Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất

Các vấn đề pháp lý về cấp, gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô? Hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô? Hướng dẫn mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô?

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô và đáp ứng đủ các điều kiện thì được kinh doanh nhập khẩu ô tô. Như vậy, có thể thấy giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là căn cứ để xác định doanh nghiệp có tuân thủ pháp luật hay không. Nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khi có sự thay đổi về nội dung doanh nghiệp cần viết và nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Nhập xe về cơ quan có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Các vấn đề pháp lý về cấp, gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô?

Ô tô là loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và ô tô chuyên dùng được định nghĩa trong TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ- Kiểu loại- Thuật ngữ và định nghĩa;; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng và ô tô đóng.

Ô tô nhập khẩu với mục đích sau đây không thuộc đối tượng áp dụng quy định về điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô:

– Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

– Đối với hình thức tạm nhập đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Thuộc về quà biếu, quà tặng, động sản; hàng viện trợ nước ngoài; phục vụ nghiên cứu khoa học;

– Phục vụ mục đích đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

– Theo loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan; quá cảnh;

– Không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp;

– Ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng được định nghĩa tại TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng.

Yêu cầu chung đối với hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận đang công tác (làm việc) tại công ty mới nhất

– Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Nói cách khác, doanh nghiệp là đối tượng duy nhất được xem xét cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

– Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Thương nhân nhập khẩu ô tô phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô:

Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký kết hoặc trực thuộc mạng lưới đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định của pháp luật.

– Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền cấp, đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: Bộ Công Thương.

Trường hợp đề nghị gia hạn: có sự thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: 01 bản chính;

– Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô: 01 bản chụp;

– Các giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Bộ Công Thương;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp với quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo quy định;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp, gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo thời gian kiểm tra tính xác thực của các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương xem xét cấp, gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng phân công công việc hàng ngày cho nhân viên

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp phải nộp lại Bộ Công Thương bản chính Giấy phép đã cấp lần trước.

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bị đình chỉ trong các trường hợp sau:

– Không thực hiện trách nhiệm bảo hành, triệu hồi, triệu hồi ô tô nhập khẩu;

– Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác tài liệu hướng dẫn sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

– Không cung cấp sổ bảo hành hoặc cung cấp các điều kiện bảo hành thấp hơn các điều kiện quy định tại Nghị định này;

– Không báo cáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ sau khi đã được Bộ Công Thương đôn đốc, nhắc nhở bằng văn bản.

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bị thu hồi trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp nộp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã cấp;

– Giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

– Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo tài liệu để được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

– Cho thuê, mượn, tự ý sửa đổi nội dung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

– Không duy trì các điều kiện về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng quy định tại Nghị định này trong quá trình kinh doanh nhập khẩu ô tô;

– Không hoạt động kinh doanh trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

– Không khắc phục xong hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày bị đình chỉ Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

2. Hồ sơ cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là văn bản do doanh nghiệp gửi đến Bộ Công Thương để đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. giấy phép kinh doanh. nhập khẩu ô tô.

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là văn bản thể hiện nguyện vọng của doanh nghiệp muốn cơ quan có thẩm quyền cấp, đổi Giấy phép, là cơ sở để Bộ Công Thương quản lý hoạt động kinh doanh. nhập khẩu ô tô trong nước.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp

3. Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…..(1)…….., ngày……tháng……. năm…………

HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH NHẬP KHẨU Ô TÔ

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên doanh nghiệp:……………………(2)…………

Địa chỉ trụ sở chính:…………….(3)…………..

Điện thoại:………….Fax:…………..Email……..

Người liên hệ:…………(4)……………..Chức danh:…………………….Điện thoại:…………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số…………..do…………..cấp….tháng……..………….

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô số …………. ngày tháng năm….

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp, gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô với các nội dung sau:

a) Thông tin cũ:…….

b) Thông tin mới:…………..

2. Lý do điều chỉnh:

3. Hồ sơ kèm theo:

…………….(tên doanh nghiệp) xin cam kết thực hiện đúng quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ . kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe, các giấy tờ pháp lý khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đại diện pháp lý của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

(1) Người làm đơn ghi tên, ngày, tháng, năm của đơn, Ví dụ: Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021.

(2) Tên doanh nghiệp được ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ví dụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Long.

(3) Người làm đơn ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố. Đơn cử như số nhà 6 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(4) Ghi tên người liên hệ, thường là người đại diện theo pháp luật, ghi rõ chức vụ như giám đốc, phó giám đốc, v.v.

– Người nộp đơn ghi rõ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm số, cơ quan cấp, thời gian được cấp.

– Thông tin cũ ghi theo Giấy phép nhập khẩu xe ô tô cũ.

– Thông tin mới được viết theo mẫu giống như đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu ô tô.

– Ghi rõ lý do điều chỉnh nội dung: Có thể do nhu cầu công việc thay đổi.

– Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên, sử dụng con dấu riêng của công ty để đóng dấu.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận