Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất

Vấn đề pháp lý về cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô ? Hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm những gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô? Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô ?

Hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp bắt buộc phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Hoạt động xin cấp Giấy phép cũng phải thực hiện các thủ tục theo luật định, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép nhưng lại làm mất, hư hỏng Giấy phép thì chủ thể đó phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép. cấp lại giấy phép kinh doanh. Trong phạm vi bài viết dưới đây, tác giả sẽ hướng dẫn về mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Pháp lý cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô ?

Ô tô là loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và ô tô chuyên dùng được định nghĩa trong TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ- Kiểu loại- Thuật ngữ và định nghĩa;; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng và ô tô đóng.

Quy định chung đối với hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô: Chỉ doanh nghiệp mới được xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô; Doanh nghiệp được nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định này. Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp phải đáp ứng 2 điều kiện: (1) Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký kết, hoặc thuộc hệ thống. hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định này.

(2) Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Thẩm quyền cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: Bộ Công Thương.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê đất trồng cây lâu năm, đất vườn mới nhất

Các loại ô tô sau đây không thuộc diện quy định về điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô:

– Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

– Đối với hình thức tạm nhập đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Thuộc về quà biếu, quà tặng, động sản; hàng viện trợ nước ngoài; phục vụ nghiên cứu khoa học;

– Phục vụ mục đích đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

– Theo loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan; quá cảnh;

– Không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp;

– Xe ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng theo định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ- Kiểu loại- Thuật ngữ và định nghĩa;

TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng.

Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: bị mất, bị hỏng.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: 01 bản chính.

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc phương tiện phù hợp khác đến Bộ Công Thương;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp với quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo quy định;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh ô tô nhập khẩu, doanh nghiệp có trách nhiệm:

– Duy trì các điều kiện kinh doanh và đảm bảo thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi và triệu hồi ô tô nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Cung cấp cho bên mua các tài liệu, giấy tờ sau:

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng ô tô bằng tiếng Việt của nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài hoặc được dịch ra tiếng Việt từ tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài;

+ Sổ bảo hành ghi rõ thông tin về thời hạn, điều kiện bảo hành; chu kỳ và nội dung công việc bảo trì; địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo trì và các thông tin cần thiết khác cho việc bảo hành, bảo trì.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn xin hỗ trợ kinh phí mới nhất năm 2023

– Báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 01 hàng năm về tình hình nhập khẩu ô tô của năm trước (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).

2. Hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là văn bản do doanh nghiệp gửi đến Bộ Công Thương để đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng hoặc bị mất.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được sử dụng để bày tỏ nguyện vọng của doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền về việc mong muốn được cấp lại giấy phép kinh doanh, là cơ sở để Bộ Công Thương cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. quản lý. quản lý tình hình kinh doanh nhập khẩu ô tô trong nước.

3. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: /

…(1)…………., ngày……tháng……. năm…………

HỒ SƠ QUY ĐỊNH GIẤY PHÉP KINH DOANH NHẬP KHẨU Ô TÔ

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên doanh nghiệp…….(2)…………

Địa chỉ trụ sở chính:……………(3)…………

Điện thoại:…………..Fax:…………Email……..

Người liên hệ:…….(4)………….Chức danh:…………….Điện thoại:……………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số…………..do…………..cấp ngày……tháng……..……

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô số… ngày… tháng……

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

2. Lý do cấp lại:

3. Hồ sơ kèm theo:

……………….(tên doanh nghiệp) xin cam kết thực hiện đúng quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp và xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các giấy tờ pháp lý khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đại diện pháp lý của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

(1) Người nộp đơn phải ghi rõ địa điểm và ngày nộp đơn, ví dụ: Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021.

(2) Tên doanh nghiệp được ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ví dụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Long.

(3) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải ghi rõ số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố, ví dụ: số nhà 6, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội .

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn trình báo mất tài sản gửi Công an mới nhất 2023

– Điện thoại: Số điện thoại liên lạc thường xuyên hoặc đường dây nóng của doanh nghiệp, địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp, số fax.

(4) Ghi tên người liên hệ, thường là người đại diện theo pháp luật, ghi rõ chức vụ như giám đốc, phó giám đốc, v.v.

– Người nộp đơn ghi rõ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm số, cơ quan cấp, thời gian được cấp.

– Lý do cấp lại: bị mất, bị hỏng.

– Các tài liệu kèm theo (nếu có).

– Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên, sử dụng con dấu riêng của công ty để đóng dấu.

Dưới đây là mẫu giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô có giá trị đối chiếu trong các trường hợp thực tế và theo quy định, cũng như so sánh giữa giấy phép cũ và giấy phép cấp lại.

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: /

…………., ngày……. năm…………

GIẤY PHÉP KINH DOANH NHẬP KHẨU Ô TÔ

Căn cứ Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

– Căn cứ Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

– Xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô số … ngày…… của …. (tên doanh nghiệp nhập khẩu),

Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

– Tên công ty:…….

– Địa chỉ:……………Điện thoại:…………Fax:.. …Email:……………………..

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số…………..do……………cấp ngày….tháng……..……

– Địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo trì ………….. điện thoại……………….

II. NỘI DUNG GIẤY PHÉP

……. (tên doanh nghiệp) được nhập khẩu các loại ô tô sau:

Loại hình Nhãn hiệu chưa sử dụng Đã sử dụng Ghi chú 1. Ô tô 2. Xe khách 3. Xe tải

…………….. (tên doanh nghiệp) có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô .

III. GIẤY PHÉP NÀY CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY KÝ./.

Người nhận:

–…….… ;

-………….;

– Lưu: VT,…….

(Tiêu đề, ktâm, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận