Mẫu đơn đề nghị thay ban quản lý tòa nhà và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn xin thay thế ban quản lý tòa nhà gồm những gì? Mẫu đơn xin thay thế ban quản lý tòa nhà? Hướng dẫn và lưu ý khi áp dụng? Các thông tin pháp lý liên quan?

Ban quản trị tòa nhà chung cư được biết đến là đơn vị trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của tòa nhà, Ban quản trị tòa nhà có các quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể. Hiện nay, có một số trường hợp ban quản trị chưa thực hiện tốt trách nhiệm của người quản lý hoặc tự ý sử dụng quyền hạn của mình trong tòa nhà để tư lợi hoặc xâm phạm đến lợi ích của người dân sống trong tòa nhà, điển hình như: trường hợp người dân có thể làm đơn xin thay thế ban quản lý tòa nhà, dưới đây là mẫu đơn và hướng dẫn chi tiết nhất.

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 02/2016/TT-BXD, nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư

– Luật số: 65/2014/QH13 Luật Nhà ở 2014

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Mẫu đơn xin thay thế ban quản trị tòa nhà gồm những gì?

Mẫu đơn đề nghị thay thế Ban quản trị tòa nhà là mẫu đơn được lập ra với các thông tin, nội dung cần thiết về việc đề nghị thay thế Ban quản trị tòa nhà kèm theo lý do gửi chủ đầu tư tòa nhà xem xét.

Mẫu đơn đề nghị thay thế Ban quản trị tòa nhà gửi chủ đầu tư tòa nhà xem xét đề nghị thay thế Ban quản trị tòa nhà

2. Mẫu đơn thay thế Ban quản trị tòa nhà:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

………, ngày …. tháng ….. năm 2018

ĐƠN THAY THẾ BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

(Vì lý do tắc trách, thiếu trách nhiệm trong quá trình giám sát, quản lý tòa nhà)

Thân mến:….

Chủ đầu tư:….

Chúng tôi là đại diện cho các hộ dân đang sinh sống tại Tòa nhà……. do công ty bạn làm chủ đầu tư, có địa chỉ tại…………………….

Với Ứng dụng này, chúng tôi muốn đưa ra quan điểm và đưa ra một số việc làm của Ban quản lý tòa nhà hiện nay đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho cư dân sinh sống tại tòa nhà:

Ví dụ: Ban quản lý tòa nhà tự ý cho đơn vị A kinh doanh chiếm dụng diện tích khu vực công cộng sử dụng vào mục đích kinh doanh, hạn chế không gian sinh hoạt của dân cư, tự ý sửa chữa, tu bổ tòa nhà. có đầy đủ biện pháp che chắn, rào chắn để vật liệu xây dựng rơi vãi trên đồ đạc, phương tiện của người dân, công khai tăng phí không báo trước,….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài mới nhất 2022

(Lưu ý: Người làm đơn cần trình bày cụ thể, rõ ràng, chi tiết các sự việc và thông tin, hình ảnh đã học)

Vì vậy, bằng văn bản này, chúng tôi đề nghị Chủ đầu tư tòa nhà có ngay biện pháp khắc phục, thay thế tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ Quản lý, giám sát Tòa nhà để đảm bảo an toàn, ổn định. nói chung và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân hiện đang sinh sống trên địa bàn nói riêng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

3. Hướng dẫn và lưu ý khi làm hồ sơ:

– Điền thông tin cá nhân

– Lý do yêu cầu thay đổi

– Các tài liệu, hình ảnh kèm theo nếu có, cần có bằng chứng kèm theo

– Dấu hiệu

Ghi chú: Người làm đơn cần trình bày cụ thể, rõ ràng, chi tiết sự việc và những thông tin, hình ảnh đã học

4. Thông tin liên quan:

Căn cứ thành lập Ban quản trị nhà chung cư như sau:

– Nhà chung cư là tài sản chung của tất cả cư dân. Vì vậy, mỗi cư dân có trách nhiệm đóng góp vào việc vận hành và bảo trì tòa nhà. Họ phải liên quan và chịu trách nhiệm về các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình vận hành hoặc bảo trì tòa nhà không đúng cách.

Vận hành một tòa nhà chung cư không phải là công việc đơn giản. Nó bao gồm một loạt các sự kiện liên quan từ dịch vụ dọn dẹp, duy trì an toàn công cộng đến các nhiệm vụ không định kỳ, chẳng hạn như chọn Công ty quản lý tài sản và phí bảo trì tòa nhà. Tất cả những vấn đề này chỉ có thể được thực hiện suôn sẻ khi nhận được sự đồng thuận của toàn thể cư dân. Nhưng đối với những tòa nhà có hàng nghìn căn hộ thì điều này là không khả thi, thậm chí là không khả thi.

Như vậy, BQT được thành lập có quyền quản lý, sửa chữa, vận hành các khu vực công cộng, tiện ích chung của tòa nhà. Ban quản trị có quyền thay mặt cư dân tòa nhà ký hợp đồng với tất cả các công ty quản lý vận hành, cũng như hợp đồng bảo trì với tất cả các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Hội đồng quản trị có quyền chỉ định hoặc chấm dứt hoạt động của công ty và quyền giám sát, kiểm tra công việc của công ty này. Theo quy định của Luật Nhà ở, ban quản trị nhà chung cư hoạt động theo nguyên tắc đa số. Mọi vấn đề về kiểm soát, mọi vấn đề chung của tòa nhà đều được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Ban quản trị lấy ý kiến ​​cư dân để đánh giá và bán chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Thay mặt cư dân đưa ra mọi đề xuất, yêu cầu hỗ trợ, tư vấn từ các cơ quan chức năng nếu cần. Việc vận hành một khu chung cư không chỉ thông qua ban quản trị, nhưng thực tế ở các nước đều cho thấy đây là một trong những giải pháp tốt nhất hiện nay.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ và hướng dẫn thủ tục thay đổi mới nhất

Quy trình thành lập ban quản trị nhà chung cư

– Ban quản trị nhà chung cư được thành lập trong hội nghị nhà chung cư. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức mỗi năm một lần hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản của 30% số người sử dụng, chủ sở hữu nhà chung cư. Trong hội nghị, Hội đồng quản trị sẽ được đề cử và bầu cử; đề cử, bầu bổ sung, bãi nhiệm thành viên Ban quản trị trong trường hợp họp hội nghị nhà chung cư bất thường; thông qua hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua cấp độ phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị.

– Căn cứ vào việc thành lập và cơ chế vận hành như trên, nếu Ban quản lý tòa nhà không làm tốt công tác quản lý vận hành như trên làm ảnh hưởng đến quyền lợi và cơ chế vận hành của tòa nhà thì có thể làm đơn xin thay thế ban quản lý tòa nhà.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư

– Theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại Điều 4 như sau:

+ Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án đã được phê duyệt.

+ Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan.

+ Việc thanh toán kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành và bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; việc đóng góp các khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ mới nhất

+ Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư. nhà chung cư theo Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan; phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, các quy định của pháp luật về nhà ở, Bản nội quy này và quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Ban quản trị nhà chung cư thay mặt các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư . chế độ này; Trường hợp nhà chung cư không phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư thống nhất với nhau về phương án quản lý vận hành nhà chung cư.

+ Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở, Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật..”

Nhà chung cư là mô hình nhà ở rất phổ biến hiện nay, bao gồm các hộ gia đình hoặc cá nhân sinh sống trong đó, việc quản lý không chỉ liên quan đến vấn đề người dân sinh sống mà còn ảnh hưởng đến trách nhiệm và uy tín của chủ đầu tư, do đó việc quản lý không tốt hoặc ảnh hưởng tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống công trình. Vì vậy, trên đây chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về việc làm đơn thay thế cũng như hướng dẫn chi tiết làm đơn thay thế ban quản lý tòa nhà.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay ban quản lý tòa nhà và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận