Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Sự ra đời của các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ quy định các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này phải được cấp phép hoạt động. Để được cấp giấy phép, tổ chức cần nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền.

1. Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép theo quy định của Chính phủ.

Mỗi tổ chức được cấp một giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với một hoặc một số nội dung kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có giá trị trong phạm vi cả nước, có thời hạn ít nhất là 05 năm và có thể gia hạn.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động: Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;

– Người phụ trách đo đạc và bản đồ phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I theo quy định. tại Điều 53 của Luật này; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;

– Có một số cán bộ kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Chính phủ;

– Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ theo quy định tại định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ trong nội dung đề nghị cấp. giấy phép.

Và trong đó có số lượng tối thiểu 04 cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

– Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa nội dung đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

– Bản sao hoặc tệp chụp nhanh bản chính Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao hoặc tệp ảnh chụp bản chính bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành đo đạc và bản đồ, bản khai hoặc hồ sơ quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc hạng I, lao động hợp đồng hoặc quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng nhập khẩu trang thiết bị y tế mới và chuẩn nhất

– Bản sao hoặc tệp tin ảnh chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của kỹ thuật viên đo đạc và bản đồ.

– Bản sao hoặc bản sao chụp bản chính hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo đạc, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ.

Cơ quan quản lý chuyên ngành đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

– Gửi đi:

+ Tổ chức đề nghị cấp phép do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập; các tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức thuộc tổ chức trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có pháp nhân, hạch toán độc lập; các tổ chức có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập được thành lập trực thuộc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức trực thuộc trung ương của tổ chức xã hội – nghề nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan quản lý. chuyên ngành đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Các tổ chức khác gửi hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết nối với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi trực tiếp. hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho người đề nghị cấp phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. .

– Thẩm định hồ sơ: Tổ thẩm định có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định sự phù hợp của hồ sơ về nhân lực, phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ với thực tế của tổ chức. cơ quan cấp phép; xác định năng lực của tổ chức trong việc thực hiện các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, lập biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển, đăng ký tuyển sinh Đại học 2022

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và lập biên bản thẩm định. xác định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức.

Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ đề nghị phê duyệt. giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Cấp phép:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phê duyệt môi trường, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức về việc hoàn thành việc cấp phép, trả lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và hồ sơ đề nghị cấp phép. đối với tổ chức, gửi tệp tin chứa bản sao Giấy phép đến cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phối hợp quản lý đối với tổ chức thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường. Môi trường. các trường trực thuộc UBND tỉnh thẩm định.

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

2. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với tổ chức trong nước là văn bản của tổ chức gửi cơ quan có thẩm quyền để đề nghị cấp giấy phép hoạt động khi có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. bản đồ.

Đơn đề nghị cấp giấy phép đo đạc và bản đồ cho tổ chức trong nước dùng để thể hiện nguyện vọng của tổ chức được hoạt động trong lĩnh vực này và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này. có hoạt động hay không, đồng thời là cơ sở để nắm bắt, quản lý hoạt động của các tổ chức trong nước.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tình hình hoạt động xả nước thải vào nguồn nước

3. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

…, ngày tháng năm …

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN VÀ BẢN ĐỒ

Kính thưa:- (Cơ quan quản lý chuyên ngành đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)

– Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức:……….

Giấy ĐKKD/Quyết định thành lập số: …..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………….

Số điện thoại:………… Fax:………… Email:…………

Trang mạng…………..

Căn cứ Nghị định số ……/2019/NĐ-CP ngày tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành đo đạc và bản đồ. thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau đây:

đầu tiên……………..

2…….

3…….

4…………

(Ghi rõ nội dung hoạt động đề nghị cấp giấy phép)

PHẦN II. KHAI THÁC NĂNG LỰC

1. LỰC LƯỢNG CÔNG NGHỆ

2. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và phân tích theo ngành(đầu tiên)

Đơn vị: Người

TT Nghề nghiệp đại học trở lên cao đẳng trung cấp Công nhân kỹ thuật đầu tiên (trắc địa) 05 02 2 (Địa chính) … … … … …………………… … … …

3. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách kỹ thuật

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp thâm niên(2) đầu tiên (Nguyễn Văn A) (Giám đốc) …………………… …………………… 2 (Nguyễn Văn B) (Quản lý kỹ thuật) (Kỹ sư trắc địa) (05 năm)

4.Danh mục nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp thâm niên(2) đầu tiên (Nguyễn Văn B) (Quản lý kỹ thuật) (Kỹ sư trắc địa) (05 năm) 2 (Nguyễn Văn C) (Nhân viên) (Hạng mục Trung cấp) (03 năm) 3 ………… ………… ………… ………… …… ………… ………… ………… …………

5. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

TT Tên, mã thiết bị, công nghệ Số lượng Tình trạng Ghi chú đầu tiên 2 3 …… …………………… ………… …… …………

Cam đoan:…………… (tên tổ chức) chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung khai báo này./.

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

(Chức danh, chữ ký, họ tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

– Người làm đơn phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm nộp đơn.

– Tên tổ chức được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Địa chỉ trụ sở chính được ghi rõ theo số nhà, tên đường, quận, huyện, thành phố.

– Ghi rõ nội dung xin giấy phép.

– (1) Khai theo trình độ chuyên môn.

– (2) Tính theo thời gian sau khi tốt nghiệp văn bằng chuyên môn đầu tiên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận