Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mua sắm là gì? Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề mua sắm gần đây nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mua sắm mới nhất? Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề mua sắm mới nhất?

Theo Khoản 7, Điều 35, Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT, từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Trường hợp bạn muốn được cấp chứng chỉ hành nghề mua sắm thì cần làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ gửi cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ thông tin đến bạn đọc mẫu đơn và cách soạn hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mua sắm mới nhất.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu là gì?

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động mua sắm là văn bản do cá nhân lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động mua sắm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung yêu cầu,…

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được gửi cùng với hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

….., ngày tháng năm…

HỒ SƠ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦUĐầu tiên

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

xem thêm: Khi nào được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu?

1. Họ và tên (viết in hoa): …Nam/Nữ:…

2. Sinh ngày: … tháng … năm …

3. Nơi sinh: …

4. Quốc tịch: …

5. Số CMND/Hộ chiếu: …, cấp ngày …tháng…năm…

Cơ quan cấp: …..

6 Địa chỉ thường trú: …..

Tôi hiện là giảng viên về đấu thầu, đã đăng thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

xem thêm: Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu

Tôi đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn, xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn.

Tôi hứa:

– Thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến ​​thức, kinh nghiệm về đấu thầu;

– Chỉ hành nghề đúng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; tham gia giảng dạy về đấu thầu theo quy định;

– Luôn trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình hành nghề đấu thầu.

Nếu vi phạm cam kết trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người xin việc

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bị mất

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu mới nhất:

– Quốc hiệu, khẩu hiệu;

– Tên đơn (viết in hoa);

– Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tin cá nhân

Họ và tên:

+ Ngày, tháng, năm sinh: ghi chính xác theo CMND

+ Nơi sinh:..

+ Quốc tịch:…

+ Chứng minh nhân dân: … do: … cấp ngày … tháng … năm …

+ Địa chỉ thường trú: …

4. Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu mới nhất:

Trình tự các bước xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm:

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu đăng ký và tham gia kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thử nghiệm, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, rõ ràng hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo. bản để cá nhân bổ sung, làm rõ hồ sơ;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Chứng chỉ hành nghề đấu thầu cho người đạt yêu cầu sát hạch.

Theo THÔNG TƯ SỐ 04/2019/TT-BKHĐT NGÀY 25/01/2019

Điều 11. Chứng chỉ hành nghề đấu thầu trong hoạt động đấu thầu

1. Chứng chỉ hành nghề đấu thầu được cấp cho các cá nhân sau đây khi phải trực tiếp thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu:

a) Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu; cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu;

b) Cá nhân thuộc Ban quản lý dự án chuyên nghiệp: Là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc Ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện dự án. thực hiện quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý nhiều dự án cùng lúc hoặc các dự án kế tiếp nhau, chồng chéo, từ dự án này sang dự án khác;

c) Cá nhân của đơn vị chuyên trách mua sắm tập trung: là đơn vị được thành lập để chuyên thực hiện các hoạt động mua sắm tập trung và mua sắm thường xuyên, liên tục;

d) Các cá nhân khác có nhu cầu.

2. Cá nhân quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này khi trực tiếp tham gia các hoạt động sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

a) Chuẩn bị hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề Đấu thầu:

Điều 12. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động mua sắm

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động mua sắm khi có đủ các điều kiện sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đánh giá dược liệu đạt GACP mới nhất

1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;

2. Tốt nghiệp đại học trở lên;

3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong thời gian 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký dự thi), bao gồm:

– Tham gia giảng dạy về đấu thầu;

– Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu như: tham gia lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, tham gia thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; tham gia quản lý dự án, quản lý hợp đồng (nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh hợp đồng…);

b) Đã tham gia một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điểm a Khoản này trong thời gian 05 năm gần nhất (tính đến thời điểm đăng ký dự thi) nhưng không thường xuyên hoặc liên tục. ;

c) Đã tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu của ít nhất 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa… .) giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, gói thầu hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức hợp có giá trị tương đương với gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính như gói thầu quy mô nhỏ”.

5. Đạt kỳ sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Điều 13. Đăng ký dự thi

1. Cá nhân có nhu cầu thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Đăng ký thi và hồ sơ đăng ký thi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các cá nhân chỉ được dự thi sau khi đã đăng ký dự thi thành công và nộp đủ chi phí dự thi theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh mới nhất

3. Trường hợp trong một kỳ sát hạch, nếu thí sinh chỉ đạt yêu cầu của một trong hai môn thi thì điểm của môn đạt yêu cầu sẽ được bảo lưu trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả. thi cử. Trong thời gian bảo lưu, thí sinh có thể đăng ký lại bài thi chưa đạt yêu cầu. Hết thời gian bảo lưu, điểm thi của thí sinh không còn giá trị để xét cấp Chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Thí sinh không đạt một trong hai nội dung sát hạch khi thi cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu hoặc hành nghề đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn được đăng ký đăng ký lại môn thi đó trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn. Nếu kết quả sát hạch lại đạt yêu cầu thì được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

Điều 16. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 13 Thông tư này được cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động mua sắm theo Mẫu số 2 Phụ lục 2.2 ban hành kèm theo Thông tư này. Dạng hình tròn.

Thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu thầu:

Hồ sơ đăng ký thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu gồm các giấy tờ sau: (Tải form ở cuối bài viết)

– Đơn đăng ký theo Mẫu số 1;

– 02 ảnh màu 3×4 chụp không quá 6 tháng;

– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận giấy báo dự thi, lịch thi, kết quả thi;

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

– Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

– Bản sao có chứng thực chứng chỉ đấu thầu cơ sở;

– Bản kê khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 2 hoặc tài liệu chứng minh đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu của ít nhất 05 gói thầu quy mô lớn;

– Bản cam kết thực hiện quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu theo Mẫu số 3.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận