Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và hướng dẫn cách viết

Đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà và hướng dẫn cách viết. Đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Quy định về mức hỗ trợ tiền thuê nhà. Hồ sơ, thủ tục để được hưởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19, tất cả các công ty, doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng và phải đóng cửa để đảm bảo chống dịch, dẫn đến người lao động bị ảnh hưởng khi không có việc làm hoặc việc làm, hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, để hỗ trợ một phần khó khăn của người lao động, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ người lao động về tiền thuê chỗ ở. Dưới đây là hướng dẫn làm mĐơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và hướng dẫn cách viết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHO THUÊ

Tháng…….năm 20….

1. Họ và tên:……..

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày:… /…. / …… 4. Số sổ BHXH (nếu có): …… ..

5. Số CCCD / CMND: …… Ngày cấp. … ..Được cấp bởi ………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:

– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ………….

– Địa chỉ làm việc:………

– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………./…………/…..

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

8. Thông tin cho thuê nhà trọ tháng……, năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, cơ sở lưu trú:……. Số CCCD/CMND:……..

– Địa chỉ 1): ……..

– Thời gian thuê, ở: Bắt đầu từ … đến …

9. Trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 tôi chưa nhận được tiền hỗ trợ tháng …. và đã không nhận được hơn 3 tháng. Căn cứ quy định tại Quyết định số…./2022/QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà tháng… năm 2022 theo chính sách hỗ trợ đối tượng (2):

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (3)

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động (4)

Nếu được hỗ trợ, tôi đề nghị nhận tiền theo hình thức sau (5):

□ Tài khoản (Tên tài khoản:……, Số tài khoản:……tại Ngân hàng……)

Trực tiếp

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHỦ SỞ HỮU

CHO THUÊ DÀNH CHO TRẺ EM

(Ký, họ tên, số điện thoại) …., ngày …. tháng…. năm 20….

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng đánh giá nhân viên cuối năm kèm hướng dẫn chuẩn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn:

1 Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện / thị xã, tỉnh / thành phố.

2 Chọn và đánh dấu (X) vào dấu □ tương ứng với nội dung.

3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/04/2022.

4 Có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.

5 Người lao động làm việc trong doanh nghiệp điền (X) vào ô □ và ghi Thông tin tài khoản; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào ô □ tương ứng với các thông tin lựa chọn và ghi.

2. Đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà:

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-Ttg với mục đích hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang thuê, ở nhờ nhà trọ. làm việc trong thời điểm khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát khi thuộc các lĩnh vực sau:

– Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018 / NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp. và các khu kinh tế

– Tại các vùng kinh tế trọng điểm, bao gồm:

+ Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

+ 24 tỉnh, các thành phố trung tâm thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch và thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng, v.v.) DỄMiền Trung, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mỹmộtu, An Giang và Kiên Giang)

Có 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tại Quyết định số 08/2022 / QĐ-Ttg, gồm:

– Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

– Người lao động trở lại thị trường lao động

2.1. Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp:

– Để được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động làm việc trong doanh nghiệp phải làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm.

– Điều kiện hợp lệ bao gồm:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy chứng nhận ưu tiên dân tộc thiểu số để tuyển sinh

+ Thời gian thuê từ 01/02/2022 đến 30/06/2022.

+ Hợp đồng hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên. Thời điểm giao kết và bắt đầu thực hiện hợp đồng trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

+ Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động. đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tuy nhiên, nếu người lao động không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện phải đáp ứng là người lao động có tên trong danh sách trả lương của tháng liên tục của doanh nghiệp. ngay trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

2.2. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động:

– Đối tượng điều chỉnh là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm.

Điều kiện để được hưởng tiền thuê nhà ở:

+ Thời gian thuê từ 01/04/2022 đến 30/06/2022

+ Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn. có thời hạn từ 01 tháng trở lên (trừ trường hợp HĐLĐ là sự tiếp nối của HĐLĐ đã được giao kết và thực hiện trước đó).

+ Đang tham gia BHXH bắt buộc của tháng liền kề thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (phải có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc); của cơ quan bảo hiểm xã hội).

Lưu ý: trường hợp người lao động thuộc đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hoặc người lao động mới được tuyển dụng, có hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội. thay vào đó, điều kiện phải có trong danh sách lương của người sử dụng lao động của tháng trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách người lao động yêu cầu hỗ trợ tài chính. thuê.

3. Quy định về mức hỗ trợ tiền thuê nhà:

* Đối tượng người lao động làm việc trong doanh nghiệp:

– Mức hỗ trợ: 500.000 đồng / tháng

– Thời gian được hỗ trợ trả góp lên đến 3 tháng

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khởi kiện ngân hàng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

– Phương thức thanh toán theo tháng

* Đối với đối tượng quay trở lại thị trường lao động:

– Mức hỗ trợ: 1 triệu đồng / tháng

– Thời gian được hỗ trợ lên đến 3 tháng

– Phương thức thanh toán theo tháng

4. Hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Trường hợp người lao động làm việc trong doanh nghiệp thì cần có các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01

– Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 02

– Bản sao bảng lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

Trường hợp người lao động trở lại làm việc thì phải có các giấy tờ sau:

Danh sách nhân viên đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà Trang Chủ có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 03

– Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận hồ sơ giải quyết:

– Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đủ điều kiện theo yêu cầu của người lao động, sau đó niêm yết công khai danh sách tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 3 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Lưu ý: doanh nghiệp có thể lập danh sách hỗ trợ theo tháng hoặc theo 2, 3 tháng.

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

– Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh. Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Thời gian giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận