Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Mẫu đơn thành lập văn phòng đại diện du lịch gồm những gì? Mẫu đơn thành lập văn phòng đại diện du lịch? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin thành lập văn phòng đại diện du lịch? Điều kiện thành lập văn phòng đại diện du lịch? Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch?

Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đóng góp to lớn và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế – chính trị. xã hội, văn hóa,… của đất nước. Nhiều nước đã thực sự coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là công cụ cứu cánh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và kích thích các ngành kinh tế khác phát triển. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Với những minh chứng về đóng góp của ngành du lịch vào GDP của đất nước, có thể thấy trong tương lai không xa ngành du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Vì vậy, trong tình hình hiện nay, càng có nhiều công ty du lịch ra đời. Để hoạt động, công ty du lịch cần thành lập văn phòng đại diện du lịch. Bài viết hướng dẫn bạn soạn hồ sơ thành lập văn phòng đại diện du lịch và những thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề này.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện du lịch gồm những gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 thì “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích kinh doanh và bảo vệ những lợi ích đó”.

Theo quy định của Luật Du lịch 2017, công ty du lịchnước ngoàiồ, ttổ chức du lịch quốc tếtrong khu vựcĐược chứTôi làvăn phòngmàu đỏĐại diện tại Việt Nam.

Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch là văn bản do doanh nghiệp kinh doanh du lịch lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện du lịch được lập nhằm mục đích để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc doanh nghiệp có được cấp phép thành lập văn phòng đại diện du lịch hay không. Cụ thể, khi nhận được đơn, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để kiểm tra, đánh giá xem doanh nghiệp có đáp ứng các điều kiện theo luật định để được cấp phép hay không. Nếu doanh nghiệp đó đủ điều kiện thì cơ quan này sẽ cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch. Theo đó, khi doanh nghiệp được cấp giấy phép này, doanh nghiệp đó sẽ được quyền thành lập văn phòng đại diện du lịch và tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu đơn thành lập văn phòng đại diện du lịch:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu Biên bản kiểm tra, xác minh số 04/BB-TT và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

………….., ngày tháng năm…

xem thêm: Sự khác biệt giữa văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh là gì?

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết, chúng tôi:

1. Thông tin chung về cơ quan, tổ chức:

Tên cơ quan/tổ chức: …………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

Năm thành lập: …………

Giấy phép thành lập:…….

xem thêm: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Nơi đăng ký thành lập: …………

Vốn đăng ký: (nếu có) ………….

Fax Điện thoại: ……..

Trang web: ………… Email: ……..

Người đứng đầu/người đại diện theo pháp luật: ………….

Chức vụ: ……..

Quốc tịch: …….

2. Lĩnh vực hoạt động chính:…………..

xem thêm: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

3. Tổng kết hoạt động gần đây:…..

Đăng ký thành lập văn phòng đại diện của…… với các nội dung sau:

Tên Văn phòng đại diện:

Tên Việt Nam: ………..

Tên tiêng Anh: ……….

Các từ viết tắt: ………

Địa điểm (dự kiến):……………………

Trưởng VPĐD:

xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Họ và tên: ………..

Giới tính: …….

Quốc tịch: ……….

Hộ chiếu: …….

Do:…… cấp tại:…………ngày…….tháng…….năm…………

Tổng số nhân viên (dự kiến):

Số lao động có quốc tịch nước ngoài:…….người

Số lượng nhân viên người Việt Nam:…….người

xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại TP.HCM

Hoạt động của Văn phòng đại diện:…….

Dự kiến ​​các hoạt động sẽ thực hiện trong thời gian tới: ……………….

Cam kết của chúng tôi:

– Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của đơn và các giấy tờ kèm theo.

– Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện hãng du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực tại Việt Nam.

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
CỦA CÁC CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch:

– Cơ quan, tổ chức, công ty lữ hành điền đầy đủ các thông tin như tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, ngày thành lập công ty, số giấy phép thành lập, nơi đăng ký thành lập, số vốn đăng ký (phải căn cứ vào Giấy phép thành lập doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký để điền chính xác các thông tin trên); số điện thoại, fax, email liên hệ; Điền thông tin về người đứng đầu như mẫu trên.

xem thêm: Văn phòng đại diện là gì? Quy định về văn phòng đại diện của doanh nghiệp ?

– Cơ quan, tổ chức, công ty lữ hành điền bản tóm tắt hoạt động của mình trong thời gian gần đây: ghi rõ cơ quan, tổ chức, công ty lữ hành đã tiến hành những hoạt động nào, quy mô, thời gian thực hiện những hoạt động đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Phước [Ly hôn tại Bình Phước]

– Cơ quan, tổ chức, công ty lữ hành điền đầy đủ các hoạt động của văn phòng đại diện muốn cấp giấy phép: ghi rõ tên từng hoạt động, nội dung cơ bản của từng hoạt động đó.

– Cơ quan, tổ chức, công ty lữ hành phải điền đầy đủ các kế hoạch triển khai hoạt động trong thời gian tới: ghi rõ tên kế hoạch dự kiến ​​triển khai, nội dung cơ bản của kế hoạch, thời gian dự kiến ​​thực hiện kế hoạch đó.

– Hmẫu đăng kýTôi làvăn phòngmàu đỏNgười đại diện phải đủ tư cáchcưỡng chế lãnh sựơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

+ Quýquyết địnhTôi làcông ty du lịch nước ngoàiồ, ttổ chức du lịch quốc tếtrong khu vựcư;

+ Quýquyết địnhTôi làvăn phòngmàu đỏĐại diện hãng lữ hành nước ngoàiồ, ttổ chức du lịch quốc tếtrong khu vựcư;

+ Quýquyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòngmàu đỏTiêu biểu.

xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

4. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Theo quy định của Luật Du lịch 2017, điều kiện xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty lữ hành nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các điều kiện sau:

đầu tiên, là công ty được thành lập theo pháp luật của nước sở tại có ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế.

Thứ hai, Công ty đã hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế ít nhất 1 năm. Nếu giấy phép kinh doanh theo quy định của nước sở tại có thời hạn thì phải còn thời hạn ít nhất là 1 năm tính đến thời điểm xin cấp giấy phép.

Thứ ba, phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế.

Thứ Tư, Trường hợp có mâu thuẫn giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật nước sở tại và giữa hai bên không có điều ước quốc tế thì cần có sự đồng ý của hai bên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch:

người thuyết trìnhvâng, thủ tụcTôi làvăn phòngmàu đỏĐại diện du lịch tại Việt Nam được quy định như sau:

Bước 1: Ngườingười đứng đầu văn phòngmàu đỏĐại diện nộp 01 bộ hồ sơ lên ​​Bộ Văn Hóarất tiếc, THcho thể thaođi du lịchphân;

Bước 2: Trong thkỳ hạn 30 ngàyĐược chứnói lời tạm biệtnàyNhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóaốicho thể thaođi du lịchđánh giá, hỗ trợhình ảnhchung chphép tínhchờ xem xEt, Quýquyết định;

xem thêm: Hỏi về thành lập văn phòng đại diện

Bước 3: Trong thkỳ hạn 05 ngàytôi làmkể từ đónàyĐược chứ ý kiếnThủ tướng Ch.phép tínhsản xuất bia, Bộ văn hóarất tiếc, THcho thể thaođi du lịchChết tiệtanh ấy đã báo cáoviết thư cho trưởng phòngmàu đỏTiêu biểu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Trà Vinh [Ly hôn nhanh tại Trà Vinh]

Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp lữ hành nước ngoài:

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện du lịch

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài nộp hồ sơ tại Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi dự kiến ​​đặt văn phòng đại diện, có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. (nếu có) cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện nhiều nhất một lần trong quá trình xử lý hồ sơ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Du lịch nước ngoài. trường hợp từ chối phải có văn bản giải trình rõ lý do.

– Trường hợp nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp lữ hành nước ngoài không phải là thành viên của quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. thành viên, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến ​​trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

xem thêm: Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến ​​của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản nêu rõ sự đồng ý. đồng ý hay không đồng ý với giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến ​​của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp, không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải trả lời rõ lý do bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, công ty lữ hành đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập văn phòng đại diện du lịch nêu trên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận