Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Hồ sơ gia hạn giấy phép văn phòng đại diện du lịch gồm những gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch ? Quy định về hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch?

Trong quá trình đầu tư, thương nhân nước ngoài có thể thành lập Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh để quản lý hoạt động đầu tư, tìm hiểu thị trường cũng như đại diện cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn tối đa là 05 năm, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi đó, nếu thương nhân muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh thì phải làm đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Sau đây Luật Dương Gia sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu đơn xin gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch và cách soạn thảo đơn.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch gồm những gì?

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch là văn bản hành chính do thương nhân lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch trong các trường hợp sau: trường hợp cụ thể quy định cho bằng pháp luật. Hồ sơ bao gồm thông tin của thương nhân và văn phòng đại diện, nội dung đề nghị gia hạn và các tài liệu liên quan. Đơn theo mẫu MĐ-4 của Thông tư 11/2016 TT-BCT.

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch dùng để bày tỏ nguyện vọng của thương nhân thành lập với cơ quan có thẩm quyền, cung cấp thông tin và nguyện vọng được gia hạn giấy phép. thành lập văn phòng đại diện du lịch, tiếp tục sử dụng giấy phép đó để kinh doanh dịch vụ du lịch.

2. Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Mẫu MD-4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

chất độc Lập thân – Tự do – Hạnh phúc

—————

Địa điểm, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

xem thêm: Sự khác biệt giữa văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh là gì?

Thân mến: …

Tên thương nhân:……(1)…..

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: …(2)…

Tên doanh nghiệp viết tắt……

Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: ……………… Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp:……………

Thời hạn giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh còn lại:……………………

Điện thoại:………….. Fax:…………….. Email:……………..Website: (nếu có)…………..

Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

xem thêm: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Tên Văn phòng đại diện:……(3)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:…… Ngày cấp: …/…/……………….

Thứ tự Văn phòng đại diện:……(4)

Mã số thuế: …

Số lao động làm việc tại Văn phòng đại diện tại thời điểm gia hạn: … người; trong đó:

– Số lượng lao động nước ngoài: … người;

– Số lượng nhân viên người Việt Nam: … người.

Thời hạn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập:……

xem thêm: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Cam kết của chúng tôi:

1. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung đơn và các tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nghị định 07/2016/NĐ-CPpháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

Đại diện theo ủy quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

3. Hướng dẫn soạn thảo Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện là biểu mẫu hành chính nên khi viết, các cá nhân phải trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung tiêu ngữ, tiêu ngữ.

Thương nhân điền đầy đủ thông tin thương nhân và văn phòng đại diện cần điều chỉnh giấy phép thành lập

(1) Điền tên trên Giấy phép thành lập/ĐKKD

xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

(2) Tên thương nhân bằng tiếng Anh phải được viết in hoa

(3) Điền tên trên Giấy phép thành lập

(4) Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã được cấp Giấy phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự đặt Văn phòng đại diện theo thời điểm thành lập.

4. Quy định về hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Thứ nhất, về hồ sơ

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân đặt trụ sở. thương nhân nước ngoài thành lập hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại TP.HCM

Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và dịch ra tiếng Việt. cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo tổ chức đi du lịch (nghỉ mát) của công ty mới nhất

Thứ hai, về trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép

Điều 23 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn.

2. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) cho Cơ quan cấp Giấy phép.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện nhiều nhất một lần trong quá trình xử lý hồ sơ.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. trường hợp không gia hạn phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

xem thêm: Văn phòng đại diện là gì? Quy định về văn phòng đại diện của doanh nghiệp ?

5. Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, cơ quan cấp Giấy phép có văn bản xin ý kiến ​​của Bộ quản lý. quản lý trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến ​​đồng ý hoặc không đồng ý việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Giấy phép thành lập chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến ​​của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân. ngoại quốc. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản giải trình rõ lý do.”

Trình tự thực hiện:

Chậm nhất 30 ngày trước khi giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết hạn, doanh nghiệp lữ hành nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện đến Sở Du lịch;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Du lịch kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện nhiều nhất một lần trong quá trình xử lý hồ sơ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. trường hợp không gia hạn phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh của công ty

Cách thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện) đến Sở Du lịch để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện: Sở Du lịch

Kết quả: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

Lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Lời yêu cầu: Doanh nghiệp lữ hành nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi hết thời hạn ghi trong Giấy phép, trừ các trường hợp sau đây:

1. Không hoạt động trong 1 năm và không có giao dịch với cơ quan cấp phép.

2. Không báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong 02 năm liên tục.

3. Không báo cáo, cung cấp tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. cho cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc văn bản đề nghị.

4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội;

xem thêm: Hỏi về thành lập văn phòng đại diện

– Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

– Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận