Mẫu đơn đề nghị xác nhận, thanh toán, hỗ trợ mới nhất

Mẫu đơn xác nhận, thanh toán, hỗ trợ mới nhất? Mẫu đơn xác nhận, thanh toán, hỗ trợ mới nhất được hiểu như thế nào?

Hiện nay, các cơ quan nhà nước không còn xa lạ với các đơn xin xác nhận, thanh toán, hỗ trợ. Đơn là văn bản hành chính được soạn thảo khi cá nhân, tổ chức mong muốn cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước cấp trên phê duyệt để xem xét, giải quyết một vụ việc, sự việc nào đó. Mẫu đơn đề nghị phải ghi rõ nội dung, gửi đúng đối tượng, cơ quan có thẩm quyền, xác định rõ mục đích yêu cầu,… Vậy mẫu đơn đề nghị xác nhận, chi trả, hỗ trợ mới nhất? Mẫu đơn xác nhận, thanh toán, hỗ trợ mới nhất được hiểu như thế nào? Mẫu đơn xin việc được sử dụng trong những trường hợp nào? Mẫu đơn bao gồm những gì?

Cơ sở pháp lý:

– Luật Khiếu nại 2011;

Luật tiếp công dân 2013.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu đề nghị xác nhận, thanh toán và hỗ trợ mới nhất:

1.1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận mới nhất:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận mới nhất được lập theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: UBND phường/xã: ….

Tên tôi là:…

Số CMND:.. Ngày cấp:…/…/….Nơi cấp…

Hộ khẩu thường trú tại:…..

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân phường/xã:…. xác nhận tôi hiện có nhà gắn liền với đất. Địa chỉ:… Khu phố:… Đường:…. phường):…. Thành phố/Quận…, tỉnh/thành phố:……………………, phần đất thừa này có nguồn gốc rõ ràng do gia đình tôi:

( ) Mua lại ( ) Xây dựng ( ) Cho, tặng

Lý do xác nhận: Để bổ sung hồ sơ đăng ký sử dụng nước tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh………….., ngoài mục đích trêu chọc tôi ra thì tôi không có lý do gì khác.

Tôi cam kết hiện có nhà trên đất đang sử dụng, không tranh chấp, giải tỏa. Mọi tranh chấp pháp lý nếu có tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, không khiếu nại – khởi kiện và hoàn trả chi phí lắp đặt hệ thống nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh….và chấp hành đúng quy định của Nhà nước.

Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và xác nhận của bạn.

…., ngày tháng năm ….

XÁC NHẬN UBND phường (xã)

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Hà Nam [Ly hôn nhanh tại Hà Nam]

1.2. Mẫu đề nghị thanh toán mới nhất:

Giấy đề nghị thanh toán mới nhất được lập theo mẫu sau:

Đơn vị: ……

Phần: ….

Mẫu số: 05-TT

(ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ BTC)

GIẤY PHIẾU THANH TOÁN

Ngày tháng năm……

Thân mến:….

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …..

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ….

Nội dung thanh toán: ….

Số tiền bằng chữ):……

(Đính kèm: … văn bản gốc)

Người yêu cầu thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Được chấp nhận bởi

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.3. Mẫu đơn xin hỗ trợ mới nhất:

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ mới nhất được soạn theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỖ TRỢ DU HỌC

(Dành cho cha mẹ của trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo đang học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập)

Thân mến: phòng giáo dục và đào tạo

Họ và tên cha mẹ (hoặc người chăm sóc): ….

Hộ khẩu thường trú tại: ….

Là cha (hoặc người chăm sóc) của mẹ: …..

Ngày sinh:……

Dân tộc:….

Hiện đang học lớp:…

Trường học:…..

Tôi làm đơn này kính đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết việc hỗ trợ chi phí học tập theo đúng chế độ, quy định hiện hành./.

…, ngày tháng năm …..

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

Cơ sở giáo dục:….

Xác nhận cho tôi:….

Hiện đang là học sinh mầm non đang học tại:….

Các chi tiết trong hồ sơ phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục đang quản lý. Đang hưởng các chế độ chính sách có tính chất tương tự tại trường (nếu có), số tiền:…… đồng/tháng và hưởng ….. tháng/năm.

Đề nghị các cấp quản lý xem xét giải quyết tiền hỗ trợ học tập theo quy định hiện hành và hỗ trợ./.

…., ngày tháng năm ….

thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, kết hợp chặt chẽ)

2. Mẫu đơn đề nghị xác nhận, thanh toán, hỗ trợ mới nhất được hiểu như thế nào?

2.1. Ứng dụng được hiểu như thế nào?

Đơn được hiểu là một loại văn bản do cá nhân, tổ chức, tập thể dùng để gửi cho cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, lãnh đạo cấp trên, từ đó chủ thể nhận đơn xem xét, giải quyết yêu cầu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

Nhìn chung, thực hiện kiến ​​nghị, phản ánh là việc công dân, cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của mình với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, bạn đọc thường nhầm lẫn giữa đơn, đơn phản ánh và đơn khiếu nại, nhưng bạn đọc cần lưu ý rằng các văn bản trên là hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt:

– Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 thì khiếu nại là việc của công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ khiếu nại và phải tuân theo thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại hiện hành. quy định. Khiếu nại là yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại hành vi hành chính, quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Khi người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

– Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Tiếp công dân 2013 thì Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và đề nghị cơ quan, tổ chức giải quyết. , đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chịu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân này về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quản lý trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Đề nghị là yêu cầu xem xét, giải quyết sự việc.

2.2. Mẫu đơn xin việc được sử dụng trong những trường hợp nào?

Hiện nay, đơn là văn bản ghi lại yêu cầu của tổ chức, cá nhân gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết yêu cầu. Số lượng đơn, thư kiến ​​nghị của người dân đến cơ quan có thẩm quyền hoặc cấp trên ngày càng nhiều, mẫu đơn cũng ngày càng phổ biến.

Trên thực tế, mẫu đơn xin việc được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực dân sự, hành chính, bảo hiểm, kể cả trong lĩnh vực hình sự. Tuy nhiên, ngày nayCác mẫu đơn thường được sử dụng là đơn xin xác nhận, đơn đề nghị thanh toán, đơn đề nghị hỗ trợ. Dưới đây là một số trường hợp cần có Đơn đăng ký:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thành tích thi đua đột xuất, theo chuyên đề

– DCảm ơn bạn đã yêu cầu xác nhận;

– Giấy đề nghị thanh toán;

– Đơn đề nghị hỗ trợ;

– Đơn đề nghị tăng lương;

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Đơn yêu cầu giải quyết đơn phương ly hôn; giải quyết tranh chấp đất đai,…;

– Đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông tin khai báo là đúng sự thật của cá nhân, tổ chức.

– Đơn đề nghị thanh toán nợ giữa các doanh nghiệp với nhau;

– Đơn đề nghị thanh toán nợ giữa đơn vị cung cấp dịch vụ như đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt với các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh chậm thanh toán hóa đơn;

– Đơn đề nghị cấp lại chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công nhân;

– Đề nghị cấp lại sổ BHXH

2.3. Đơn xin xác minh, thanh toán và hỗ trợ bao gồm những gì?

Hiện nay, chưa có quy định pháp lý rõ ràng về hình thức đơn cũng như nội dung đơn nên các cá nhân, tổ chức, cơ quan khi soạn thảo đơn còn nhiều băn khoăn, thắc mắc về đơn. việc soạn thảo đơn cũng như những nội dung yêu cầu trong đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để mong cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Vì vậy, bằng công việc và kinh nghiệm của mình, Luật Dương Gia xin gửi đến quý độc giả, nội dung cơ bản của đơn bao gồm các nội dung sau:

(1) Quốc hiệu và tiêu ngữ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(2) Thông tin chủ thể soạn thảo đơn:

– Nếu bạn là cá nhân soạn thảo đơn thì cần có những thông tin cơ bản sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, địa chỉ thường trú,…

– Trường hợp là tổ chức soạn thảo đơn: Tên tổ chức, mã số thuế, địa chỉ tổ chức hoạt động, thông tin đại diện pháp lý của tổ chức.

(3) Nội dung đề xuất:

– Trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung thông tin vụ việc cần kiến ​​nghị;

– Ghi rõ thông tin của các bên liên quan trong vụ việc tùy theo mục đích áp dụng (nếu có);

– Trường hợp cần thiết, kèm theo đơn phải có các giấy tờ, tài liệu bổ sung;

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị xác nhận, thanh toán, hỗ trợ mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn