Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược mới nhất hiện nay

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề dược là gì? Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược mới nhất? Hướng dẫn viết đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề dược? Một số vấn đề pháp lý liên quan?

Trình dược viên là công việc liên quan đến ngành dược của y học cổ truyền hoặc tây y. Ngành Dược được chia thành nhiều lĩnh vực như: Nghiên cứu thuốc mới, bào chế thuốc; Kinh doanh, phân phối và cung ứng thuốc… quản lý dược, kiểm nghiệm thuốc nhằm đảm bảo chất lượng dược phẩm khi cung ứng ra thị trường. Hiện nay ngành Dược rất được coi trọng và được thực tập rất phổ biến. Để hành nghề hợp pháp, các cá nhân, tập thể trong nghề dược cần được cung cấp chứng chỉ hành nghề dược để tham gia làm việc đảm bảo và uy tín nhất. Để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức, Công ty Luật Dương Gia xin gửi đến quý độc giả tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược và những vấn đề pháp lý về nghề dược.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược là biểu mẫu cần thiết khi cá nhân, tập thể muốn đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện một công việc nào đó.

Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược được lập để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân, tổ chức.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược mới nhất:

Mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề dược mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Thân mến: ……

1. Họ và tên:……

2. Ngày, tháng, năm sinh:……

3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……

4. Chỗ ở hiện tại: …

5. Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy tờ tương đương khác:…

Ngày và nơi cấp: …

6. Điện thoại:… Email (nếu có):……

7. Bằng chuyên môn:……

8. Đã qua thực hành tại cơ sở dược:

Từ ngày…… đến ngày… Tại…

Nội dung thực hành:……

Từ ngày…… đến ngày… Tại…

Nội dung thực hành:…

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thuộc các trường hợp sau đây:

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược lần đầu: ….

Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định sau đây:…

Xin cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức:

Xét hồ sơ: …………Thị;………….

Đăng ký hành nghề chuyên môn sau:…

(Ghi các vị trí việc làm mà cá nhân đề xuất và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Mục 1 Chương III Luật Dược 2016)

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Dược và các quy định khác. tài liệu hợp pháp nhà thuốc liên quan. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc và hướng dẫn cách trình bày

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định tại Nghị định số …… /2017/NĐ-CP ngày …../…./2017 của Chính phủ./.

….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược:

– Tên cơ quan cấp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

– Tên địa điểm.

– Các vị trí hành nghề theo quy định từ Điều 15 đến Điều 22 của Luật dược, cụ thể:

1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc, trừ trường hợp 2 và 3 dưới đây.

2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang.

3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm.

4. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, trừ trường hợp 5 và 6 dưới đây.

5. Người phụ trách công tác bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm.

6. Người chịu trách nhiệm về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang.

7. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về đảm bảo chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu;

8. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về đảm bảo chất lượng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dược liệu.

9. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 10 và 11 dưới đây.

10. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm.

11. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

12. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 13 và 14 sau đây.

13. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm.

14. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

15. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc.

16. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc.

17. Người phụ trách chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã

18. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

19 Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 20 dưới đây.

20. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm,

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Phú Yên [Ly hôn nhanh tại Phú Yên]

21. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc, trừ trường hợp 22 dưới đây.

22. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

23. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp 24 dưới đây.

24. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

25. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 26 dưới đây.

26. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm.

4. Một số vấn đề pháp lý liên quan:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc nhất định. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải đáp ứng các điều kiện sau đây theo quy định tại Điều 13 Luật Dược 2016:

1. Có văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng chỉ chuyên môn (sau đây gọi là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí việc làm và cơ sở kinh doanh dược, bao gồm:

– Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (gọi tắt là Bằng Dược sĩ);

– Bằng tốt nghiệp đại học y đa khoa;

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y học cổ truyền hoặc đại học chuyên ngành dược học cổ truyền;

– Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học;

– Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học;

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng dược;

– Bằng tốt nghiệp trung cấp dược;

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp y;

– Bằng trung cấp y học cổ truyền hoặc dược học cổ truyền;

– Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;

– Chứng chỉ bài thuốc nam, chứng chỉ bài thuốc nam, chứng chỉ bài thuốc gia truyền hoặc các văn bằng, chứng chỉ, chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền khác được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận quy định tại điểm l khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. của nhân dân từng địa phương trong từng thời kỳ.

2. Đã qua thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, khoa dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo về dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý nhà nước về dược, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động tại lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức và hướng dẫn cách viết

– Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật này thì không phải thực hành thời gian nhưng phải cập nhật kiến ​​thức chuyên môn về dược;

– Đối với người có trình độ sau đại học phù hợp với phạm vi hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ;

– Đối với người có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm l khoản 1 Điều 13 của Luật này, thời gian thực hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Có giấy xác nhận đủ sức khoẻ hành nghề dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

4. Không thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Toà án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;

– Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

5. Người tự nguyện đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược dưới hình thức thi phải có đủ điều kiện quy định tại Điều này.”

Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm:

Theo quy định hiện hành, hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu)

– Bản sao công chứng bằng cấp chuyên môn

– Bản chính hoặc bản sao giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp

– Giấy xác nhận thời gian thực hành (Theo mẫu)

– Mẫu ký lịch tư pháp

– Bản sao CMND hoặc thẻ Căn cước công dân

– 02 ảnh chân dung 4×6 chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược:

Bước 1: Soạn bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định nộp tại Sở Y tế

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì trả hồ sơ cho người nộp hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không hợp lệ.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho đối tượng

Trên đây là bài viết tham khảo về mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, hướng dẫn soạn đơn và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành của Công ty Luật Dương Gia xin gửi đến bạn đọc!

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược mới nhất hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận