Mẫu đơn đề nghị chấp thuận làm trợ lý báo chí, cộng tác viên mới nhất

Mẫu đơn xin xét duyệt cộng tác viên, trợ lý báo chí gồm những gì? Mẫu đơn xin xét duyệt làm trợ lý, cộng tác viên báo chí? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin xét duyệt làm trợ lý, cộng tác viên báo chí mới nhất? Một số quy định về hồ sơ xét duyệt làm trợ lý, cộng tác viên báo chí mới nhất?

Theo Khoản 6, Khoản 7 Điều 2 Nghị định 88/2012/NĐ-CP quy định về trợ lý, cộng tác viên báo chí như sau:

– Trợ lý báo chí là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng chính thức cho Cơ quan thường trú tại Việt Nam để hỗ trợ phóng viên thường trú và Văn phòng thường trú trong các hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam.

– Cộng tác viên là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam được Văn phòng thường trú tuyển dụng để hỗ trợ một số hoạt động thông tin, báo chí đặc thù của phóng viên thường xuyên. thường trú, trụ sở thường trú trong một thời gian nhất định.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu đơn xin xét duyệt làm trợ lý, cộng tác viên báo chí gồm những gì?

Mẫu đơn xét duyệt trợ lý, cộng tác viên báo chí là mẫu đơn được lập ra để xin xét duyệt trợ lý, cộng tác viên báo chí. Mẫu đơn trình bày rõ nội dung đề nghị xét duyệt..

Đơn đề nghị xét duyệt làm trợ lý, cộng tác viên báo chí thể hiện tâm tư, nguyện vọng của cá nhân gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị xét duyệt làm trợ lý, cộng tác viên báo chí.

2. Mẫu đơn đề nghị chấp thuận làm cộng tác viên, trợ lý báo chí mới nhất:

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)

(Tên cơ quan truyền thông nước ngoài)

PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ BÁO CHÍ/ NHÀ THẦU

MẪU YÊU CẦU TRỢ LÝ TIN TỨC/STRINGER

xem thêm: Hợp đồng Cộng tác viên là gì? Có phải là một loại hợp đồng lao động?

…, ngày tháng năm …

(ngày/tháng/năm)

Kính gửi: Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam

Kính gửi: Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam

1. Văn phòng báo chí thường trú/ Văn phòng thường trú phương tiện truyền thông nước ngoài: …

2. Địa chỉ/Địa chỉ nhà: …

3. Điện thoại/điện thoại: …Fax: … Email: …

4. Chấp thuận cho Ông/Bà Yêu cầu cho Ông/Bà: …

xem thêm: Mẫu hợp đồng cộng tác viên freelancer mới nhất 2022

Ngày sinh/Ngày sinh: …

Số Passport hoặc CMT/Hộ chiếu số CMND: …

hình thức làm việc / để làm việc như:

Trợ lý báo chí/Trợ lý tin tức:

Người đóng góp/Stringer:

cho khoảng thời gian từ/cho dạng khoảng thời gian…đến/đến…

5. Văn phòng thường trú (tên cơ quan báo chí)… cam kết rằng các trợ lý báo chí của cơ quan báo chí thường trú chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

6. Văn phòng thường trú truyền thông (tên đơn vị truyền thông)….. xin khẳng định (các) trợ lý tin tức/người dàn dựng tin tức do mình thuê sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

xem thêm: Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên

Đại diện văn phòng báo chí nước ngoài

Đại diện văn phòng thường trú báo chí nước ngoài

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bạc Liêu [Ly hôn tại nhanh Bạc Liêu]

(Họ tên, ký tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị xét duyệt làm trợ lý, cộng tác viên báo chí mới nhất:

– Phần gửi đến: gửi Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam;

– Phần thông tin cá nhân:

+ Ghi rõ họ tên;

+ Địa chỉ: Ghi rõ số nhà; tên đường, xã/phường/thị trấn, v.v.

xem thêm: Hợp đồng cộng tác viên 12 tháng có phải đóng BHXH?

+ Số điện thoại, Fax.email để liên hệ khi có nhu cầu;

– Nội dung: Nêu rõ nguyện vọng làm trợ lý báo chí, cộng tác viên.

4. Một số quy định về hồ sơ xét duyệt làm trợ lý, cộng tác viên báo chí mới nhất:

Theo Điều 14, 15 Nghị định 88/2012/NĐ-CP quy định về trợ lý, cộng tác viên báo chí như sau:

Điều 14. Trợ lý báo chí Văn phòng thường trú

1. Văn phòng thường trú được thuê trợ lý báo chí để hỗ trợ các hoạt động của Văn phòng thường trú và phóng viên thường trú. Văn phòng thường trú có đề nghị thuê trợ lý báo chí gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Cơ quan thường trú.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động trợ lý báo chí bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động trợ lý báo chí của Trưởng Văn phòng thường trú theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Thông tin cá nhân có xác nhận của chính quyền địa phương đối với người đề nghị cấp phép hoạt động trợ lý báo chí.

xem thêm: Tiêu chuẩn, chế độ cộng tác viên thanh tra giáo dục

c) 02 ảnh chân dung cỡ 03 cm x 04 cm của người đề nghị cấp phép hoạt động trợ lý báo chí.

2. Trợ lý báo chí được thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú và Cơ quan thường trú Việt Nam như chụp ảnh, quay phim, phiên dịch, công tác hành chính. hỗ trợ cho hoạt động của Văn phòng thường trú. Trợ lý báo chí không được hưởng tư cách phóng viên thường trú và không được thay mặt phóng viên thường trú tiến hành các hoạt động thông tin, báo chí.

3. Bộ Ngoại giao là cơ quan cung cấp trợ lý báo chí cho các Cơ quan thường trú. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý trợ lý báo chí phải tuân theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Điều 15. Cộng tác viên Văn phòng thường trú

1. Khi có nhu cầu thuê cộng tác viên. Văn phòng thường trú gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Cơ quan thường trú.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cộng tác viên bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép làm cộng tác viên cho Cơ quan thường trú của Trưởng Cơ quan thường trú theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

b) Thông tin cá nhân của người được cử làm cộng tác viên.

xem thêm: Tiêu chuẩn và điều kiện của cộng tác viên dịch thuật công chứng

c) 01 ảnh chân dung cỡ 03 cm x 04 cm của người được cử làm cộng tác viên.

2. Văn phòng thường trú chỉ được thuê, sử dụng cộng tác viên sau khi được Bộ Ngoại giao chấp thuận bằng văn bản. Cộng tác viên của Văn phòng thường trú chỉ được thực hiện các công việc hỗ trợ cho hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú và Văn phòng thường trú như quay phim, chụp ảnh, phiên dịch trong một số hoạt động cụ thể. một số trường hợp nhất định, trong một thời gian nhất định và không được làm thay phóng viên thường trú.

3. Trường hợp cộng tác viên là vợ hoặc chồng của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài được hưởng các quyền lợi ưu đãi, bế quan tỏa cảngCơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện nước ngoài phải có văn bản cam kết chính thức về việc từ bỏ quyền ưu đãi, miễn trừ.

Một số quy định liên quan đến phóng viên nước ngoài theo Nghị định 88/2012/NĐ-CP:

Điều 12. Thẻ phóng viên nước ngoài

1. Phóng viên thường trú được Bộ Ngoại giao cấp Thẻ phóng viên nước ngoài có giá trị không quá 12 tháng phù hợp với thời hạn thị thực xuất nhập cảnh của phóng viên. Phóng viên thường trú đề nghị cấp thẻ phóng viên nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ phóng viên nước ngoài bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

xem thêm: Nhân viên công ty là gì? Cộng tác viên có phải là nhân viên không?

b) Bản sao hộ chiếu của phóng viên thường trú.

c) 02 ảnh chân dung cỡ 03 cm x 04 cm của phóng viên thường trú.

2. Phóng viên thường trú đề nghị cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài do bị hỏng, mất gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao.

Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ phóng viên nước ngoài bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Bản sao hộ chiếu của phóng viên thường trú.

c) 02 ảnh chân dung cỡ 03 cm x 04 cm của phóng viên thường trú.

d) Thẻ phóng viên nước ngoài (trường hợp thẻ bị hỏng).

xem thêm: Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác của cán bộ, công chức, viên chức chi tiết nhất

đ) Đơn trình báo về việc mất thẻ phóng viên nước ngoài có xác nhận của cơ quan công an (trường hợp bị mất thẻ).

3. Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi Thẻ Phóng viên nước ngoài hết hạn, phóng viên thường trú phải làm thủ tục gia hạn Thẻ Phóng viên nước ngoài nếu được Bộ Ngoại giao cho phép tiếp tục làm phóng viên thường trú. Phóng viên thường trú đề nghị gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Thẻ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thay ban quản lý tòa nhà và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ phóng viên nước ngoài bao gồm:

a) Văn bản thông báo tiếp tục cử phóng viên thường trú tại Việt Nam của người có thẩm quyền của cơ quan báo chí nước ngoài theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.

c) Bản sao hộ chiếu của phóng viên thường trú.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Ngoại giao hoàn thành việc cấp, cấp lại, gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài. Trường hợp không cấp, cấp lại, đổi Thẻ phóng viên nước ngoài, Bộ Ngoại giao thông báo bằng văn bản cho phóng viên nước ngoài biết.

5. Khi hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam, phóng viên thường trú phải mang theo thẻ phóng viên nước ngoài, hộ chiếu và xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khi có yêu cầu.

xem thêm: Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

6. Khi phóng viên thường trú chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, Cơ quan thường trú phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi phóng viên chấm dứt hoạt động và phải nộp lại Thẻ phóng viên. nước ngoài cho Bộ Ngoại giao trước khi phóng viên xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Điều 13. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú

1. Đối với đề nghị phỏng vấn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Cơ quan thường trú gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Bộ Ngoại giao.

2. Đối với yêu cầu tiếp xúc, phỏng vấn lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Việt Nam, Cơ quan thường trú gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Bộ, ban, ngành. liên quan, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, các Bộ, ban, ngành có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Cơ quan thường trú.

3. Đối với hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn Việt Nam, Cơ quan thường trú gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trung tâm, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản trả lời Cơ quan thường trú. Phóng viên thường trú chỉ được hoạt động thông tin, báo chí tại địa phương khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Hồ sơ hoạt động thông tin, báo chí bao gồm:

a) Văn bản đề nghị hoạt động thông tin, báo chí theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Bản sao thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.

xem thêm: Hợp đồng Cộng tác viên là gì? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị chấp thuận làm trợ lý báo chí, cộng tác viên mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận