Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động mới nhất 2023

Có trường hợp người tham gia phiên tòa lao động vì lý do nào đó không thể tham gia thì phải làm đơn yêu cầu xét xử vắng mặt gửi đến cơ quan Tòa án nhân dân nơi xét xử vắng mặt. xử lý vụ việc.

1. Mẫu đơn xin xét xử vắng mặt vụ án lao động?

Đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động là mẫu đơn do cá nhân làm và gửi đến Tòa án nơi đang giải quyết vụ án lao động đó để yêu cầu xét xử vắng mặt. Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động trong đó nêu rõ thông tin của đương sự (họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu, nơi cư trú hiện nay), lý do đề nghị xét xử vắng mặt, nội dung đề nghị xét xử vắng mặt của vụ án lao động.

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động là biểu mẫu dùng để yêu cầu xét xử vắng mặt vụ án lao động. Mẫu đơn xét xử vắng mặt vụ án lao động là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền là Tòa án nhân dân nơi đang giải quyết vụ án xem xét yêu cầu xét xử vắng mặt vụ án lao động.

2. Mẫu đơn yêu cầu xét xử vắng mặt vụ án lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–o0o———

………………, ngày tháng năm ………

ĐƠN XIN THỬ MẮT

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1)

Tôi là:……, sinh năm…(2)

Số CMND: do Công an…….. cấp ngày……(3)

Hộ chiếu: ………….(4)

Chỗ ở hiện tại:……(5)

Tôi là ……. Trong vụ án ly hôn mà nguyên đơn là……. bị đơn là….. Vụ án đang được Tòa án nhân dân tỉnh…… thụ lý, giải quyết.

Tôi xin trình bày với các bạn như sau: (6)

Tôi đã nhận được giấy triệu tập tham gia phiên tòa xét xử vụ án lao động giữa tôi và…….. ngày…. Có thể. Hiện tại do sức khỏe không tốt (hoặc bận công việc hoặc…lý do khác) tôi không thể trực tiếp tham gia vụ án.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin được vắng mặt tại tất cả các phiên tòa và vắng mặt tại tất cả các phiên tòa xét xử của Tòa án các cấp. Yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tôi gửi kèm theo các tài liệu liên quan đến vụ việc mà tôi có như sau:….

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người xin việc

3. Hướng dẫn viết đơn xin xét xử vắng mặt vụ án lao động:

(1): Ghi tên Tòa án nhân dân nơi giải quyết vụ án

(2): Ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn

(3): Ghi số chứng minh nhân dân của thí sinh

(4): Điền hộ khẩu của người làm đơn

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư mới và chuẩn nhất

(5): Ghi nơi ở hiện tại của đương đơn

(6): Điền nội dung trình chiếu

4. Quy định về xét xử vắng mặt vụ án lao động:

* Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng (Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) được quy định như sau:

– Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt;

+ Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vẫn vắng mặt sau khi được triệu tập hợp lệ lần thứ hai;

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt.

Chủ toạ phiên toà công bố tóm tắt nội dung vụ án và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án.

– Kiểm sát viên phát biểu ý kiến ​​của Viện kiểm sát.

Hội đồng xét xử nghị án và tuyên án theo quy định của Bộ luật này.

* Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

– Khi Toà án triệu tập hợp lệ lần đầu, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên toà; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên toà, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ về việc hoãn phiên tòa.

Trường hợp Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai thì đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. đối mặt; nếu người đó vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Toà án có thể hoãn phiên toà; nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án giải quyết như sau:

Trường hợp nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp nguyên đơn là vắng mặt. có đơn xin xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tử mới nhất

+ Trường hợp bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên toà thì Toà án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

+ Trường hợp người yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố, trừ trường hợp yêu cầu phản tố bị bác. đơn xin xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu đó. độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

Trường hợp người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Toà án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

* Xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây:

– Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa có đơn yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt;

– Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà nhưng có người đại diện tham gia phiên toà;

– Các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật này.

* Sự có mặt của người làm chứng được quy định như sau:

Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án.

Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử hoặc hoãn phiên tòa.

– Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã trực tiếp làm chứng trước Tòa án hoặc đã gửi lời khai cho Tòa án. Chủ tọa phiên tòa công bố lời khai đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng phân công công việc hàng ngày cho nhân viên

Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà nếu việc vắng mặt người làm chứng tại phiên toà gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện.

– Người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa mà không có lý do chính đáng và sự vắng mặt của họ gây cản trở cho việc xét xử thì có thể được Hội đồng xét xử quyết định áp giải đến phiên tòa, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên.

* Người yêu cầu xét xử vụ án dân sự vắng mặt vẫn có quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo được quy định như sau:

– Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đương sự, người đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc đến thời điểm tuyên án không có mặt nhưng có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án. . hoặc bản án được đăng.

– Đối với vụ án đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên toà nhưng vắng mặt khi Toà án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày tuyên án. bản án.

– Thời hạn kháng cáo quyết định đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được tuyên. niêm yết theo Quy tắc này.

– Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính gửi đã dán tem trên phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày có xác nhận của Giám thị trại giam.

Như vậy, trong vụ án lao động, sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, thành viên hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa,… và những người tham gia tố tụng khác góp phần vào việc xét xử vụ án hành chính , trong một số trường hợp vì lý do nào đó đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự…. có quyền yêu cầu xét xử vắng mặt, nếu trong trường hợp người yêu cầu xét xử vắng mặt mà không có lý do chính đáng thì đương sự sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận