu trên của tôi để tôi có thể…

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký nguyện vọng:

Trước hết, người làm đơn phải ghi rõ nơi, ngày làm đơn, ví dụ: Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Ở phần “Kính gửi”, người viết đơn gửi đến người có thẩm quyền giải quyết và có khả năng đáp ứng nguyện vọng của cá nhân, đó có thể là giám đốc, trưởng phòng, tổ trưởng, v.v.

Người khởi kiện ngoài việc căn cứ vào tình hình thực tế còn có thể căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật về quyền lợi của người lao động hoặc các văn bản nội bộ của công ty.

Người làm đơn phải ghi rõ các thông tin cá nhân gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số Giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú như ghi trên Chứng minh nhân dân do cơ quan có thẩm quyền cấp. ; địa chỉ hiện tại là nơi đương sự đang sinh sống, làm việc không phân biệt hộ khẩu thường trú; Ghi rõ số điện thoại liên lạc thường xuyên.

Đương đơn nên ghi rõ nguyện vọng của mình, và nguyện vọng đó phải có khả năng thực hiện được, không phải là những mong muốn viển vông.

Điều quan trọng là ứng viên phải trung thực, chân thành và trình bày rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa theo mẫu….

Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên vào cuối đơn.

4. Quyền của người lao động trong việc đề đạt nguyện vọng với doanh nghiệp:

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thoả thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; Trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động với người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của các bên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. . Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án mới nhất hiện nay

Quyền của người lao động:

– Công việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, chọn nghề, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Được trả lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; có bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có hưởng lương và hưởng phúc lợi tập thể;

– Được thành lập, gia nhập, hoạt động tại tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tư vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

– Từ chối làm việc nếu thấy rõ ràng có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc;

– Đơn phương Chấm dứt hợp đồng lao động;

– Đánh đập;

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Một trong những nguyện vọng mà cá nhân người lao động thường kiến ​​nghị với doanh nghiệp là tăng lương, giảm giờ làm, tăng tiền thưởng, nới lỏng quản lý, không xử lý kỷ luật, thôi việc trước thời hạn…

Một trong những cách quan trọng để đáp ứng nguyện vọng của người lao động một cách hiệu quả là thông qua đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể:

Đối thoại tại nơi làm việc là sự chia sẻ thông tin, tham vấn và thảo luận, trao đổi ý kiến ​​giữa các nhà tuyển dụng với người lao động hoặc tổ chức đại diện của người lao động về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường hiểu biết, hợp tác và cùng nỗ lực hướng tới giải pháp. các bên cùng có lợi.

– Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong các trường hợp sau đây:

+ Định kỳ ít nhất 01 năm Một lần;

+ Theo yêu cầu của một hoặc các bên;

+ Khi thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật này.

– Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động tổ chức đối thoại ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Long An [Ly hôn nhanh tại Long An]

Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

– Nội dung đối thoại bắt buộc được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Bộ luật này.

Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên có thể lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại:

+ Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

+ Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và các cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc;

+ Điều kiện lao động;

+ Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện của người lao động đối với người sử dụng lao động;

+ Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ chức đại diện của người lao động;

+ Các nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

Thương lượng tập thể là sự thương lượng, thỏa thuận giữa một bên là tổ chức đại diện của người lao động và một bên là tổ chức đại diện của người lao động. Hoặc nhiều hơn nhà tuyển dụng hoặc tổ chức đại diện nhà tuyển dụng mục đích xđiều kiện làm việc tồi tệqgiả định về mối quan hệ giữa các bên và xxây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai, minh bạch.

các bên đàm phán chọn một hoặc một số mục sau đây để tiến hành thương lượng tập thể:

– Chế độ lương, phụ cấp, nâng lương, thưởng, tiền ăn ca và các chế độ khác;

– Định mức lao động và thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca;

– Đảm bảo việc làm cho người lao động;

– Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động;

– Điều kiện và phương thức hoạt động của tổ chức đại diện người lao động; mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động;

– Cơ chế, phương pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động;

– Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hàng năm; phòng, chống bạo lực, quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Các nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng, trình bày nguyện vọng mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận