Mẫu đơn đề xuất mua văn phòng phẩm và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Giấy đề nghị mua văn phòng phẩm là gì? Mẫu đơn xin mua văn phòng phẩm? Hướng dẫn viết giấy đề nghị mua văn phòng phẩm? Mẫu hợp đồng mua bán văn phòng phẩm để tham khảo?

Trong quá trình hoạt động của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng một lượng lớn văn phòng phẩm, khi hết hoặc có nhu cầu lớn hơn về các mặt hàng này, các cá nhân thường phải đề xuất với chủ sở hữu. cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ hướng dẫn về mẫu đơn đề nghị mua văn phòng phẩm để làm cơ sở cho các cá nhân sử dụng mẫu đơn này.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Đơn mua văn phòng phẩm là gì?

Đơn đề nghị mua văn phòng phẩm là văn bản của cá nhân gửi cơ quan có thẩm quyền (thường là chủ thể quản lý) để đề nghị chủ thể này mua văn phòng phẩm đáp ứng yêu cầu công việc.

Đơn đề nghị mua văn phòng phẩm là nơi thể hiện nguyện vọng của cá nhân, là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền nắm bắt tình hình và xem xét mua văn phòng phẩm.

2. Mẫu đơn đề nghị mua văn phòng phẩm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày…. năm…..

ĐỘC THÂN ĐỀ XUẤT MUA CỬA HÀNG MỸ

Kính gửi công ty……

(Địa chỉ nhà:………)

(Hoặc các đơn vị có thẩm quyền khác tùy theo đối tượng mà bạn muốn đề xuất mua văn phòng phẩm)

– Cơ sở…;

– Căn cứ vào tình hình thực tế.

Tôi tên là:………….. Sinh năm:…

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………

Hiện trú tại: …………

Số điện thoại liên hệ:…………

Tôi muốn trình bày với bạn những sự thật sau đây:

(Phần này bạn trình bày nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn đưa ra đề nghị mua văn phòng phẩm, ví dụ:

Tôi là nhân viên của Công ty…………..theo Hợp đồng lao động số……. ký ngày…/…./….. và hiện đang công tác tại Vụ…………. Lệnh cấm…………. Công ty……….

Chức vụ:…………

Theo quyết định/… hàng tháng Phòng/ban… tôi được cấp văn phòng phẩm số lượng như sau:…………………….

Tuy nhiên, từ ngày…/…./….., phòng/ban của tôi đã mở rộng…………. dẫn đến số lượng văn phòng phẩm không đáp ứng đủ nhu cầu của Phòng/Bộ môn.)

Vì vậy, tôi làm đơn này trình bày với Quý Công ty sự việc nêu trên và đề xuất vấn đề thu mua văn phòng phẩm với Quý Công ty. Như sau

……

(Trong phần này, bạn đưa ra các đề xuất cho việc mua văn phòng phẩm của mình)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Kính đề nghị Quý công ty xem xét đề nghị trên và tổ chức mua văn phòng phẩm theo nội dung trên.

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết giấy đề nghị mua văn phòng phẩm:

– Người làm đơn ghi họ tên và ngày tháng năm nộp đơn, ví dụ: Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021.

– Kính gửi: tên cơ quan nơi bạn muốn cầu hôn.

– Thông tin cá nhân của người đề nghị, bao gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú ghi trên chứng minh nhân dân; nơi ở hiện tại là nơi người đề nghị sinh sống không phụ thuộc vào hộ khẩu thường trú; số điện thoại liên lạc thường xuyên.

– Thông tin chi tiết về văn phòng phẩm mà ứng viên muốn đề nghị: Phần này ứng viên cần viết rõ ràng, rành mạch, càng rõ ràng càng có khả năng được duyệt; cần mô tả tên, kích thước, số lượng, chức năng, v.v.

– Các thông tin cá nhân khác được ghi trong hợp đồng lao động

– Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên vào góc bên phải của phiếu.

– Lưu ý: Ứng viên đăng ký phải căn cứ vào nhu cầu thực tế, phục vụ cho mục đích công việc, không mang tính chất cá nhân; nên được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, súc tích thay vì lan man, dài dòng.

4. Mẫu hợp đồng mua bán văn phòng phẩm tham khảo:

Văn phòng phẩm được hiểu đơn giản là những vật dụng phục vụ cho sinh hoạt văn phòng, học tập như bút, sách, vở, kẹp giấy, băng dính, cặp, v.v.

Thực tế, việc đề xuất mua văn phòng phẩm không quá khó bởi giá trị thường không lớn so với tài chính doanh nghiệp, tuy nhiên, nó đến từ sự chuyên nghiệp cũng như minh bạch trong sử dụng đồng tiền của doanh nghiệp. công ty, thì việc viết một đề xuất là hoàn toàn cần thiết. Khi thực hiện đề xuất này, cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời trong một văn bản khác. Và họ buộc phải mua văn phòng phẩm thông qua hợp đồng mua văn phòng phẩm sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….………, ngày tháng năm…

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỬA HÀNG MỸ

Số:…/HĐMB-………….

– Dựa trên Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành 01/QTDA

– Dựa trên Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 5…., tại …………. Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (sau đây gọi tắt là Bên A):

– Địa chỉ nhà:………

– Điện thoại:………

– Đại diện bởi: …………

– Chức vụ:……

– Mã số thuế:……

– Số tài khoản: …………

– Tại Ngân hàng:……

BÊN BÁN (sau đây gọi là Bên B):

– Địa chỉ nhà:……

– Điện thoại:………

– Đại diện bởi:…

– Chức vụ:……

– Mã số thuế:………

– Số tài khoản: ……

– Tại Ngân hàng:…

Sau quá trình trao đổi, hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán Văn phòng phẩm số… ngày… ngày… ngày… ngày… với nội dung như sau:

Điều 01. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua….văn phòng phẩm có đầy đủ các đặc điểm sau:

– Tên văn phòng phẩm:

– Thông tin sản phẩm:

Năm sản xuất: …….

Nhà chế tạo:…….

Điều 02. Thời hạn hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày…./…./….. đến hết ngày…./…./…..

Bên A có trách nhiệm giao hàng đúng số lượng, chất lượng như đã xác định tại Điều 1 của Hợp đồng này cho Bên B, chậm nhất vào ngày….giờ, ngày…./…./…..

Điều 03. Thực hiện hợp đồng

Bên A sẽ giao hàng cho Bên B vào sáng ngày…./…/….

Bên A thực hiện quá trình vận chuyển hàng hóa hoặc thuê dịch vụ chuyển hàng cho Bên B tại địa chỉ……………………., Bên B sẽ thanh toán cho Bên A sau khi nhận hàng. đủ hàng. Các rủi ro, tai nạn trong quá trình vận chuyển do Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 04. Giá cả và phương thức thanh toán

4.1. Giá cả hàng hóa

Tổng số tiền bên B phải thanh toán cho bên A là:….x…chiếc =….đồng

(Bằng chữ:……đồng Việt Nam).

Chi phí trên bao gồm: ……………….

Và không bao gồm: …………

4.2. Địa điểm, phương thức giao hàng và thanh toán

Địa điểm giao hàng do hai bên thoả thuận tại…………………….

Sau khi Bên B nhận hàng đồng thời thanh toán tiền hàng cho Bên A, vào tài khoản số……………………. của Ông/Bà……………………..

Số hàng trên do Bên A giao… cho Bên B. Cụ thể:

– Lần 1: Ngày…/…./….

– Lần 2: Ngày…/…/….

Điều 05. Cam kết của các bên

5.1. Bên A có các cam kết sau:

– Giao hàng đúng hẹn;

– Đảm bảo đúng, đủ chất lượng sản phẩm;

– Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng;

– Từ chối giao hàng, đơn phương hủy bỏ hợp đồng nếu bên B vi phạm;

– Thực hiện nghĩa vụ của mình về chính sách chăm sóc khách hàng: đổi trả, bảo hành, sửa chữa… khi sản phẩm có lỗi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu nghị quyết chi bộ hàng tháng mới và chuẩn nhất

5.2. Bên B có các cam kết sau:

– Thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Từ chối nhận hàng, đơn phương hủy bỏ hợp đồng nếu Bên A vi phạm.

Điều 06. Chấm dứt thực hiện

Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

– Bên kia vi phạm nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này;

– Pháp luật thay đổi dẫn đến không thể thực hiện hợp đồng;

– Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng;

Do hoàn cảnh khách quan (thời tiết, giao thông, kinh tế…).

Điều 07. Xử phạt các hành vi vi phạm

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có các quyền sau đây:

Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm gây ra. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

– Vi phạm nghĩa vụ thanh toán: ….đồng

– Vi phạm về số lượng, chất lượng sản phẩm giao:…đồng

– Vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng:….đồng

Điều 08. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp pháp lý, hai bên ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng và hòa giải.

Nếu sau khi hòa giải mà hai bên vẫn không thỏa thuận được thì một hoặc các bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 09. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…/…/…

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành…bản tiếng Việt, gồm…trang. Mỗi bên giữ…trang.

Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thực chất việc xác lập hợp đồng mua bán văn phòng phẩm xuất phát từ sự thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật, mẫu hợp đồng trên chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị ràng buộc. Việc có lập hợp đồng hay không phụ thuộc vào số lượng văn phòng phẩm mà đối tượng muốn mua, thông thường phòng tài vụ sẽ xuất tiền và thực hiện các hoạt động mua văn phòng phẩm và mang hóa đơn về công ty. để chứng minh rằng việc mua hàng đã được thực hiện.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề xuất mua văn phòng phẩm và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn