Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần số 14-HSB

Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là gì? Mẫu hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần? Hướng dẫn làm mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Người lao động trong doanh nghiệp khi tham gia Bảo hiểm xã hội được hưởng quyền lợi do bảo hiểm chi trả. Đặc biệt, nhu cầu hưởng BHXH một lần cũng được quy định cụ thể về trình tự, thủ tục. Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp đơn để người có nhu cầu thực hiện đúng, đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Dưới đây là mẫu đơn và hướng dẫn lập Mẫu 14-HSB.

1. Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Bảo hiểm xã hội trả lương cho người lao động dựa trên quyền lợi bảo hiểm mà họ được hưởng. Căn cứ Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng và điều kiện để được hưởng chế độ trợ cấp này. Theo đó, bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đang ốm.

+ Hưởng chế độ thai sản.

+ Bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ Hưởng chế độ khi hết tuổi lao động hoặc chết.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động được quy định cụ thể trong từng trường hợp cụ thể. Dựa trên cơ sở này, trong một số trường hợp, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện để được hưởng các chế độ từ Bảo hiểm xã hội. Khi đó nếu đảm bảo đủ hồ sơ sẽ đề nghị giải quyết chế độ BHXH một lần.

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Bên cạnh việc xác định đối tượng được trợ cấp, có những điều kiện đặt ra để xác định đúng đối tượng được trợ cấp. Dựa trên Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có 6 trường hợp được hưởng chế độ BHXH một lần. Trong đó quy định chặt chẽ về đặc thù nghề nghiệp và thời gian tham gia BHXH bao gồm:

– Về đối tượng và thời gian tham gia BHXH: Đối tượng đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Đang hưởng chế độ hưu trí và có nhu cầu hưởng trợ cấp một lần từ bảo hiểm xã hội;

– Lao động nữ làm việc chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH. Những người này đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện và không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. Họ có nhu cầu hưởng trợ cấp một lần và còn đủ điều kiện hưởng theo quy định;

– Người mắc một số bệnh hiểm nghèo theo quy định pháp luật của Bộ Y tế. Họ có quyền rút các khoản trợ cấp của mình cho mục đích sinh hoạt và điều trị y tế cần thiết. Một số bệnh có thể kể đến như ung thư, bại liệt, phong, lao nặng, xơ gan cổ chướng, nhiễm HIV chuyển sang AIDS,…;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê – cho thuê các loại xe cơ giới mới nhất

– Bộ đội, công an nhân dân khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Khi giải quyết các quyền lợi kèm theo còn được chi trả trợ cấp một lần từ BHXH;

– Căn cứ vào thời gian thực tế tham gia BHXH và các điều kiện kèm theo. Tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc đóng BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục tham gia. Đây cũng là một trường hợp nhận trợ cấp tương đối phổ biến trên thực tế.

Có thể thấy, những trường hợp này đủ điều kiện hưởng BHXH một lần, chưa đủ thời gian đóng BHXH theo quy định.

3. Mẫu hồ sơ hưởng BHXH một lần:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………….

Họ và tên (1): ………… sinh ngày …../…../…….. giới tính……

Số sổ BHXH/Số CMND: ………….

Số CMT/Hộ chiếu/CMND số …………. bởi vì …………. cấp ngày….. tháng….. năm…….;

Số điện thoại (nếu có): ………….

Địa chỉ liên hệ (2): …………

Họ và tên người được ủy quyền (3): …………. ngày sinh …../…./……. giới tính…………..

Nội dung yêu cầu giải quyết (4):

Bảo hiểm xã hội một lần

□ Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng ………………

– Giải trình về việc nộp hồ sơ chậm so với thời điểm hưởng lương hưu (nếu có):

………….

– Địa chỉ nơi nhận …………..

– Nơi đăng ký KCB …………

□ Trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư

□ Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng…… năm …………

– Địa chỉ cư trú mới ………….

– Nơi đăng ký KCB …………..

Di dời nơi quản lý trường hợp chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ….. năm ………

Địa chỉ cư trú mới………….

□ Hưởng lương hưu/trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nơi đăng ký KCB…………..

Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH cho những tháng chưa nhận

Những yêu cầu khác (5)

Hình thức nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH (6)

□ Tiền mặt Tại cơ quan BHXH Thông qua tổ chức dịch vụ BHXH

□ ATM: Chủ tài khoản ………….. Số tài khoản ………….

Ngân hàng …………. Chi nhánh ………….

…., ngày tháng năm ……

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Mẫu đơn cung cấp thông tin cho các trường hợp khác nhau. Người lao động căn cứ vào trường hợp của mình để làm đơn đề nghị cơ quan BHXH nhanh chóng tiếp nhận và giải quyết. Theo đó, mẫu đơn có các phần, mục nội dung triển khai bên dưới.

Các hạng mục triển khai:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thành lập VPĐD của ngân hàng nước ngoài mới nhất

– Quốc huy, khẩu hiệu.

– Tên độc thân.

– Cơ quan tiếp nhận, xử lý nội dung kiến ​​nghị.

– Các thông tin liên quan của người thụ hưởng và người ủy quyền nộp đơn.

– Nội dung yêu cầu giải quyết.

– Cung cấp các thông tin khác để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cũng như thời gian giải quyết chế độ.

– Người làm đơn ký tên.

Cách trình bày thông tin của người làm đơn trong các phần quy định:

(1) Thông tin họ và tên:

Ghi đầy đủ, chính xác họ và tên của người đề nghị hưởng trợ cấp một lần;

(2) Thông tin Số điện thoại:

Nhập số điện thoại người nhận để liên hệ khi cần thiết. Trường hợp Người lao động không có điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc. Lưu ý, đối với trường hợp này cần cung cấp thông tin họ tên, mối quan hệ với người đó;

(3) Thông tin về địa chỉ cư trú của người trực tiếp yêu cầu hoặc được ủy quyền thực hiện:

Các thông tin cần cung cấp bao gồm: Số nhà, hẻm (ngõ, hẻm), phố, tổ (thôn, xóm, bản), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố trình bày theo thứ tự trên . Trong đó:

+ Nếu người nộp đơn là người có quyền lợi thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú của người yêu cầu giải quyết:

+ Trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm hồ sơ, thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền. Họ là người trực tiếp tiếp nhận và tham gia giải quyết công việc khi có vướng mắc về đơn khởi kiện;

(4) Yêu cầu đối với người được ủy quyền lập hồ sơ:

Phải nêu rõ quyền hạn, vai trò, chức năng của người làm đơn. Trường hợp người được ủy quyền là người đứng đơn thì ghi rõ: “Tôi là…. được ủy quyền để thực hiện các ứng dụng, nếu không thì để trống. Qua đó chứng minh quyền và tính đại diện của họ.

Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; và nộp kèm theo Giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân.

(5) Căn cứ vào vụ việc thực tế mà người đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu của mình.

Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi rõ thông tin.

(6) Trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn thời điểm nhận lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ chế độ thì ghi thêm bản giải trình trong thời gian nộp hồ sơ xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố . mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù (nếu có ghi rõ thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù) hoặc ghi rõ trường hợp mất giấy chứng nhận đang chờ chế độ. và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12 cho Đảng Viên

Trường hợp thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu thì phải bổ sung tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu do người hưởng lựa chọn theo quy định của Bộ Y tế (trạm y tế xã hoặc bệnh viện đa khoa). . huyện/tương đương hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo phân cấp của ngành y tế); Nếu đã có thẻ BHYT thì ghi đầy đủ số thẻ hiện có.

(7) Xác định rõ thông tin cá nhân có liên quan để xác minh và giải quyết nhanh chóng:

Nội dung này được sử dụng khi người làm đơn có yêu cầu khác và trình bày các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết. Ví dụ: Trường hợp không thống nhất về thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân với hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì nêu rõ sự bất đồng. Kèm theo thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.

Đây là nghĩa vụ cũng như phải thực hiện để đảm bảo quyền lợi của đối tượng hưởng trợ cấp BHXH một lần theo quy định.

(8) Cung cấp thông tin về nơi nhận tiền hỗ trợ.

Trường hợp nhận tại nơi cư trú mới thì địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới chuyển đến: Thông tin còn có: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngõ, hẻm), đường phố, tổ (thôn, ấp, khóm), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố.

Trường hợp đã xác định được điểm trả tại nơi yêu cầu nhận thì ghi rõ.

(9) Tùy theo đối tượng, chế độ mà bạn được quyền cung cấp đúng, đủ thông tin. Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn cách nhận lương hưu, trợ cấp hoặc chế độ khác.

+ Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền thì đánh dấu tiếp để lựa chọn người nhận tại cơ quan BHXH hoặc qua tổ chức dịch vụ BHXH;

+ Nếu nhận qua tài khoản ATM thì bổ sung thêm thông tin số tài khoản để thực hiện thanh toán. Các thông tin cần cung cấp bao gồm: Số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản, tên người nhận tiền.

(10) Trường hợp hồ sơ nộp chậm so với thời hạn quy định thì phải ghi rõ lý do nộp chậm.

Cơ sở pháp lý:

– Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 về quy trình giải quyết hưởng BHXH, chi trả chế độ BHXH, BHTN.

– Mẫu 14-HSB Hồ sơ hưởng BHXH một lần theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần số 14-HSB của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận