Mẫu đơn đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm là gì? Mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm? Hướng dẫn ứng dụng? Thông tin liên quan?

Mỗi học kỳ kết thúc, cuối kỳ học sinh thi xong sẽ nhập điểm gồm những điểm đầu bảng theo quy định đối với học sinh, nhập điểm là bước rất quan trọng vì nó đánh giá điểm của học sinh. Đánh giá kết quả cho học sinh, yêu cầu tính chính xác và cẩn thận khi vào điểm. Nhưng có trường hợp vì lý do nào đó mà giáo viên vào điểm muộn, không nộp bảng điểm đúng hạn làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của nhà trường nên tôi muốn xin gia hạn thời gian. Tôi cần làm gì khi nhập điểm? Mẫu đơn như thế nào? Mời bạn đọc bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu đơn đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm?

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm là mẫu đơn có thông tin của giáo viên, lý do… về việc không nhập điểm đúng thời gian theo quy định của nhà trường, không hoàn thành đúng thời gian xin gia hạn. điểm đầu vào.

Đơn xin gia hạn thời gian vào lớp là mẫu đơn do thầy cô đích thân lập ra để xin gia hạn thời gian vào lớp.

2. Mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

ĐỀ NGHỊ

Kéo dài thời gian nhập điểm

Thân mến:

– Trưởng khoa…………………….

– Phòng Đào tạo trường………….

Tên tôi là: ……..

Đơn vị: ……

Chịu trách nhiệm nhập điểm các môn học:……..

Mã lớp Mục: ……….

Theo quy định của Nhà trường, tôi đã trễ hạn nhập điểm các lớp do mình phụ trách trong học kỳ…………..năm học…………như sau:

TT Mã lớp HP Tên khóa học Hạn chót nhập điểm Đầu tiên 2

Tôi làm đơn này đề nghị Phòng Đào tạo cho tôi gia hạn thời gian nhập điểm thêm 03 ngày.

Tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm để lần sau không lặp lại tình trạng chậm nhập điểm.

Khoa quản lý giảng dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)

……., ngày tháng năm….

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo đồng ý cho gia hạn thêm 03 ngày, kể từ ngày ………… tháng ………… năm 20…

3. Hướng dẫn viết đơn:

Ghi rõ thông tin vào các mục sau:

Tên tôi là:

Đơn vị:

Chịu trách nhiệm nhập điểm môn học:

Mã lớp Phần:

Các khóa học chịu trách nhiệm nhập điểm là gì, chỉ định từng khóa học?

Nộp về phòng đào tạo duyệt

4. Thông tin liên quan:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đào tạo quy định các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin hoãn luân chuyển công tác và các lưu ý khi soạn thảo

+ Kết hợp đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm đối với các môn học còn lại:

+ Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập các môn học, hoạt động giáo dục quy định trong CT. chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Đánh giá bằng điểm kết quả thực hiện yêu cầu về chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng đối với các môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác phải quy đổi về thang điểm 10.

+ Đối với môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập của môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học; tính điểm trung bình các môn học và tính điểm trung bình cộng các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học;”.

Các loại kiểm tra và đánh giá bao gồm:

+ Thường xuyên kiểm tra, đánh giá:

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Nhà nước ban hành. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: vấn đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập;

+ Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không bị giới hạn bởi số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

Định kỳ kiểm tra, đánh giá như sau:

Kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá việc học tập, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học và hoạt động giáo dục quy định trong CT. được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ bao gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, tối đa 120 phút đối với môn chuyên. Đề thi được xây dựng trên cơ sở ma trận, đặc điểm kỹ thuật của đề, đáp ứng mức độ yêu cầu của các môn học và hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. củ hành.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ mới nhất

+ Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.

Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ là:

+ Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐTM): tính hệ số 1;

+ Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (viết tắt là sgk): tính hệ số 2;

+ Điểm kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần (viết tắt là ASS): tính hệ số 3.”.

Số điểm kiểm tra, đánh giá và cách cho điểm Như sau:

+ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT quy định: Đánh giá các môn học (trừ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục) được đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập ở 2 mức: Đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu) kết hợp đánh giá bằng nhận xét, đánh giá bằng điểm số. Đặc biệt:

+ Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập các môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Đánh giá bằng điểm kết quả thực hiện yêu cầu về chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng đối với các môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác phải quy đổi về thang điểm 10.

+ Về cách tính kết quả môn học và kết quả môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học, thay cho “Tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình cộng các môn học” theo quy định hiện hành, đối với những môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét, đánh giá bằng điểm số, giáo viên “nhận xét sự tiến bộ về thái độ, tác phong, kết quả học tập của môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học; tính điểm trung bình các môn học và tính điểm trung bình cộng các môn học sau mỗi học kỳ , cả năm học”.

Bổ sung hình thức thi trên máy tính để đánh giá học sinh THCS và THPT như sau:

Theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT quy định về hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông bao gồm:

+ Kiểm tra đánh giá thường xuyên; Kiểm tra, đánh giá định kỳ, so với quy định hiện hành tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT “Kiểm tra thường xuyên gồm: Kiểm tra miệng, kiểm tra viết 01 tiết, kiểm tra thực hành 01 tiết.” và “Kiểm tra thường xuyên gồm: Kiểm tra viết của 1 tiết trở lên; kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ”,

+ Thông tư mới yêu cầu kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: vấn đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, học phẩm. Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không bị giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Kiểm tra, đánh giá định kỳ bao gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ, việc đánh giá được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ Như vậy, từ ngày 11/10/2020, các trường sẽ áp dụng kiểm tra trên máy tính như một hình thức đánh giá mới đối với học sinh THCS và THPT.

Như vậy, thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức thi trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, tối đa 120 phút đối với môn chuyên. Về hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên được tính hệ số 1; điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ hệ số 2; điểm bài kiểm tra, đánh giá cuối kỳ hệ số 3. Điểm bài kiểm tra là số nguyên hoặc số thập phân lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Điều kiện lên lớp đối với học sinh khuyết tật như sau:

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT bổ sung quy định xét lên lớp học sinh khuyết tật: “Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập các môn học và hoạt động giáo dục của học sinh khuyết tật. xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật học chương trình giáo dục phổ thông hoặc căn cứ vào việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật học chương trình giáo dục phổ thông không đạt để xét lên lớp”.

Tặng giấy khen học sinh đạt thành tích xuất sắc hoặc có nhiều tiến bộ trong học tập, rèn luyện Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT nêu rõ, khi xét công nhận danh hiệu học sinh nếu đạt hạnh kiểm khá, giỏi, loại giỏi. học lực giỏi được công nhận danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc cả năm học; nếu đạt hạnh kiểm khá trở lên và học lực khá trở lên thì được công nhận học sinh tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học.

Sau đây là thông tin chi tiết về Đơn đăng ký và Hướng dẫn đăng ký đề xuất kéo dài thời gian vào điểm cho học sinh, sinh viên Như chúng ta đã biết, kết quả học tập không chỉ phụ thuộc vào bài kiểm tra, bài thi mà còn phụ thuộc vào việc ghi vào sổ điểm của giáo viên. Giáo viên ghi kết quả cho học sinh, nếu giáo viên nhập điểm chậm xin phép gia hạn thời gian để hoàn thành điểm nhanh nhất có thể.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận