Mẫu đơn đề nghị thuê nhà của công nhân mới nhất năm 2023

Người lao động là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp. Từ trình độ của người lao động có thể đánh giá trình độ phát triển của một ngành, một quốc gia. Đối với những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chỗ ăn ở để nhân viên thuận tiện nhất trong công việc.

1. Mẫu đơn xin cấp nhà ở công nhân là gì?

– Công nhân là người lao động làm việc chủ yếu bằng chân tay, đảm nhận các công việc khai thác, chế tạo, gia công, lắp ráp sản phẩm, vận hành máy móc,… trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất. Tùy theo lĩnh vực công việc mà tên người thợ còn gắn với tên nghề như công nhân khai thác than, công nhân may mặc, da giày, công nhân lắp ráp linh kiện điện tử, công nhân vận hành máy. CNC…

Đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân là mẫu đơn gồm các nội dung, thông tin đề nghị thuê nhà ở công nhân dành cho các cá nhân có nhu cầu thuê nhà ở để sử dụng cho công ty.

Mẫu đơn thuê nhà công nhân đề nghị được thuê nhà công nhân gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét Hợp đồng thuê nhà ở với một loại hợp đồng thuê tài sản cụ thể là văn bản thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê. Theo đó, bên cho thuê có nghĩa vụ giao nhà ở cho bên thuê, bên thuê có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Đơn đăng ký thuê nhà ở công nhân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

ĐƠN XIN NHÀ Ở CÔNG NHÂN

Kính thưa: …

Tên tôi là:…….Nam/Nữ

Số CMND…………., ngày cấp…./……/….., nơi cấp…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……

Nơi làm việc: ………

Đã ký HĐLĐ số…………../……./…….với thời hạn:……

Thu nhập tháng:…………đồng/người/tháng

Tình trạng nhà ở ([2]):

Chưa sở hữu nhà:

Có một ngôi nhà bạn sở hữu nhưng:

Là nhà tạm (nhà tranh, tre, nứa lá):

Diện tích bình quân dưới 5 m2/người

Tôi làm đơn này đề nghị …………. đồng ý cho tôi thuê nhà ở công nhân (ghi rõ tên khu nhà ở công nhân)…………………….

Tôi đã đọc Nội quy sử dụng nhà ở công nhân và cam kết thực hiện đúng nội quy sử dụng nhà ở công nhân, cam kết trả đủ và đúng hạn tiền thuê nhà khi thuê nhà ở.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai.

.., ngày tháng năm……..

Xác nhận của doanh nghiệp

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký, đóng dấu)

Giấy xác nhận của UBND cấp xã.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với công ty mới nhất

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký, đóng dấu)

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn làm đơn xin thuê nhà ở công nhân:

– Ghi đầy đủ nội dung

– Thông tin ghi chính xác

– Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

– Ghi tên đơn vị quản lý vận hành khu nhà ở công nhân khu công nghiệp

Chỉ ghi đối với trường hợp người lao động ở tỉnh (nơi có nhà ở của người lao động).

Xác nhận người lao động có hợp đồng lao động tại doanh nghiệp (ghi rõ thời hạn làm việc).

Xác nhận đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm e Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng. Trường hợp kèm theo đơn có giấy tờ riêng chứng minh quyền ưu tiên thì không phải xác nhận vào đơn.

4. Thông tin pháp lý liên quan về cho thuê nhà ở:

Căn cứ quy định của Luật Nhà ở 2014 có một số điều như sau:

4.1. Thời hạn thuê và giá thuê:

+ Bên cho thuê và bên thuê được thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và hình thức trả tiền thuê định kỳ hoặc trả một lần; Trường hợp Nhà nước có quy định về giá cho thuê nhà ở thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

+ Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện việc cải tạo nhà ở và được sự đồng ý của bên thuê thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà. Giá thuê nhà ở mới do các bên thoả thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê theo quy định của pháp luật.

+ Bên cho thuê, bên thuê nhà ở được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thuê, cho thuê nhà ở.

4.2. Cho thuê nhà thuộc sở hữu chung:

+ Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó, trừ trường hợp chủ sở hữu chung cho thuê phần nhà ở thuộc sở hữu của mình.

+ Các chủ sở hữu chung có thể ủy quyền cho người đại diện ký kết hợp đồng thuê nhà.

4.3. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở:

+ Trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì hợp đồng thuê nhà ở bị chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật này.

+ Trường hợp thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau đây: Hết hạn hợp đồng thuê nhà ở; trường hợp hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê thông báo cho bên thuê về việc chấm dứt hợp đồng; Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng; Nhà cho thuê không còn tồn tại; Bên thuê chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích mà khi chết hoặc mất tích không có người ở cùng; Nhà cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà cho thuê thuộc diện Nhà nước trưng dụng, trưng dụng vào mục đích khác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng phân công công việc hàng ngày cho nhân viên

+ Bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà quy định tại điểm này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

+ Chấm dứt theo quy định tại Điều 132 của Luật này.

Như vậy, đối với người lao động ở tại cơ sở do doanh nghiệp cung cấp sẽ bị chấm dứt nếu hết hạn hợp đồng thuê, hai bên thỏa thuận hoặc nhà ở không còn, người lao động chết, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. năng động

4.4. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở:

+ Trong thời hạn thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở, thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê sai thẩm quyền, không đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của Luật này; Bên thuê không trả đủ tiền thuê đã thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; Bên thuê sử dụng nhà không đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng; Bên thuê tự ý phá dỡ, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà thuê; Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà thuê khi chưa được sự đồng ý của bên cho thuê; Người thuê nhà gây rối trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh đã bị người cho thuê nhà ở hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, xóm, bản, ấp, phum, sóc. đã lập biên bản đến lần thứ ba nhưng vẫn không khắc phục; Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ chi tiết nhất hiện nay

Bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây: Không sửa chữa nhà khi hư hỏng nặng; Tăng tiền thuê nhà hoặc tăng tiền thuê nhà một cách bất hợp lý mà không báo trước cho bên thuê nhà theo thỏa thuận; Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

+ Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4.4. Quyền tiếp tục thuê nhà ở:

+ Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở cho đến khi hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã giao kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và người đang thuê được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở. thuộc sở hữu nhà nước.

+ Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang thuê cho người khác mà thời hạn thuê vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở cho đến khi hết hạn hợp đồng; Chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã giao kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

+ Khi bên thuê chết mà thời hạn thuê vẫn còn thì người đang sống chung với bên thuê được tiếp tục thuê cho đến khi kết thúc hợp đồng thuê nhà, trừ trường hợp thuê nhà để thi hành công vụ hoặc các bên khác. có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Dựa trên các quy định về nhà ở, người lao động có thể thuê nhà dựa trên các luật và thủ tục liên quan. Trên đây là những thông tin về Mẫu đơn xin thuê nhà ở công nhân và hướng dẫn cách viết đơn cũng như các thông tin liên quan một cách chi tiết nhất.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị thuê nhà của công nhân mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận