Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ chi tiết nhất hiện nay

Mẫu đơn xin chuyển hướng thực hiện luận văn thạc sĩ gồm những gì? Mẫu đơn xin thay đổi nơi thực hiện luận văn thạc sĩ? Làm thế nào để viết một ứng dụng? Thông tin liên quan?

Luận văn thạc sĩ Chuyên khảo sâu về một vấn đề như quản lý, khoa học – công nghệ, kỹ thuật. Chứng tỏ người học có khối lượng kiến ​​thức lớn, nắm vững phương pháp nghiên cứu và có kỹ năng thực hành về vấn đề cần nghiên cứu. Trong quá trình làm luận văn thạc sĩ, người nghiên cứu luận văn muốn thay đổi hướng thực hiện luận văn thạc sĩ do không còn phù hợp và muốn chuyển sang hướng nghiên cứu mới, hay đơn giản là muốn thay đổi tên đề tài… thì Những gì cần phải được thực hiện? Thủ tục xin thay đổi luận văn thạc sĩ như thế nào? Sau đây chúng tôi cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhất.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu đơn xin thay đổi nơi thực hiện luận văn thạc sĩ là gì?

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi thực hiện luận văn thạc sĩ là mẫu đơn nêu rõ thông tin cần thay đổi nơi thực hiện luận văn thạc sĩ kèm theo lý do nào đó phải thay đổi luận văn thạc sĩ.

Đơn đề nghị thay đổi việc thực hiện luận văn thạc sĩ gửi các bộ môn quản lý xem xét Để thay đổi cách thực hiện luận văn, học viên cần ghi rõ nguyện vọng thay đổi một trong các phần sau: điều chỉnh tên đề tài, thay đổi người hướng dẫn hoặc kéo dài thời gian thực hiện luận văn. Ở phần nội dung chính, sinh viên cần điền các thông tin cá nhân như họ và tên, mã số sinh viên, chuyên ngành đào tạo, khóa học cùng với lý do muốn thay đổi luận văn.

2. Mẫu đơn xin thay đổi luận văn thạc sĩ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

………., ngày tháng năm…

ĐỀ NGHỊ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Chỉnh sửa tiêu đề chủ đề/ Thay đổi cán bộ giảng dạy/ Gia hạn thời gian thực hiện LV

Tên sinh viên: ….. MSHV:………….

Ngày sinh:…. Nơi sinh:…………

Chuyên:……. Khóa:……..

Lời yêu cầu:……

Giải trình lý do:…………..

Phòng quản lý – Điện thoại di động

Khoa Quản lý chuyên

sĩ quan hướng dẫn

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ:

– Ghi đầy đủ nội dung

– Họ và tên, ngày sinh, ngành, MSHV cần viết chính xác

– nêu và trình bày lý do muốn thay đổi cách thực hiện Luận văn thạc sĩ

– Bộ phận cần thay đổi là gì?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thay đổi dân tộc khác và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

– Tham khảo ý kiến ​​của các khoa quản lý chuyên ngành, các giáo viên hướng dẫn, Bộ môn Khoa học và Công nghệ về đào tạo sau đại học

4. Thông tin liên quan:

Việc thay đổi luận văn được đề nghị tuỳ thuộc vào nhu cầu thay đổi của người thực hiện luận văn như: điều chỉnh tên đề tài, thay đổi người hướng dẫn hoặc kéo dài thời gian thực hiện luận văn…

Các trường hợp muốn thay đổi đề tài luận văn:

Đề tài luận văn thạc sĩ được quy định tại Khoản 1 Điều 26 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT như sau:

+ Đề tài luận văn do trưởng đơn vị chuyên môn công bố hoặc do học viên đề xuất, kèm theo đề cương nghiên cứu, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn thống nhất;

+ Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định giao đề tài cho học viên và cử người hướng dẫn trước ngày tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 6 tháng, trên cơ sở đề nghị của thủ trưởng đơn vị chuyên môn và thủ trưởng cơ sở đào tạo. đơn vị quản lý. đào tạo sau đại học;

+ Việc thay đổi chức danh trước khi tổ chức bảo vệ luận văn do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định trên cơ sở đề nghị của học viên, được sự thống nhất của giáo viên hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn. Việc thay đổi đề tài trong các trường hợp khác do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

Các trường hợp thay đổi người hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

Hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT như sau:

+ Mỗi luận án có một hoặc hai giáo viên hướng dẫn. Trường hợp có hai người hướng dẫn thì trong quyết định giao đề tài và cử người hướng dẫn phải ghi rõ người hướng dẫn thứ nhất và người hướng dẫn thứ hai;

+ Người có chức danh giáo sư được hướng dẫn tối đa 07 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư được hướng dẫn tối đa 05 nghiên cứu sinh; người có bằng tiến sĩ từ 1 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 3 học viên trong cùng một đợt, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác;

+ Riêng các luận văn trong chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, người hướng dẫn thứ hai có thể là người có bằng thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng lĩnh vực đào tạo và có ít nhất 15 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đó. công việc thực tế trong lĩnh vực của chủ đề; được hướng dẫn cùng lúc tối đa 2 học viên, tính trong tất cả các cơ sở đào tạo tham gia.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp và hướng dẫn cách viết

Ngoài ra, những thay đổi khác cũng được quy định cụ thể tại Điều 30 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT như sau:

Về thẩm định luận án:

– Thành lập hội đồng thẩm định

+ Khi có đơn tố cáo theo quy định của Luật tố cáo mà có căn cứ rõ ràng là luận án không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Quy định này hoặc khi cần thiết, Thủ trưởng cơ quan CSĐT cơ sở đào tạo thành lập hội đồng thẩm định luận văn. Số lượng và yêu cầu đối với thành viên hội đồng thẩm định luận án theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 của Quy chế này; trong đó, nếu có thành viên của cơ sở đào tạo thì tối đa không quá hai; Các thành viên của hội đồng đánh giá không trùng với hội đồng đánh giá luận án.

– Đánh giá luận văn

+ Trước khi họp hội đồng thẩm định, các thành viên hội đồng có ý kiến ​​nhận xét về sự cần thiết nghiên cứu đề tài luận án và sự phù hợp với chuyên ngành đào tạo; sự không trùng lặp về đề tài, nội dung và kết quả nghiên cứu với các công trình đã công bố; trung thực, minh bạch trong việc trích dẫn tài liệu; bố cục và hình thức trình bày; nội dung, phương pháp, kết quả, ý nghĩa, độ tin cậy của kết quả đạt được; đánh giá thành công và hạn chế của luận văn, khẳng định mức độ đáp ứng yêu cầu của một luận văn thạc sĩ;

+ Việc thẩm định luận văn được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều 29 Quy định này;

Tác giả luận án, người hướng dẫn, thành viên hội đồng đánh giá luận án không tham dự phiên họp của hội đồng đánh giá luận án nhưng được cơ sở đào tạo thông báo và được gửi ý kiến ​​nhận xét, cung cấp tài liệu (nếu có). ) cho hội đồng thẩm định.

– Xử lý kết quả thẩm định luận án không đạt yêu cầu

Trường hợp hội đồng thẩm định kết luận luận án không đạt yêu cầu thì thủ trưởng cơ sở đào tạo dừng cấp bằng hoặc thu hồi, hủy bỏ bằng thạc sĩ đã cấp (nếu có) do học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp. Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu không phải do sao chép trái phép thì quyền và trách nhiệm của học viên được giải quyết như sau:

+ Trường hợp chưa bảo vệ luận án, đề tài còn cần thiết cho việc nghiên cứu thì học viên được chỉnh sửa, bổ sung và bảo vệ luận án trước hội đồng thẩm định theo quy định tại Khoản 1, 2, 4 Điều 29 Quy chế này. Trường hợp đã hết thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Quy định này thì học viên được gia hạn thêm nhưng không quá 03 tháng;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản theo dõi công tác ép cọc đại trà và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ Trường hợp đã bảo vệ luận án hoặc đề tài không cần thiết tiếp tục nghiên cứu, nếu học viên có nguyện vọng, thủ trưởng cơ sở đào tạo sẽ giao đề tài mới. Trường hợp đã hết thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại điểm c khoản

Điều 3 Theo quy định này, sinh viên được thực hiện đề tài mới trong thời gian tối đa là 6 tháng. Thủ trưởng cơ sở đào tạo tổ chức đánh giá luận án theo quy định tại khoản 2 Điều 27; Điều 28 và khoản 1, 2, 4 Điều 29 của Quy định này;

– Kinh phí chỉnh sửa, bổ sung luận văn, thực hiện và bảo vệ đề tài mới do học viên tự chi trả.

Tại Khoản 3 Điều 29 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về đánh giá luận văn có quy định:

3. Trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ sung luận văn cho lần bảo vệ thứ hai trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn lần thứ nhất; không tổ chức bảo vệ luận án lần thứ ba. Nếu sinh viên có nguyện vọng, thủ trưởng cơ sở đào tạo sẽ giao đề tài mới. Trong trường hợp này, nếu luận án không đạt yêu cầu thì sẽ không tổ chức bảo vệ lại. Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo phải đảm bảo theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Quy định này. Kinh phí chỉnh sửa, bổ sung luận văn, tổ chức đánh giá lại, thực hiện và bảo vệ đề tài mới do học viên tự chi trả.

Theo những căn cứ nêu trên, việc đề nghị thay đổi nơi thực hiện luận văn thạc sĩ có thể xảy ra, tùy từng trường hợp khác nhau mà lý do, nguyện vọng của người thực hiện luận văn cũng sẽ khác nhau. Trong bài viết trên, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin về thay đổi khi thực hiện luận văn thạc sĩ, đồng thời cung cấp thêm về một số trường hợp cụ thể cần thay đổi luận văn thạc sĩ ở một số nội dung.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ chi tiết nhất hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn