Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu là gì? Hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu mới nhất? Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề mua sắm mới nhất? Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu ?

Căn cứ Điều 16 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Cá nhân trực tiếp tham gia chuẩn bị hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Vì vậy, Công ty Luật Dương Gia mời bạn đọc tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đấu thầu.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu là gì?

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu là mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thể hiện nguyện vọng của cá nhân được gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

2. Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất:

Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

…, ngày tháng năm…

ĐƠN XIN KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Họ và tên (viết in hoa): … Nam/Nữ: …

2. Sinh ngày: … tháng … năm …

3. Nơi sinh: …

4. Quốc tịch: …

5. Số CMND/Hộ chiếu: …cấp ngày…tháng…năm…

Phát hành bởi: …

6. Địa chỉ thường trú: …

7. Chứng chỉ hành nghề được phép (ghi rõ số chứng chỉ, ngày cấp, lĩnh vực hành nghề được phép): …

8. Kinh nghiệm hoạt động đấu thầu kể từ khi được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu lần đầu (kèm theo bản kê khai theo Mẫu số 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này):

– Tổng số gói thầu đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; kết quả thẩm định hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu: … ghi tổng số gói thầu đã tham gia).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng Anh và song ngữ

– Tổng số khóa đào tạo cơ bản trực tiếp giảng dạy (trường hợp là giảng viên đấu thầu):…

Đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu thầu với lý do sau (ghi rõ lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ): …

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trong đơn.

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất:

– Ghi rõ quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn;

– Phần địa chỉ ghi rõ tên đơn vị nộp hồ sơ: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, nghề nghiệp, số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, địa chỉ cơ quan.

– Ghi rõ tên các chứng chỉ kèm theo;

– Ghi rõ kinh nghiệm hoạt động đấu thầu kể từ lần đầu được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

– Điền ngày tháng năm làm đơn, ký và ghi rõ họ tên.

4. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu:

Theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

1. Điều kiện

Chứng chỉ hành nghề đấu giá được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Giấy chứng nhận đã cấp còn thời hạn nhưng bị rách, nát, mất hoặc có thông tin không chính xác;

+ Chứng chỉ đã cấp đã hết hạn sử dụng và cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Trong thời gian hành nghề đấu thầu theo chứng chỉ đã được cấp trước đây, cá nhân đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; tổ chức thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với ít nhất 05 gói thầu quy mô lớn hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức hợp có giá trị tương đương với gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản tương đương với gói thầu quy mô nhỏ;

+ Trong thời gian hành nghề đấu thầu theo chứng chỉ đã được cấp trước đó, cá nhân đã trực tiếp tham gia giảng dạy ít nhất 10 khóa đào tạo đấu thầu cơ bản hoặc giảng dạy trong khóa đào tạo đấu giá viên. nhà thầu hoặc tham gia Ban biên tập, Tổ soạn thảo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

+ Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thành phần hồ sơ:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty TNHH mới nhất 2022

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu;

– Danh mục các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc lập, thẩm định hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; giảng dạy về đấu thầu trong thời gian chứng chỉ được cấp có hiệu lực.

3. Quy trình cấp lại:

– Cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ tại Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu thầu cho tổ chức đề nghị cấp. trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do.

4. Thẩm quyền cấp lại: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu).

5. Lệ ​​phí cấp lại: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Cách thực hiện:

– Trực tiếp: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được gửi qua đường bưu điện. thân và ký vào danh sách.

– Trực tuyến: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được gửi qua đường bưu điện. thân và ký vào danh sách.

– Dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được gửi qua đường bưu điện. thân và ký vào danh sách.

Yêu cầu và điều kiện thực hiện:

Đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT:

– Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;

– Tốt nghiệp đại học trở lên;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chi tiết nhất

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong thời gian 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký dự thi), bao gồm:

i) Tham gia giảng dạy về đấu thầu;

ii) Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

iii) Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu như: tham gia lập, chuyên môn kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, tham gia thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; tham gia quản lý dự án, quản lý hợp đồng (nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh hợp đồng…);

+ Đã tham gia một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điểm a Khoản này trong thời gian 05 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký dự thi) nhưng không thường xuyên hoặc liên tục;

+ Đã tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu của ít nhất 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa… .) giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, gói thầu hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức hợp có giá trị tương đương với gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính như gói thầu quy mô nhỏ”.

– Đạt kỳ sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động mua sắm mới nhất, hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động mua sắm và một số điều kiện để được cấp chứng chỉ. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận