Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch gồm những gì? Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch? Quy định về hồ sơ điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch ?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ có những thay đổi để phù hợp với thị trường và các vấn đề pháp lý nên nhà đầu tư, thương nhân nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch theo quy định của pháp luật. Thủ tục xin giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch như thế nào? Bài viết này Luật Dương Gia sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về đơn xin điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch và hướng dẫn cách soạn thảo đơn.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch gồm những gì?

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch là văn bản hành chính do thương nhân lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện. trong những trường hợp cụ thể do pháp luật quy định. Đơn bao gồm thông tin của thương nhân và văn phòng đại diện, nội dung yêu cầu thay đổi. Đơn theo mẫu MĐ-3 Thông tư 11/2016 TT-BCT.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch dùng để thể hiện nguyện vọng của thương nhân thành lập văn phòng đại diện du lịch đến cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin của mình và mong muốn được điều chỉnh giấy phép. phép thành lập văn phòng đại diện.

2. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Mẫu MD-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Địa điểm, ngày…tháng…năm…

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

xem thêm: Mẫu thông báo tăng giá sản phẩm, điều chỉnh giá sản phẩm

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp phép)

Tên thương nhân: (có tên trên Giấy phép thành lập/ĐKKD)…

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (viết hoa)…..

Tên thương nhân viết tắt:…

Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp:….

Điện thoại:….. Fax:…… Email:…..Website: (nếu có)…..

Đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

xem thêm: Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) ..

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:……. Phạm vi Ngày …/…/ …

Thứ tự Văn phòng đại diện: …..(1)

Fax Điện thoại:…. Email:…..Website: (nếu có)….

Mã số thuế: ….

Điều chỉnh nội dung: …..

Lý do điều chỉnh: ….

Cam kết của chúng tôi:

xem thêm: Hệ số điều chỉnh giá đất là gì? Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng khi nào?

1. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung đơn và các tài liệu kèm theo.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp bộ NV hợp tác quốc tế song phương mới nhất

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nghị định 07/2016/NĐ-CPpháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

Đại diện theo ủy quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

3. Hướng dẫn soạn thảo Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch:

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện là biểu mẫu hành chính nên khi viết, các cá nhân phải trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung tiêu ngữ, tiêu ngữ.

Thương nhân điền đầy đủ thông tin thương nhân và văn phòng đại diện cần điều chỉnh giấy phép thành lập

(1) Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự văn phòng đại diện theo thời điểm thành lập

4. Quy định về hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, ví dụ:

Trình tự thực hiện

xem thêm: Trường hợp nào được điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng?

Doanh nghiệp lữ hành nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi. thay đổi sau:

+ Thay đổi tên, địa chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài;

+ Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện.

+ Đổi tên văn phòng đại diện;

+ Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;

+ Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện cùng tỉnh, thành phố trung tâm;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện nhiều nhất một lần trong quá trình xử lý hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. trường hợp không điều chỉnh phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

xem thêm: Chủ đầu tư có được điều chỉnh giá dự thầu của nhà thầu?

Trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của văn phòng đại diện dẫn đến văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài ở nước ngoài, vùng lãnh thổ đó là thành viên của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là bên ký kết, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến ​​trong thời hạn 03 ngày. làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản nêu rõ ý kiến ​​đồng ý hoặc không đồng ý. Thông báo sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến ​​của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh cho kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. trường hợp không điều chỉnh phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH và hướng dẫn thủ tục cấp sổ mới nhất

cách thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

Một, Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-3, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016) do người có thẩm quyền của Văn phòng đại diện lập. văn phòng. do các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài ký kết;

Hai, Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi, cụ thể:

– Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài: Bản sao văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính. Trụ sở công ty lữ hành nước ngoài.

xem thêm: Các trường hợp, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

– Trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện: Văn bản của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài cử/bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện mới; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện mới; tài liệu chứng minh trưởng văn phòng đại diện cũ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tính đến thời điểm thay đổi.

– Trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. doanh nghiệp lữ hành nước ngoài được quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt văn phòng đại diện; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến ​​đặt trụ sở của văn phòng đại diện.

Ba, Bản chính Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng mới nhất

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của văn phòng đại diện dẫn đến văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc của doanh nghiệp. doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

xem thêm: Sự khác biệt giữa văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh là gì?

– Thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả của thủ tục hành chính:

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong các trường hợp sau:

– Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài;

– Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện;

xem thêm: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

– Thay đổi tên văn phòng đại diện;

– Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;

– Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc địa bàn do Ban quản lý quản lý.

Lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Cơ sở pháp lý:

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.

xem thêm: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép lữ hành nội địa kinh doanh dịch vụ; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận