Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Hiện nay, hoạt động nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất diễn ra ngày càng nhiều. Để được nhập khẩu phế liệu, trước hết thương nhân phải đáp ứng các điều kiện và xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

1. Các vấn đề pháp lý về nhập khẩu phế liệu:

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, chọn lọc từ những vật liệu, sản phẩm bị loại bỏ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng để làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất. đầu ra khác.

Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài:

– Phế liệu từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất cho cơ sở sản xuất của mình và phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

+ Có cơ sở sản xuất với công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng, kho, bãi dành riêng cho việc thu gom phế liệu đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; có phương án xử lý tạp chất đi kèm phù hợp với phế liệu nhập khẩu;

+ Có giấy phép về môi trường;

+ Tiền ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 của Luật này trước thời điểm phế liệu được dỡ xuống cảng nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc trước thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam đối với các trường hợp sau: là khác nhau;

+ Có văn bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

– Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy xác nhận, cụ thể:

Có kho bãi (sở hữu hoặc đồng sở hữu, thuê) chuyên dùng để thu gom phế liệu, bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường;

+ Có công nghệ, thiết bị tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

+ Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo các chất thải trong quá trình sản xuất được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo giật hụi, họ, biêu, phường? Nộp đơn ở đâu?

+ Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu:

– Phế liệu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu hoặc các yêu cầu khác. yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng tại Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

– Đối với các loại phế liệu mới phát sinh do có nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nhưng chưa có trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét từng trường hợp cụ thể để bổ sung vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu. Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

Thẩm quyền cấp, thu hồi quyền sử dụng Giấy chứng nhận:

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các điều kiện theo quy định tại các Điểm a, b và c. d Khoản 1 Điều 4 Thông tư này và cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thương mại và hải quan có quyền thu hồi quyền sử dụng Giấy xác nhận nếu thương nhân nhập khẩu phế liệu vi phạm pháp luật. vi phạm các quy định của pháp luật về nhập khẩu phế liệu hoặc khi phát hiện cơ sở sản xuất không duy trì đầy đủ các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Quyết định thu hồi quyền sử dụng Giấy xác nhận phải được gửi cho cơ quan đã cấp Giấy xác nhận, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu để thông báo và cơ quan hải quan ra quyết định dừng nhập khẩu phế liệu.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là 01 (một) bộ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này).

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

– Một trong các giấy tờ sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo tiếp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường (bản sao có xác nhận và đóng dấu giáp lai của thương nhân).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2023

– Kết quả giám sát chất lượng môi trường gần nhất của cơ sở sản xuất nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bản sao có chứng thực và đóng dấu sao y bản chính). cốt lõi).

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu là một trong các tài liệu thuộc bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận, là văn bản do tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu gửi đến cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Mẫu đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được sử dụng để thể hiện ý chí của thương nhân nhập khẩu phế liệu trong việc cấp giấy xác nhận. Đồng thời, việc xin cấp giấy xác nhận này cũng là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét có chấp thuận cấp hay không?, đồng thời nắm bắt được số lượng doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động NK phế liệu.

3. Mẫu đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

trang webngày tháng năm

Số: …

ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Đến 1)……

1. Tên thương nhân đề nghị:…………

Giấy ĐKKD số:…………..

Ngày và nơi cấp:……….

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………

3. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu: (cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất).

4. Mô tả hoạt động sản xuất kinh doanh: (loại sản phẩm/hàng hóa sản xuất kinh doanh,…).

5. Mô tả phế liệu: (loại phế liệu nhập khẩu, lượng phế liệu dự kiến ​​sử dụng/tháng, nhu cầu hoặc tình hình sử dụng phế liệu nhập khẩu trong năm trước đó).

6. Đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu: nếu chưa cấp thì ghi “Đơn đề nghị cấp lần đầu”; nếu có thì ghi “Giấy số…ngày…tháng…năm…., Cơ quan cấp” và “Đề nghị cấp mới thay thế Giấy đã hết hiệu lực” hoặc “Đề nghị sửa đổi, bổ sung” hoặc “đề nghị cấp lại” do mất/rách/cháy”.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ra trại cai nghiện và hướng dẫn soạn thảo đơn chi tiết nhất

7. Các giải pháp bảo vệ môi trường đã xây dựng đối với cơ sở sản xuất, kho bãi phế liệu:

– Mô tả kho, bãi dành riêng cho việc thu gom phế liệu nhập khẩu:

+ Tình trạng hoặc hình thức sở hữu kho;

+ Tổng diện tích khu tập kết phế liệu;

+ Tình trạng tiếp giáp của khu vực thu mua phế liệu với khu vực xung quanh và các tác động có thể xảy ra;

Phương pháp phân lập các nhân tố ảnh hưởng.

– Mô tả giải pháp, hệ thống xử lý (hoặc phương án thuê đơn vị có đủ điều kiện kỹ thuật xử lý) các tạp chất đi kèm phế liệu.

– Bản mô tả thiết bị, công nghệ tái chế phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hệ thống xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật.

Kính đề nghị Quý cơ quan kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đến thời điểm …. (2).

Người nhận:

– Như trên;

Đ.ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG MẠI NHỎMỘTĐÀN BÀ

(đã ký và đóng dấu)

4. Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu:

Mẫu đơn này dùng cho mọi trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cấp lại.

(1) Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở sản xuất, kho chứa phế liệu nhập khẩu;

(2) Phù hợp với thời hạn thuê kho nhưng không quá 03 (ba) năm.

– Tên thương nhân đề nghị: Người đề nghị ghi rõ tên, thường là doanh nghiệp hoặc công ty (ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Xuân).

– Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp: được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu là cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, trong đó ghi rõ số nhà, tên đường, quận (huyện), tỉnh.

– Mô tả phế liệu bao gồm: loại phế liệu nhập khẩu, lượng phế liệu dự kiến ​​sử dụng/tháng, nhu cầu hoặc tình hình sử dụng phế liệu nhập khẩu trong năm trước đó)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận